SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 35 6403 (35 6403) zrušená

Dátum vydania: 27.12.1979

Normálové články. Technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 6403 (35 6403) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Normálové články

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 6404 (35 6404) zrušená

Dátum vydania: 12.10.1987

Miery elektrického odporu jednosmerného prúdu. Technické požiadavky a metódy skúšania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 35 6405 (35 6405) zrušená

Dátum vydania: 27.01.1983

Miery elektrického odporu. Metódy skúšania pre úradné overovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 35 6405 (35 6405)

Dátum vydania: 01.12.1998

Miery elektrického odporu. Metódy skúšania pri kalibrácii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 35 6406 (35 6406) zrušená

Dátum vydania: 16.01.1984

Miery elektromotorického napätia. Sekundárne etalóny. Metódy skúšania pre úradné overovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 35 6409 (35 6409) zrušená

Dátum vydania: 21.04.1979

Komparátory a meniče striedavého a jednosmerného prúdu termoelektrické. Metódy overovania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 6410 (35 6410) zrušená

Dátum vydania: 08.10.1984

Mosty jednosmerného prúdu na meranie odporu. Technické požiadavky a metódy skúšania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 35 6411 (35 6411) zrušená

Dátum vydania: 17.12.1987

Mostíky na meranie odporu pri jednosmernom prúde. Metódy skúšania pre úradné overovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 35 6415 (35 6415)

Dátum vydania: 06.05.1991

Miery času a frekvencie. Sekundárne etalóny. Metrologické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 35 6416 (35 6416)

Dátum vydania: 06.05.1991

Elektronické čítače. Sekundárne etalóny 2. až 4. rádu a prevádzkové meradlá. Metrologické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 35 6421 (35 6421) zrušená

Dátum vydania: 24.02.1984

Kompenzátory jednosmerného prúdu. Metódy skúšania pre úradné overovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 60477 (35 6404)

Dátum vydania: 01.09.2001

Laboratórne rezistory na jednosmerný prúd

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 60477/A1 (35 6404)

Dátum vydania: 01.09.2001

Laboratórne rezistory na jednosmerný prúd

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 60477-2 (35 6404)

Dátum vydania: 01.09.2001

Laboratórne rezistory. Časť 2: Laboratórne rezistory na striedavý prúd

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 60477-2/A1 (35 6404)

Dátum vydania: 01.09.2001

Laboratórne rezistory. Časť 2: Laboratórne rezistory na striedavý prúd

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60564 (35 6410)

Dátum vydania: 01.08.1999

Mostíky na meranie odporu jednosmerným prúdom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 60564/A2 (35 6410)

Dátum vydania: 01.09.2002

Mostíky na meranie odporu jednosmerným prúdom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 60477-1 (35 6404)

Dátum vydania: 01.08.2022

Laboratórne rezistory. Časť 1: Laboratórne rezistory na jednosmerný prúd

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 60477-2 (35 6404)

Dátum vydania: 01.08.2022

Laboratórne rezistory. Časť 2: Laboratórne rezistory na striedavý prúd

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac