SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
STN 35 6201 (35 6201) zrušená

Dátum vydania: 11.01.1961

ELEKTRICKE~MERICI~PRISTROJE S PRISLUSENSTVIM. VSEOBECNE~TECHNICKE~POZADAVKY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 35 6201/A (35 6201) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1977

ELEKTRICKE~MERICI~PRISTROJE S PRISLUSENSTVIM. VSEOBECNE~TECHNICKE~POZADAVKY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 35 6201/B (35 6201) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1980

ELEKTRICKE~MERICI~PRISTROJE S PRISLUSENSTVIM. VSEOBECNE~TECHNICKE~POZADAVKY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 35 6201/C (35 6201) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1985

ELEKTRICKE~MERICI~PRISTROJE S PRISLUSENSTVIM. VSEOBECNE~TECHNICKE~POZADAVKY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 6202 (35 6202) zrušená

Dátum vydania: 20.03.1984

Elektrické meracie prístroje zapisovacie priamopôsobiace a ich príslušenstvo. Všeobecné technické požiadavky a metódy skúšania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 6202 (35 6202)

Dátum vydania: 01.06.2002

Elektrické meracie prístroje priamopôsobiace a zapisovacie a ich príslušenstvo

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 35 6203 (35 6203) zrušená

Dátum vydania: 21.09.1979

ELEKTRICKE MERICI PRISTROJE UKAZOVACI.~VSEOBECNE TECHNICKE POZADAVKY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 6204 (35 6204) zrušená

Dátum vydania: 02.02.1984

Kompenzátory jednosmerného prúdu. Klasifikácia, technické požiadavky a metódy skúšania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 6205 (35 6205) zrušená

Dátum vydania: 22.12.1961

Elektrické meracie prístroje. Menovité meracie hodnoty elektrických rozvádzačových a panelových ampérmetrov a voltmetrov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 6206 (35 6206) zrušená

Dátum vydania: 02.02.1984

Odporové deliče napätia jednosmerného prúdu. Klasifikácia, technické požiadavky a metódy skúšania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 35 6211 (35 6211) zrušená

Dátum vydania: 16.01.1984

Meracie odporové deliče jednosmerného napätia. Metódy skúšania pre úradné overovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 6212 (35 6212) zrušená

Dátum vydania: 20.03.1984

ELEKTRICKE MERICI PRISTROJE UKAZOVACI A ZAPISOVACI. BEZPECNOSTNI POZADAVKY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 35 6231 (35 6231) zrušená

Dátum vydania: 16.01.1984

AMPERMETRE,~VOLTMETRE,~WATTMETRE,~VARMETRE. METODY SKUSANIA PRE~URADNE~OVEROVANIE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 6250 (35 6250) zrušená

Dátum vydania: 27.06.1962

Puzdrá panelových a rozvádzačových elektrických meracích prístrojov rúčkových. Roztriedenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 6271 (35 6271) zrušená

Dátum vydania: 23.01.1957

Prídavné predradníky a deliče napätia pre voltmetre

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 6275 (35 6275) zrušená

Dátum vydania: 23.01.1957

Kalibrovacie párované vodiče pre elektrické meracie prístroje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 6290 (35 6290) zrušená

Dátum vydania: 15.03.1976

Fotoelektrické expozimetre. Technické parametre

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 6291 (35 6291) zrušená

Dátum vydania: 15.03.1976

Fotoelektrické expozimetre. Kalibrácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60051-1 (35 6203) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2001

Priamo pôsobiace ukazovacie analógové elektrické meracie prístroje a ich príslušenstvo. Časť 1: Definície a všeobecné požiadavky spoločné pre všetky časti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60051-1 (35 6203)

Dátum vydania: 01.09.2017

Elektrické meracie prístroje priamo pôsobiace ukazovacie analógové a ich príslušenstvo. Časť 1: Definície a všeobecné požiadavky spoločné pre všetky časti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 60051-2 (35 6203)

Dátum vydania: 01.10.2001

Elektrické meracie prístroje priamopôsobiace ukazovacie analogové a ich príslušenstvo. Časť 2: Špeciálne požiadavky pre ampérmetre a voltmetre

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60051-2/Z1 (35 6203)

Dátum vydania: 01.10.2001

Elektrické meracie prístroje priamopôsobiace ukazovacie analogové a ich príslušenstvo. Časť 2: Špeciálne požiadavky pre ampérmetre a voltmetre

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 60051-3 (35 6203)

Dátum vydania: 01.10.2001

Elektrické meracie prístroje priamopôsobiace ukazovacie analógové a ich príslušenstvo. Časť 3: Špeciálne požiadavky na wattmetre a varmetre

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60051-3/A1 (35 6203)

Dátum vydania: 01.10.2001

Elektrické meracie prístroje priamopôsobiace ukazovacie analógové a ich príslušenstvo. Časť 3: Špeciálne požiadavky na wattmetre a varmetre

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60051-3/Z1 (35 6203)

Dátum vydania: 01.10.2001

Elektrické meracie prístroje priamopôsobiace ukazovacie analógové a ich príslušenstvo. Časť 3: Špeciálne požiadavky na wattmetre a varmetre

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 60051-4 (35 6203)

Dátum vydania: 01.10.2001

Elektrické meracie prístroje priamopôsobiace ukazovacie analógové a ich príslušenstvo. Časť 4: Špeciálne požiadavky na merače frekvencie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60051-4/Z1 (35 6203)

Dátum vydania: 01.10.2001

Elektrické meracie prístroje priamopôsobiace ukazovacie analógové a ich príslušenstvo. Časť 4: Špeciálne požiadavky na merače frekvencie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 60051-5 (35 6203) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Elektrické meracie prístroje priamopôsobiace ukazovacie analógové a ich príslušenstvo. Časť 5: Špeciálne požiadavky na fázomery, merače účinníka a synchronoskopy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60051-5/Z1 (35 6203) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Elektrické meracie prístroje priamopôsobiace ukazovacie analógové a ich príslušenstvo. Časť 5: Špeciálne požiadavky na fázomery, merače účinníka a synchronoskopy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 60051-6 (35 6203) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Elektrické meracie prístroje priamopôsobiace ukazovacie analógové a ich príslušenstvo. Časť 6: Špeciálne požiadavky na ohmmetre (merače impedancie) a merače vodivosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60051-6/Z1 (35 6203) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Elektrické meracie prístroje priamopôsobiace ukazovacie analógové a ich príslušenstvo. Časť 6: Špeciálne požiadavky na ohmmetre (merače impedancie) a merače vodivosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 60051-7 (35 6203) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Elektrické meracie prístroje priamopôsobiace ukazovacie analógové a ich príslušenstvo. Časť 7: Špeciálne požiadavky na viacfunkčné prístroje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60051-7/Z1 (35 6203) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Elektrické meracie prístroje priamopôsobiace ukazovacie analógové a ich príslušenstvo. Časť 7: Špeciálne požiadavky na viacfunkčné prístroje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 60051-8 (35 6203) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Elektrické meracie prístroje priamopôsobiace ukazovacie analógové a ich príslušenstvo. Časť 8: Špeciálne požiadavky na príslušenstvo

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60051-8/Z1 (35 6203) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Elektrické meracie prístroje priamopôsobiace ukazovacie analógové a ich príslušenstvo. Časť 8: Špeciálne požiadavky na príslušenstvo

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 60051-9 (35 6203)

Dátum vydania: 01.10.2001

Elektrické meracie prístroje priamopôsobiace ukazovacie analógové a ich príslušenstvo. Časť 9: Odporúčané skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60051-9/A1 (35 6203)

Dátum vydania: 01.10.2001

Elektrické meracie prístroje priamopôsobiace ukazovacie analógové a ich príslušenstvo. Časť 9: Odporúčané skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60051-9/A2 (35 6203)

Dátum vydania: 01.10.2001

Elektrické meracie prístroje priamopôsobiace ukazovacie analógové a ich príslušenstvo. Časť 9: Odporúčané skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60051-9/Z1 (35 6203)

Dátum vydania: 01.10.2001

Elektrické meracie prístroje priamopôsobiace ukazovacie analógové a ich príslušenstvo. Časť 9: Odporúčané skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60523 (35 6204)

Dátum vydania: 01.04.2001

Kompenzátory jednosmerného prúdu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60523/A2 (35 6204)

Dátum vydania: 01.04.2001

Kompenzátory jednosmerného prúdu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60524 (35 6206)

Dátum vydania: 01.08.2001

Odporové deliče jednosmerného napätia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60524/A2 (35 6206)

Dátum vydania: 01.08.2001

Odporové deliče jednosmerného napätia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60618 (35 6209)

Dátum vydania: 01.08.2001

Induktívne deliče napätia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60618/A2 (35 6209)

Dátum vydania: 01.08.2001

Induktívne deliče napätia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60688 (35 6215)

Dátum vydania: 01.06.2013

Elektrické meracie prevodníky na prevod striedavých a jednosmerných elektrických veličín na analógové alebo digitálne signály

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60688 (35 6215) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Elektrické meracie prevodníky na prevod striedavých elektrických veličín na analógové alebo číslicové signály

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60688/A1 (35 6215) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Elektrické meracie prevodníky na prevod striedavých elektrických veličín na analógové alebo číslicové signály

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60688/A2 (35 6215) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2003

Elektrické meracie prevodníky na prevod striedavých elektrických veličín na analógové alebo číslicové signály

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61028 (35 6220)

Dátum vydania: 01.08.2001

Elektrické meracie prístroje. Zapisovacie prístroje X-Y

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61028/A1 (35 6220)

Dátum vydania: 01.08.2001

Elektrické meracie prístroje. Zapisovacie prístroje X-Y

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61028/A2 (35 6220)

Dátum vydania: 01.08.2001

Elektrické meracie prístroje. Zapisovacie prístroje X-Y

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 61143-1 (35 6222)

Dátum vydania: 01.03.2002

Elektrické meracie prístroje. Zapisovače X-t. Časť 1: Definície a požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 61143-1/A1 (35 6222)

Dátum vydania: 01.03.2002

Elektrické meracie prístroje. Zapisovače X-t. Časť 1: Definície a požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 61143-2 (35 6222)

Dátum vydania: 01.03.2002

Elektrické meracie prístroje. Zapisovače X-t. Časť 2: Odporúčané doplňujúce skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61557-1 (35 6230)

Dátum vydania: 01.12.2007

Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000 V a s jednosmerným napätím do 1 500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 1: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61557-1 (35 6230) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 kV a s jednosmerným napätím do 1,5 kV. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 1: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61557-10 (35 6230)

Dátum vydania: 01.02.2014

Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000 V a s jednosmerným napätím do 1 500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 10: Kombinované meracie zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61557-10 (35 6230) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2002

Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000 V a s jednosmerným napätím do 1 500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 10: Kombinované meracie zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61557-11 (35 6230)

Dátum vydania: 01.11.2009

Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000 V a s jednosmerným napätím do 1 500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 11: Účinnosť monitorov rozdielového prúdu (RCM) typu A a typu B v sieťach TT, TN a IT

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61557-12 (35 6230)

Dátum vydania: 01.03.2009

Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000 V a s jednosmerným napätím do 1 500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 12: Zariadenia na meranie a sledovanie spôsobilosti (PMD)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61557-13 (35 6230)

Dátum vydania: 01.03.2012

Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1000 V a jednosmerným napätím do 1500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo monitorovanie prostriedkov ochrany. Časť 13: Ručné kliešťové ampérmetre a snímače na meranie unikajúceho prúdu v elektrických rozvodných sieťach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61557-14 (35 6230)

Dátum vydania: 01.02.2014

Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových sieťach so striedavým napätím do 1 000 V a jednosmerným napätím do 1 500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo monitorovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 14: Zariadenia na skúšanie bezpečnosti elektrického príslušenstva strojových zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61557-15 (35 6230)

Dátum vydania: 01.12.2014

Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000 V a jednosmerným napätím do 1 500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 15: Požiadavky na funkčnú bezpečnosť prístrojov monitorujúcich izoláciu v sieťach IT a zariadení na lokalizovanie miesta poruchy izolácie v sieťach IT

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61557-16 (35 6230)

Dátum vydania: 01.04.2017

Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000 V a s jednosmerným napätím do 1 500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 16: Zariadenia na skúšanie účinnosti prostriedkov ochrany elektrických zariadení a/alebo zdravotníckych elektrických zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61557-16 (35 6230) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2015

Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1000 V a s jednosmerným napätím do 1500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 16: Zariadenia na skúšanie účinnosti prostriedkov ochrany elektrických zariadení a/alebo zdravotníckych elektrických zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61557-2 (35 6230)

Dátum vydania: 01.12.2007

Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000 V a s jednosmerným napätím do 1 500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 2: Izolačný odpor

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61557-2 (35 6230) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 kV a s jednosmerným napätím do 1,5 kV. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 2: Izolačný odpor

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61557-3 (35 6230) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 kV a s jednosmerným napätím do 1,5 kV. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 3: Impedancia slučky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61557-3 (35 6230)

Dátum vydania: 01.12.2007

Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000 V a s jednosmerným napätím do 1 500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 3: Impedancia slučky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61557-4 (35 6230)

Dátum vydania: 01.12.2007

Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000 V a s jednosmerným napätím do 1 500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 4: Odpor vodičov uzemnenia a pospájania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61557-4 (35 6230) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 kV a s jednosmerným napätím do 1,5 kV. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 4: Odpor vodičov uzemnenia, ochranného spojenia a vyrovnania potenciálu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61557-5 (35 6230) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 kV a s jednosmerným napätím do 1,5 kV. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 5: Zemný odpor

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61557-5 (35 6230)

Dátum vydania: 01.12.2007

Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000 V a s jednosmerným napätím do 1 500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 5: Zemný odpor

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61557-6 (35 6230)

Dátum vydania: 01.06.2008

Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000 V a s jednosmerným napätím do 1 500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 6: Účinnosť prúdových chráničov (RCD) v rozvodných sieťach TT, TN a IT

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 61557-6 (35 6230) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 kV a s jednosmerným napätím do 1,5 kV. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 6: Prúdové chrániče (RCD) v rozvodných sieťach TT, TN a IT

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61557-7 (35 6230)

Dátum vydania: 01.12.2007

Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000 V a s jednosmerným napätím do 1 500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 7: Sled fáz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61557-7 (35 6230) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 kV a s jednosmerným napätím do 1,5 kV. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 7: Sled fáz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61557-8 (35 6230) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 kV a s jednosmerným napätím do 1,5 kV. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 8: Sledovače izolačného stavu v rozvodných sieťach IT

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61557-8 (35 6230) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2008

Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000 V a s jednosmerným napätím do 1 500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 8: Sledovače izolačného stavu v rozvodných sieťach IT

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61557-8 (35 6230) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2015

Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000 V a s jednosmerným napätím do 1 500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 8: Sledovače izolačného stavu v sieťach IT

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61557-8 (35 6230)

Dátum vydania: 01.01.2017

Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000 V a s jednosmerným napätím do 1 500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 8: Sledovače izolačného stavu v rozvodných sieťach IT

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61557-8/AC (35 6230) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2016

Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000 V a s jednosmerným napätím do 1 500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 8: Sledovače izolačného stavu v sieťach IT

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61557-9 (35 6230) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2009

Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1000 V a s jednosmerným napätím do 1500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 9: Zariadenia na lokalizovanie miesta poruchy izolácie v sieťach IT

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61557-9 (35 6230)

Dátum vydania: 01.04.2017

Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1000 V a s jednosmerným napätím do 1500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 9: Zariadenia na lokalizovanie poruchy izolácie v sieťach IT

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61557-9 (35 6230) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2015

Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1000 V a s jednosmerným napätím do 1500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 9: Zariadenia na lokalizovanie miesta poruchy izolácie v sieťach IT

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 61557-9 (35 6230) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2002

Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 kV a s jednosmerným napätím do 1,5 kV. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie prostriedkov ochrany. Časť 9: Zariadenia na lokalizovanie miesta poruchy izolácie v sieťach IT

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61557-9 (35 6230) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2002

Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 kV a s jednosmerným napätím do 1,5 kV. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti ochrán. Časť 9: Zariadenia na lokalizovanie miesta poruchy izolácie v sieťach IT

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61557-9/AC (35 6230)

Dátum vydania: 01.06.2017

Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1000 V a s jednosmerným napätím do 1500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 9: Zariadenia na lokalizovanie poruchy izolácie v sieťach IT

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62974-1 (35 6240)

Dátum vydania: 01.12.2017

Monitorovacie a meracie systémy používané na zber, prenos a analýzu údajov. Časť 1: Požiadavky na prístroje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 60051-2 (35 6203)

Dátum vydania: 01.08.2021

Priamo pôsobiace analógové elektrické prístroje a ich príslušenstvo. Časť 2: Špeciálne požiadavky pre ampérmetre a voltmetre

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 60051-3 (35 6203)

Dátum vydania: 01.08.2021

Priamo pôsobiace analógové elektrické prístroje a ich príslušenstvo. Časť 3: Špeciálne požiadavky pre wattmetre a varmetre

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 60051-4 (35 6203)

Dátum vydania: 01.08.2021

Priamo pôsobiace analógové elektrické prístroje a ich príslušenstvo. Časť 4: Špeciálne požiadavky pre merače frekvencie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 60051-5 (35 6203)

Dátum vydania: 01.08.2018

Elektrické meracie prístroje priamo pôsobiace ukazovacie analógové a ich príslušenstvo. Časť 5: Osobitné požiadavky na fázomery, merače účinníka a synchronoskopy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 60051-6 (35 6203)

Dátum vydania: 01.08.2018

Elektrické meracie prístroje priamo pôsobiace ukazovacie analógové a ich príslušenstvo. Časť 6: Osobitné požiadavky na ohmmetre (merače impedancie) a merače vodivosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 60051-7 (35 6203)

Dátum vydania: 01.08.2018

Elektrické meracie prístroje priamo pôsobiace ukazovacie analógové a ich príslušenstvo. Časť 7: Osobitné požiadavky na multifunkčné prístroje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 60051-8 (35 6203)

Dátum vydania: 01.08.2018

Elektrické meracie prístroje priamo pôsobiace ukazovacie analógové a ich príslušenstvo. Časť 8: Osobitné požiadavky na príslušenstvo

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 60051-9 (35 6203)

Dátum vydania: 01.08.2021

Priamo pôsobiace analógové elektrické prístroje a ich príslušenstvo. Časť 9: Odporúčané metódy skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 61557-1 (35 6230)

Dátum vydania: 01.02.2022

Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodových sieťach so striedavým napätím do 1 000 V a s jednosmerným napätím do 1 500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 1: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 61557-11 (35 6230)

Dátum vydania: 01.08.2022

Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000 V a s jednosmerným napätím do 1 500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany. Časť 11: Účinnosť monitorov rozdielového prúdu (RCM) v sieťach TT, TN a IT

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>