SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN 35 6630 (35 6630) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2013

Systém CAMAC. Modulárny prístrojový systém na spracovanie údajov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 35 6631 (35 6631) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2013

Modulárna zásuvná jednotka a normalizovaná 19 palcová rámcová montážna jednotka podľa normy NIM (pre elektronické prístroje jadrovej techniky)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 35 6632 (35 6632) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2013

CAMAC. Zostava s viacerými rámami. Špecifikácia kanála vetvy a radiča rámu CAMAC typu A1

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 35 6633 (35 6633) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2013

CAMAC. Systém rozhrania sériového kanála

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 35 6634 (35 6634) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2013

Viac radičov v ráme CAMAC

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 35 6635 (35 6635) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2013

Programy pre CAMAC

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 35 6636 (35 6636) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2013

Prenosy blokov v systéme CAMAC

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60325 (35 6607)

Dátum vydania: 01.03.2005

Prístrojová výbava radiačnej ochrany. Prístroje na meranie a monitorovanie zamorenia alfa, beta a alfa/beta (beta energia > 60 keV)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60709 (35 6619) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2011

Jadrové elektrárne. Prístrojové vybavenie a riadiace systémy dôležité pre bezpečnosť. Oddeľovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60780-323 (35 6609)

Dátum vydania: 01.08.2018

Jadrové zariadenia. Elektrické zariadenia dôležité pre bezpečnosť. Spôsobilosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60846 (35 6608) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2005

Prístrojová výbava radiačnej ochrany. Prístroje na meranie priestorového a smerového dávkového ekvivalentu (resp. príkonu priestorového a smerového dávkového ekvivalentu) a/alebo prístroje na monitorovanie röntgenového beta a gama žiarenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60846-1 (35 6608)

Dátum vydania: 01.06.2015

Prístroje na ochranu pred žiarením. Prístroje na meranie priestorového a/alebo smerového dávkového ekvivalentu (resp. príkonu priestorového a smerového dávkového ekvivalentu) a/alebo prístroje na monitorovanie röntgenového, beta a gama žiarenia. Časť 1: Prenosné prístroje na meranie a monitorovanie určené pre pracovisko a okolie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60846-2 (35 6608)

Dátum vydania: 01.08.2018

Prístroje na ochranu pred žiarením. Prístroje na meranie priestorového a/alebo smerového dávkového ekvivalentu (resp. príkonu priestorového a smerového dávkového ekvivalentu) a/alebo prístroje na monitorovanie röntgenového, beta a gama žiarenia. Časť 2: Prenosné prístroje s rozšíreným meracím rozsahom na meranie dávky a dávkového príkonu žiarenia beta a fotónového žiarenia na účely núdzovej ochrany pred žiarením

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60880 (35 6615)

Dátum vydania: 01.06.2010

Jadrové elektrárne. Prístrojové vybavenie a riadenie dôležité pre bezpečnosť. Softvérové aspekty pre systémy založené na počítačoch, realizujúce funkcie kategórie A

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60964 (35 6618) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2011

Jadrové elektrárne. Dozorne. Navrhovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60965 (35 6613) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2012

Jadrové elektrárne. Dozorne. Pomocné riadiace miesta umožňujúce odstavenie reaktora bez prístupu do hlavnej dozorne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60965 (35 6613)

Dátum vydania: 01.06.2017

Jadrové elektrárne. Dozorne. Pomocné dozorne umožňujúce odstavenie reaktora bez prístupu do hlavnej dozorne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60987 (35 6615)

Dátum vydania: 01.10.2015

Jadrové elektrárne. Prístrojové vybavenie a riadenie dôležité pre bezpečnosť. Požiadavky na návrh hardvéru pre systémy založené na počítačoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60987 (35 6615) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2010

Jadrové elektrárne. Prístrojové vybavenie a riadenie dôležité pre bezpečnosť. Požiadavky na návrh hardvéru pre systémy založené na počítačoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61005 (35 6608) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2005

Prístrojová výbava radiačnej ochrany. Prístroje na meranie priestorového dávkového ekvivalentu (resp. príkonu dávkového ekvivalentu) neutrónového žiarenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61005 (35 6608)

Dátum vydania: 01.08.2017

Prístroje na ochranu pred žiarením. Prístroje na meranie priestorového dávkového ekvivalentu (príkonu dávkového ekvivalentu) neutrónového žiarenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61098 (35 6607)

Dátum vydania: 01.03.2008

Prístroje radiačnej ochrany. Pevne inštalované zostavy na monitorovanie povrchovej kontaminácie osôb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61227 (35 6618)

Dátum vydania: 01.01.2017

Jadrové elektrárne. Dozorne. Ovládacie prvky pre obsluhu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61526 (35 6607)

Dátum vydania: 01.08.2013

Prístroje na ochranu pred žiarením. Meranie osobných dávkových ekvivalentov Hp(10) a Hp(0,07) pre röntgenové, gama, neutrónové a beta žiarenie. Merače osobného dávkového ekvivalentu s priamym odčítaním

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61526 (35 6607) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2007

Prístroje na ochranu pred žiarením. Meranie osobných dávkových ekvivalentov Hp(10) a Hp(0,07) pre röntgenové, gama, neutrónové a beta žiarenie. Merače a monitory osobného dávkového ekvivalentu s priamym odčítaním

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61577-2 (35 6607)

Dátum vydania: 01.02.2018

Prístroje na ochranu pred žiarením. Prístroje na meranie radónu a produktov rozpadu radónu. Časť 2: Špecifické požiadavky na prístroje na meranie 222Rn a 220Rn

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61577-3 (35 6607)

Dátum vydania: 01.09.2015

Prístroje na ochranu pred žiarením. Prístroje na meranie radónu a produktov rozpadu radónu. Časť 3: Špecifické požiadavky na prístroje na meranie produktov rozpadu radónu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61577-4 (35 6607)

Dátum vydania: 01.09.2015

Prístroje na ochranu pred žiarením. Prístroje na meranie radónu a produktov rozpadu radónu. Časť 4: Zariadenia na výrobu referenčných atmosfér obsahujúcich izotopy radónu a produkty ich rozpadu (STAR)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61582 (35 6607)

Dátum vydania: 01.08.2009

Prístroje na radiačnú ochranu. Merače in vivo. Triedenie, všeobecné požiadavky a skúšobné postupy na prenosné, premiestniteľné a pevne umiestnené zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61582 (35 6607) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2007

Prístroje na ochranu pred žiarením. Detektory in vivo. Triedenie, všeobecné požiadavky a skúšobné postupy pre prenosné, prepravovateľné a pevne umiestnené zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61772 (35 6618)

Dátum vydania: 01.08.2013

Jadrové elektrárne. Dozorne. Používanie vizuálnych zobrazovacích jednotiek (VDU)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61839 (35 6618)

Dátum vydania: 01.06.2015

Jadrové elektrárne. Navrhovanie dozorní. Analýza a priradenie funkcií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62022 (35 6607)

Dátum vydania: 01.03.2008

Pevne inštalované monitory na kontrolu a detekciu zdrojov žiarenia gama v recyklovateľných alebo nerecyklovateľných materiáloch dopravovaných vozidlami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62138 (35 6615) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2010

Jadrové elektrárne. Prístrojové vybavenie a riadenie dôležité pre bezpečnosť. Softvérové aspekty pre systémy založené na počítačoch, realizujúce funkcie kategórií B a C

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62241 (35 6618)

Dátum vydania: 01.10.2015

Jadrové elektrárne. Hlavná dozorňa. Poplachové funkcie a ich zobrazovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62244 (35 6607)

Dátum vydania: 01.05.2012

Prístroje na ochranu pred žiarením. Pevne inštalované monitory žiarenia na detekciu rádioaktívnych a špeciálnych jadrových látok na štátnych hraniciach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62327 (35 6608)

Dátum vydania: 01.05.2012

Prístroje na ochranu pred žiarením. Ručné prístroje na detekciu a identifikáciu rádionuklidov a na hodnotenie príkonu priestorového dávkového ekvivalentu od fotónového žiarenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62340 (35 6616)

Dátum vydania: 01.02.2011

Jadrové elektrárne. Prístrojové vybavenie a riadiace systémy dôležité pre bezpečnosť. Požiadavky na riešenie poruchy so spoločnou príčinou (CCF)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62363 (35 6608)

Dátum vydania: 01.05.2012

Prístroje na ochranu pred žiarením. Prenosné merače a monitory fotónovej kontaminácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62387 (35 6607)

Dátum vydania: 01.10.2016

Prístroje na ochranu pred žiarením. Pasívne integračné dozimetrické systémy na monitorovanie osôb, pracovísk a prostredia na fotónové žiarenie a žiarenie beta

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62387-1 (35 6607) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2012

Prístroje na ochranu pred žiarením. Pasívne integračné dozimetrické systémy na monitorovanie prostredia a osôb. Časť 1: Všeobecné charakteristiky a požiadavky na prevádzkové vlastnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62484 (35 6607)

Dátum vydania: 01.10.2016

Prístroje na ochranu pred žiarením. Portálové monitory založené na spektroskopii používané na detekciu a identifikáciu nedovoleného obchodu s rádioaktívnym materiálom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62533 (35 6607)

Dátum vydania: 01.10.2016

Prístroje na ochranu pred žiarením. Ručné prístroje s vysokou citlivosťou na detekciu fotónového žiarenia rádioaktívneho materiálu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62534 (35 6607)

Dátum vydania: 01.10.2016

Prístroje na ochranu pred žiarením. Ručné prístroje s vysokou citlivosťou na detekciu neutrónového žiarenia rádioaktívneho materiálu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62566 (35 6615)

Dátum vydania: 01.06.2015

Jadrové elektrárne. Prístrojové vybavenie a riadenie dôležité pre bezpečnosť. Vývoj HDL-programovaných integrovaných obvodov pre systémy realizujúce funkcie kategórie A

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62618 (35 6607)

Dátum vydania: 01.08.2017

Prístroje na ochranu pred žiarením. Poplachové osobné prístroje na detekciu žiarenia založené na spektroskopii (SPRD), určené na detekciu nelegálne prevážaných rádioaktívnych látok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62694 (35 6607)

Dátum vydania: 01.08.2017

Prístroje na ochranu pred žiarením. Detektor umiestnený v batohu (BRD) na detekciu žiarenia nelegálne prevážaných rádioaktívnych látok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62765-1 (35 6621)

Dátum vydania: 01.08.2018

Jadrové elektrárne. Prístrojové vybavenie a riadenie dôležité pre bezpečnosť. Manažérstvo starnutia snímačov a vysielačov. Časť 1: Vysielače tlaku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62808 (35 6615)

Dátum vydania: 01.06.2017

Jadrové elektrárne. Prístrojové vybavenie a riadiace systémy dôležité pre bezpečnosť. Návrh a kvalifikácia oddeľovacích zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62808/A1 (35 6615)

Dátum vydania: 01.03.2020

Jadrové elektrárne. Prístrojové vybavenie a riadiace systémy dôležité pre bezpečnosť. Návrh a kvalifikácia oddeľovacích zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 60709 (35 6619)

Dátum vydania: 01.03.2020

Jadrové elektrárne. Prístrojové vybavenie, riadenie a elektrické napájacie systémy dôležité pre bezpečnosť. Oddeľovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 60964 (35 6618)

Dátum vydania: 01.03.2020

Jadrové elektrárne. Dozorne. Navrhovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 60987 (35 6615)

Dátum vydania: 01.12.2021

Jadrové elektrárne. Prístrojové vybavenie a riadenie dôležité pre bezpečnosť. Požiadavky na hardvér

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 61225 (35 6620)

Dátum vydania: 01.08.2020

Jadrové elektrárne. Prístrojové vybavenie, riadenie a elektrické napájacie systémy. Požiadavky na statické systémy na neprerušované napájanie jednosmerným a striedavým prúdom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 61500 (35 6615)

Dátum vydania: 01.03.2020

Jadrové elektrárne. Prístrojové vybavenie a riadiace systémy dôležité pre bezpečnosť. Prenos dát v systémoch realizujúcich funkcie kategórie A

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 61563 (35 6607)

Dátum vydania: 01.05.2021

Prístroje na ochranu pred žiarením. Zariadenia na meranie špecifickej aktivity gama žiarenia rádionuklidov v potravinách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 62003 (35 6620)

Dátum vydania: 01.12.2020

Jadrové elektrárne. Prístrojové vybavenie, riadiace systémy a systémy elektrického napájania. Požiadavky na skúšanie elektromagnetickej kompatibility

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 62138 (35 6615)

Dátum vydania: 01.03.2020

Jadrové elektrárne. Prístrojové vybavenie a riadiace systémy dôležité pre bezpečnosť. Softvérové aspekty pre systémy založené na počítačoch, realizujúce funkcie kategórií B a C

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 62244 (35 6607)

Dátum vydania: 01.05.2021

Prístroje na ochranu pred žiarením. Pevne inštalované monitory radiačného portálu (RPM) na detekciu nedovoleného obchodovania s rádioaktívnymi a jadrovými materiálmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 62327 (35 6608)

Dátum vydania: 01.05.2020

Prístroje na ochranu pred žiarením. Ručné prístroje na detekciu a identifikáciu rádionuklidov a na odhad príkonu priestorového dávkového ekvivalentu fotónového žiarenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 62401 (35 6607)

Dátum vydania: 01.05.2020

Prístroje na ochranu pred žiarením. Poplachové osobné prístroje na detekciu žiarenia (PRD) určené na detekciu nelegálne prevážaných rádioaktívnych látok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 62465 (35 6621)

Dátum vydania: 01.03.2020

Jadrové elektrárne. Prístrojové vybavenie a riadenie dôležité pre bezpečnosť. Manažérstvo starnutia elektrických káblov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 62484 (35 6607)

Dátum vydania: 01.02.2022

Prístroje na ochranu pred žiarením. Portálové monitory založené na spektroskopii (SRPMs) používané na detekciu a identifikáciu nedovoleného obchodu s rádioaktívnym materiálom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 62566-2 (35 6615)

Dátum vydania: 01.04.2021

Jadrové elektrárne. Prístrojové vybavenie a riadiace systémy dôležité pre bezpečnosť. Vývoj HDL-programovaných integrovaných obvodov. Časť 2: HDL-programované integrované obvody pre systémy realizujúce funkcie kategórie B a C

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 62645 (35 6615)

Dátum vydania: 01.12.2020

Jadrové elektrárne. Prístrojové vybavenie, riadiace systémy a systémy elektrického napájania. Požiadavky na kybernetickú bezpečnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 62646 (35 6618)

Dátum vydania: 01.03.2020

Jadrové elektrárne. Dozorne. Postupy založené na počítačoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 62859 (35 6615)

Dátum vydania: 01.12.2020

Jadrové elektrárne. Prístrojové vybavenie a riadiace systémy. Požiadavky na koordináciu bezpečnosti a kybernetickej bezpečnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 62954 (35 6618)

Dátum vydania: 01.10.2021

Jadrové elektrárne. Dozorne. Požiadavky na prostriedky núdzovej reakcie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 62976 (35 6650)

Dátum vydania: 01.01.2020

Priemyselné zariadenie na nedeštruktívne skúšanie. Elektrónový lineárny urýchľovač

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 63046 (35 6605)

Dátum vydania: 01.09.2021

Jadrové zariadenia. Elektrická sústava. Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 63121 (35 6607)

Dátum vydania: 01.02.2022

Prístroje na ochranu pred žiarením. Vložené mobilné systémy do vozidla na odhalenie nedovoleného obchodovania s rádioaktívnymi materiálmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC/IEEE 60980-344 (35 6614)

Dátum vydania: 01.08.2021

Jadrové zariadenia. Zariadenia dôležité pre bezpečnosť. Seizmická kvalifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60231 (35 6601)

Dátum vydania: 01.01.2000

Všeobecné princípy prístrojového vybavenia jadrových reaktorov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60231A (35 6601)

Dátum vydania: 01.04.2000

Dodatok k IEC 60231:1967. Všeobecné princípy prístrojového vybavenia jadrových reaktorov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60231B (35 6601)

Dátum vydania: 01.01.2000

Všeobecné princípy prístrojového vybavenia jadrových reaktorov. Druhý dodatok: Princípy prístrojového vybavenia ľahkovodných varných výkonových reaktorov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60231D (35 6601)

Dátum vydania: 01.01.2000

Všeobecné princípy prístrojového vybavenia jadrových reaktorov. Štvrtý dodatok: Princípy prístrojového vybavenia tlakovodných reaktorov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60710 (35 6607)

Dátum vydania: 01.04.2003

Zariadenia na ochranu pred žiarením, na meranie a monitorovanie atmosférického trícia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60710/Z1 (35 6607)

Dátum vydania: 01.08.2012

Zariadenia na ochranu pred žiarením, na meranie a monitorovanie atmosférického trícia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN IEC 60780 (35 6609) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2002

Jadrové elektrárne. Elektrické zariadenia bezpečnostného systému. Overenie spôsobilosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN IEC 60780 (35 6609) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1993

Overenie spôsobilosti elektrických častí bezpečnostného systému jadrových elektrární

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN IEC 60911 (35 6612)

Dátum vydania: 01.03.1995

Merania pre monitorovanie dostačujúceho chladenia v aktívnej zóne tlakovodných reaktorov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60960 (35 6617)

Dátum vydania: 01.01.2000

Funkčné kritériá návrhu systému oznamovania bezpečnostných parametrov pre jadrové elektrárne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN IEC 60964 (35 6618) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1995

Navrhovanie dozorní pre jadrové elektrárne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN IEC 60965 (35 6613) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1993

Pomocné riadiace miesta umožňujúce odstavenie reaktora bez prístupu do hlavnej dozorne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN IEC 60980 (35 6614)

Dátum vydania: 01.10.1993

Odporučené spôsoby overovania seizmickej spôsobilosti elektrického zariadenia bezpečnostného systému jadrových elektrární

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN IEC 60987 (35 6615) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1995

Počítačové systémy dôležité pre bezpečnosť jadrových elektrární

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 61005 (35 6611) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2003

Prenosné prístroje na meranie príkonu priestorového dávkového ekvivalentu neutrónov na použitie v radiačnej ochrane

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 61005/O1 (35 6611) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2003

Prenosné prístroje na meranie príkonu priestorového dávkového ekvivalentu neutrónov na použitie v radiačnej ochrane

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 61017-1 (35 6607)

Dátum vydania: 01.01.2000

Prenosné, prepravné alebo pevne umiestnené prístroje na meranie žiarenia X alebo gama na monitorovanie životného prostredia. Časť 1: Merače príkonu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 61017-2 (35 6607)

Dátum vydania: 01.01.2000

Prístroje na radiačnú ochranu. Prenosné, prepravné alebo pevne umiestnené prístroje na meranie žiarenia X alebo gama na monitorovanie životného prostredia. Časť 2: Integrované zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 61018 (35 6608) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2000

Vysokorozsahové prenosné prístroje na meranie dávky a dávkového príkonu žiarenia beta a fotónov na radiačnú ochranu v havarijných situáciách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 61018 (35 6608)

Dátum vydania: 01.06.2002

Prenosné prístroje pre široký rozsah dávky a dávkového príkonu žiarenia beta a fotónov na radiačnú ochranu za mimoriadnych okolností

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 61018/O1 (35 6608)

Dátum vydania: 01.08.2002

Prenosné prístroje pre široký rozsah dávky a dávkového príkonu žiarenia beta a fotónov na radiačnú ochranu za mimoriadnych okolností

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 61066 (35 6610)

Dátum vydania: 01.04.2000

Termoluminiscenčné dozimetrické systémy na monitorovanie osôb a životného prostredia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 61172 (35 6622)

Dátum vydania: 01.06.2002

Prístroje na ochranu pred žiarením. Monitorovacie zariadenie. Rádioaktívne aerosóly v prostredí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 61225 (35 6620) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2000

Jadrové elektrárne. Systémy kontroly a riadenia dôležité pre bezpečnosť. Požiadavky na elektrické napájanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 61306 (35 6603)

Dátum vydania: 01.04.2003

Jadrová prístrojová technika. Mikroprocesorové zariadenia na meranie jadrového žiarenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 61311 (35 6607) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2003

Prístroje radiačnej ochrany. Zariadenia na kontinuálne monitorovanie rádionuklidov emitujúcich žiarenie beta a gama v kvapalných výpustiach alebo v povrchových vodách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 61323 (35 6607)

Dátum vydania: 01.04.2003

Prístroje na ochranu pred ionizujúcim žiarením. Neutrónové žiarenie. Priamo odčítacie osobné dozimetre osobného dávkového ekvivalentu a/alebo príkonu dávkového ekvivalentu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 61323/O1 (35 6607)

Dátum vydania: 01.07.2003

Prístroje na ochranu pred ionizujúcim žiarením. Neutrónové žiarenie. Priamo odčítacie osobné dozimetre osobného dávkového ekvivalentu a/alebo príkonu dávkového ekvivalentu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>