SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 35 7610 (35 7610)

Dátum vydania: 23.12.1960

Súčasti hromozvodov a uzemnení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 7611 (35 7611)

Dátum vydania: 23.12.1960

Súčasti hromozvodov a uzemnení. Prehľad súčastí hromozvodov a uzemnení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 7612 (35 7612)

Dátum vydania: 23.12.1960

Súčasti hromozvodov a uzemnení. Bleskozvodné tyče

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 7615 (35 7615)

Dátum vydania: 23.12.1960

Súčasti hromozvodov a uzemnení. Držiaky bleskozvodných tyčí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 7616 (35 7616)

Dátum vydania: 23.12.1960

Súčasti hromozvodov a uzemnení. Ochranné striešky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 7619 (35 7619)

Dátum vydania: 23.12.1960

Súčasti hromozvodov a uzemnení. Ochranné uholníky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 7620 (35 7620)

Dátum vydania: 23.12.1960

Súčasti hromozvodov a uzemnení. Podpery vedenia do muriva a do dreva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 7621 (35 7621)

Dátum vydania: 23.12.1960

Súčasti hromozvodov a uzemnení. Podpery vedenia na škridlové a eternitové strechy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 7622 (35 7622)

Dátum vydania: 23.12.1960

Súčasti hromozvodov a uzemnení. Podpery vedenia na ploché, lepenkové a plechové strechy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 7623 (35 7623)

Dátum vydania: 23.12.1960

Súčasti hromozvodov a uzemnení. Podpery vedenia na svetlíky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 7624 (35 7624)

Dátum vydania: 23.12.1960

Súčasti hromozvodov a uzemnení. Podpery vedenia na uzemnenie silnoprúdových zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 7629 (35 7629)

Dátum vydania: 23.12.1960

Súčasti hromozvodov a uzemnení. Rozmery a tvar hlavice podpier vedenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 7630 (35 7630)

Dátum vydania: 23.12.1960

Súčasti hromozvodov a uzemnení. Svorky bleskozvodných tyčí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 7632 (35 7632)

Dátum vydania: 23.12.1960

Súčasti hromozvodov a uzemnení. Krížové svorky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 7633 (35 7633)

Dátum vydania: 23.12.1960

Súčasti hromozvodov a uzemnení. Spojovacie a pripojovacie svorky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 7634 (35 7634)

Dátum vydania: 23.12.1960

Súčasti hromozvodov a uzemnení. Skúšobné svorky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 7635 (35 7635)

Dátum vydania: 23.12.1960

Súčasti hromozvodov a uzemnení. Svorky na potrubie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 7636 (35 7636)

Dátum vydania: 23.12.1960

Súčasti hromozvodov a uzemnení. Svorky na spojenie uzemňovacích vodičov v silnoprúdových zariadeniach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 7638 (35 7638)

Dátum vydania: 23.12.1960

Súčasti hromozvodov a uzemnení. Puzdrá pre priechod vodičov stenami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 7641 (35 7641)

Dátum vydania: 23.12.1960

Súčasti hromozvodov a uzemnení. Uzemňovacie tyče

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 7645 (35 7645)

Dátum vydania: 12.05.1964

Súčasti hromozvodov a uzemnení. Orientačné štítky na označenie zemničov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50164-1 (35 7605) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2009

Súčasti ochrany pred bleskom (LPC). Časť 1: Požiadavky na spájacie súčasti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50164-1 (35 7605) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Súčasti ochrany pred bleskom (LPC). Časť 1: Požiadavky na spájacie súčasti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50164-1/A1 (35 7605) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2007

Súčasti ochrany pred bleskom (LPC). Časť 1: Požiadavky na spájacie súčasti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50164-2 (35 7605) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2009

Súčasti ochrany pred bleskom (LPC). Časť 2: Požiadavky na vodiče a uzemňovače

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50164-2 (35 7605) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2003

Súčiastky ochrany pred bleskom (LPC). Časť 2: Požiadavky na vodiče a uzemňovače

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50164-2/A1 (35 7605) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2007

Súčiastky ochrany pred bleskom (LPC). Časť 2: Požiadavky na vodiče a uzemňovače

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50164-3 (35 7605) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2007

Súčasti ochrany pred bleskom (LPC). Časť 3: Požiadavky na izolačné iskrisko

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50164-3/A1 (35 7605) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2009

Súčasti ochrany pred bleskom (LPC). Časť 3: Požiadavky na izolačné iskrisko

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50164-4 (35 7605) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2009

Súčasti ochrany pred bleskom (LPC). Časť 4: Požiadavky na príchytky vodičov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50164-5 (35 7605) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2009

Súčasti ochrany pred bleskom (LPC). Časť 5: Požiadavky na kontrolné kryty uzemňovača a hermetický uzáver

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50164-6 (35 7605) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2009

Súčasti ochrany pred bleskom (LPC). Časť 6: Požiadavky na počítadlá úderov bleskov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50164-7 (35 7605) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2009

Súčasti ochrany pred bleskom (LPC). Časť 7: Požiadavky na zmesi zlepšujúce uzemnenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50536 (35 7640)

Dátum vydania: 01.02.2012

Ochrana pred bleskom. Prístroje na detekciu búrky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50536/A1 (35 7640)

Dátum vydania: 01.07.2013

Ochrana pred bleskom. Prístroje na detekciu búrky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62561-1 (35 7605)

Dátum vydania: 01.12.2017

Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 1: Požiadavky na pripájacie prvky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 62561-1 (35 7605) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2013

Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 1: Požiadavky na pripájacie prvky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 62561-2 (35 7605) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2013

Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 2: Požiadavky na vodiče a na uzemňovače

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 62561-3 (35 7605) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2013

Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 3: Požiadavky na oddeľovacie iskriská

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62561-3 (35 7605)

Dátum vydania: 01.02.2018

Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 3: Požiadavky na oddeľovacie iskriská (ISG)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62561-4 (35 7605)

Dátum vydania: 01.05.2018

Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 4: Požiadavky na príchytky vodičov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 62561-4 (35 7605) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2012

Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 4: Požiadavky na príchytky vodičov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 62561-5 (35 7605) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2012

Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 5: Požiadavky na revízne skrine uzemňovača a priechodky uzemňovačov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62561-5 (35 7605)

Dátum vydania: 01.05.2018

Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 5: Požiadavky na revízne skrine uzemňovača a priechodky uzemňovačov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 62561-6 (35 7605) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2012

Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 6: Požiadavky na počítadlá zásahov blesku (LSC)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 62561-7 (35 7605) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2012

Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 7: Požiadavky na zmesi zlepšujúce uzemnenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 62561-2 (35 7605)

Dátum vydania: 01.09.2018

Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 2: Požiadavky na vodiče a na uzemňovače

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 62561-2/AC (35 7605)

Dátum vydania: 01.02.2020

Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 2: Požiadavky na vodiče a na uzemňovače

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 62561-6 (35 7605)

Dátum vydania: 01.09.2018

Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 6: Požiadavky na počítadlá zásahov blesku (LSC)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 62561-7 (35 7605)

Dátum vydania: 01.09.2018

Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 7: Požiadavky na zmesi zlepšujúce uzemnenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CLC/TS 50703-1 (35 7607) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2020

Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 1: Skúšobné požiadavky na spoje kovových pásov používaných v systéme ochrany pred bleskom (LPS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CLC/TS 50703-1 (35 7607)

Dátum vydania: 01.09.2021

Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 1: Skúšobné požiadavky na spoje plechov používaných v systéme ochrany pred bleskom (LPS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CLC/TS 50703-2 (35 7607)

Dátum vydania: 01.04.2021

Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 2: Špecifické skúšobné požiadavky na súčasti systému ochrany pred bleskom (LPS) používané vo výbušných atmosférach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac