Tlačiť

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 35 6850 (35 6850) zrušená

Dátum vydania: 05.01.1972

Zariadenia na meranie mechanického kmitania. Technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 6850/a (35 6850) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1974

Zariadenia na meranie mechanického kmitania. Technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 6851 (35 6851) zrušená

Dátum vydania: 10.05.1983

Zariadenia na meranie mechanického kmitania točivých strojov. Technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 6852 (35 6852) zrušená

Dátum vydania: 06.04.1989

Meranie mechanického kmitania ručného pneumatického úderného náradia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 6853 (35 6853) zrušená

Dátum vydania: 14.07.1982

Mechanické kmitanie. Prostriedky na skúšanie kladív poháňaných pneumaticky, elektricky alebo spaľovacím motorom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 6854 (35 6854) zrušená

Dátum vydania: 31.08.1987

Mechanické kmitanie. Izolátory mechanického kmitania. Všeobecné požiadavky na skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 6857 (35 6857)

Dátum vydania: 20.10.1978

Elektrodynamické zariadenie na budenie harmonického mechanického kmitania. Základné technické ukazovatele

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 6858 (35 6858)

Dátum vydania: 07.04.1976

Prístroje s piezoelektrickými snímačmi na prevádzkové meranie mechanického kmitania. Metrologické skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 6870 (35 6870) zrušená

Dátum vydania: 16.03.1982

ZVUKOMERY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 35 6870/A (35 6870) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1986

ZVUKOMERY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 6871 (35 6871) zrušená

Dátum vydania: 16.03.1982

Elektronické oktávové a tretinooktávové filtre

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 35 6872 (35 6872)

Dátum vydania: 01.09.1986

Metrológia. Zvukomery. Metódy skúšania pre úradné overovanie a potrebné pomôcky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 6875 (35 6875) zrušená

Dátum vydania: 17.05.1988

Osobné hlukové expozimetre. Základné technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 6884 (35 6884) zrušená

Dátum vydania: 15.08.1973

Skúšanie materiálu a výrobku ultrazvukom. Ultrazvukové sondy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 6885 (35 6885) zrušená

Dátum vydania: 05.08.1970

Skúšanie materiálu a výrobku ultrazvukom. Kontrolná mierka K 1

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 6886 (35 6886) zrušená

Dátum vydania: 05.08.1970

Skúšanie materiálu a výrobku ultrazvukom. Kontrolná mierka K 2

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 25580 (35 6887)

Dátum vydania: 01.09.2002

Nedeštruktívne skúšanie. Priemyselné rádiografické megatoskopy. Minimálne požiadavky (ISO 5580)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 25580 (35 6887) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Nedeštruktívne skúšanie. Priemyselné megatoskopy. Minimálne požiadavky (ISO 5580:1985)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60651 (35 6870) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Zvukomery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60651/A1 (35 6870) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Zvukomery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60651/A2 (35 6870) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2002

Zvukomery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60651/Z1 (35 6870) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2005

Zvukomery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 60804 (35 6873) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2002

Integrujúce-priemerujúce zvukomery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 60804 (35 6873) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2002

Integrujúce-priemerujúce zvukomery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60804/A2 (35 6873) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2002

Integrujúce-priemerujúce zvukomery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60804/Z1 (35 6873) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2002

Integrujúce-priemerujúce zvukomery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60804/Z1 (35 6873) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Integrujúce-priemerujúce zvukomery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60804/Z1 (35 6873) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2005

Integrujúce-priemerujúce zvukomery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61012 (35 6874)

Dátum vydania: 01.04.2002

Filtre na meranie počuteľného zvuku v prítomnosti ultrazvuku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61252 (35 6875)

Dátum vydania: 01.10.1998

Elektroakustika. Špecifikácie požiadaviek na osobné zvukové expozimetre

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61252/A1 (35 6875)

Dátum vydania: 01.05.2003

Elektroakustika. Špecifikácie požiadaviek na osobné zvukové expozimetre

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61252/A2 (35 6875)

Dátum vydania: 01.02.2018

Elektroakustika. Špecifikácie požiadaviek na osobné zvukové expozimetre

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61260 (35 6871) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1998

Elektroakustika. Oktávové a zlomkovo-oktávové filtre

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61260/A1 (35 6871) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2003

Elektroakustika. Oktávové a zlomkovo-oktávové filtre

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61260/A1 (35 6871) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2002

Elektroakustika. Oktávové a zlomkovo-oktávové filtre

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61260-1 (35 6871)

Dátum vydania: 01.11.2014

Elektroakustika. Oktávové a zlomkovo-oktávové filtre. Časť 1: Špecifikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61260-2 (35 6871)

Dátum vydania: 01.01.2017

Elektroakustika. Oktávové a zlomkovo-oktávové filtre. Časť 2: Typové skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61260-2/A1 (35 6871)

Dátum vydania: 01.02.2018

Elektroakustika. Oktávové a zlomkovo-oktávové filtre. Časť 2: Typové skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61260-3 (35 6871)

Dátum vydania: 01.01.2017

Elektroakustika. Oktávové a zlomkovo-oktávové filtre. Časť 2: Periodické skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61260-3/O1 (35 6871)

Dátum vydania: 01.08.2019

Elektroakustika. Oktávové a zlomkovo-oktávové filtre. Časť 2: Periodické skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61391-1 (35 6893)

Dátum vydania: 01.05.2007

Ultrazvuk. Impulzné echoskenery. Časť 1: Postupy kalibrovania priestorových meracích systémov a meranie charakteristiky bodovej rozptylovej funkcie systému

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61391-1/A1 (35 6893)

Dátum vydania: 01.06.2018

Ultrazvuk. Impulzné echoskenery. Časť 1: Postupy kalibrovania priestorových meracích systémov a meranie charakteristiky bodovej rozptylovej funkcie systému

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61391-2 (35 6893)

Dátum vydania: 01.11.2010

Ultrazvuk. Impulzné echoskenery. Časť 2: Meranie maximálnej hĺbky prieniku a lokálneho dynamického rozsahu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61685 (35 6890)

Dátum vydania: 01.12.2002

Ultrazvuk. Systémy na meranie prietoku. Prietokový skúšobný objekt

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61828 (35 6891)

Dátum vydania: 01.12.2002

Ultrazvuk. Fokusujúce prevodníky. Prenosové polia. Definície a metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62092 (35 6892) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Ultrazvuk. Hydrofóny. Vlastnosti a kalibrácia vo frekvenčnom rozsahu od 15 MHz do 40 MHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 61828 (35 6891)

Dátum vydania: 01.06.2021

Ultrazvuk. Prevodníky. Definície a metódy merania týkajúce sa fokusovania prenosových polí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN IEC 60651 (35 6870) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1995

Zvukomery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60651/Z1 (35 6870) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2005

Zvukomery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 5348 (35 6860) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1993

Vibrácie a rázy. Mechanické pripevnenie akcelerometrov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac