SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 35 8000 (35 8000) zrušená

Dátum vydania: 24.09.1982

Názvoslovie kondenzátorov pre elektroniku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8001 (35 8001) zrušená

Dátum vydania: 20.04.1971

Skúšky spoľahlivosti súčiastok pre elektroniku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8003 (35 8003) zrušená

Dátum vydania: 24.09.1982

Názvoslovie odporov pre elektroniku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8004 (35 8004) zrušená

Dátum vydania: 26.10.1987

Názvoslovie termistorov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8006 (35 8006) zrušená

Dátum vydania: 06.07.1983

Súčiastky pre elektroniku. Značenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 35 8006/Z1 (35 8006) zrušená

Dátum vydania: 15.12.1992

Súčiastky pre elektroniku. Značenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8007 (35 8007) zrušená

Dátum vydania: 02.03.1987

Rezistory a kondenzátory. Metódy previerky rozmerov, hmotnosti a vzhľadu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 35 8009 (35 8009) zrušená

Dátum vydania: 12.09.1988

Technologické zariadenia pre mikroelektroniku. Názvoslovie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8010 (35 8010) zrušená

Dátum vydania: 15.05.1980

Nepremenné odpory a kondenzátory. Rady menovitých hodnôt odporov a kapacít

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8013 (35 8013) zrušená

Dátum vydania: 21.02.1977

OZNACOVANI JMENOVITYCH HODNOT ODPORU A JEJICH DOVOLENYCH UCHYLEK BAREVNIM KODEM

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8014 (35 8014) zrušená

Dátum vydania: 02.03.1982

ODPORY A KONDENZATORY. OZNACOVANI JMENOVITYCH HODNOT ODPORU A KAPACIT A JEJICH DOVOLENYCH UCHYLEK

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 35 8014/A (35 8014) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1986

ODPORY A KONDENZATORY. OZNACOVANI JMENOVITYCH HODNOT ODPORU A KAPACIT A JEJICH DOVOLENYCH UCHYLEK

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8015 (35 8015) zrušená

Dátum vydania: 06.12.1982

Odpory a kondenzátory. Rady dovolených odchýlok od menovitých hodnôt odporov a kapacít

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 35 8015/a (35 8015) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1986

Odpory a kondenzátory. Rady dovolených odchýlok od menovitých hodnôt odporov a kapacít

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8016 (35 8016) zrušená

Dátum vydania: 16.09.1983

Súčiastky pre elektroniku. Pravidlá preberania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 35 8021 (35 8021)

Dátum vydania: 01.05.2013

Odporúčané priemery drôtových vývodov kondenzátorov a rezistorov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8031 (35 8031) zrušená

Dátum vydania: 21.09.1977

Kategória klimatickej odolnosti súčiastok pre elektroniku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8050 (35 8050) zrušená

Dátum vydania: 26.09.1980

Súčiastky pre elektroniku. Skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8053 (35 8053) zrušená

Dátum vydania: 25.04.1983

Nepremenné odpory. Metóda stanovenia napäťového súčiniteľa odporu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8054 (35 8054) zrušená

Dátum vydania: 25.04.1983

Nepremenné odpory. Metódy merania úrovne šumu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8060 (35 8060) zrušená

Dátum vydania: 25.04.1983

Nepremenné odpory. Meranie odporu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8071-1 (35 8071) zrušená

Dátum vydania: 28.03.1985

Odpory. Všeobecné požiadavky pri meraní elektrických vlastností

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8071-10 (35 8071) zrušená

Dátum vydania: 02.03.1987

Premenné rezistory. Metóda previerky pevnosti zablokovania pohyblivého systému

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8071-11 (35 8071) zrušená

Dátum vydania: 02.03.1987

Nepremenné rezistory. Metóda skúšky impulzným zaťažením

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8071-12 (35 8071) zrušená

Dátum vydania: 11.04.1988

Premenné rezistory. Metódy kontroly šelestu zberača

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8071-13 (35 8071) zrušená

Dátum vydania: 29.08.1988

Premenné rezistory. Metóda previerky mechanickej pevnosti ovládacieho hriadeľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8071-14 (35 8071) zrušená

Dátum vydania: 29.08.1988

Premenné rezistory. Metóda merania prechodového odporu zberača pri nízkom napätí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8071-15 (35 8071) zrušená

Dátum vydania: 29.08.1988

Nepremenné rezistory. Metóda merania nelinearity odporu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8071-2 (35 8071) zrušená

Dátum vydania: 30.01.1985

Odpory. Metódy merania izolačného odporu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8071-3 (35 8071)

Dátum vydania: 30.01.1985

Odpory. Metóda skúšania elektrickej pevnosti izolácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8071-4 (35 8071) zrušená

Dátum vydania: 30.01.1985

Odpory. Metódy stanovenia teplotnej závislosti odporu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8071-5 (35 8071) zrušená

Dátum vydania: 18.03.1986

Premenné rezistory. Metódy merania ovládacieho momentu systému bežca a ovládacieho momentu spínača

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8071-6 (35 8071) zrušená

Dátum vydania: 18.03.1986

Premenné rezistory. Metóda previerky priebehu odporovej dráhy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8071-7 (35 8071) zrušená

Dátum vydania: 18.03.1986

Premenné rezistory. Metóda merania súbehu viacprvkových rezistorov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8071-8 (35 8071) zrušená

Dátum vydania: 18.03.1986

Premenné rezistory. Metódy merania minimálneho odporu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8071-9 (35 8071) zrušená

Dátum vydania: 02.03.1987

Premenné rezistory. Metóda previerky pevnosti dorazu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50090-2-3 (35 8051) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2005

Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES). Časť 2-3: Prehľad systému. Základné požiadavky na funkčnú bezpečnosť výrobkov integrovaných do HBES

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50090-5-1 (35 8051)

Dátum vydania: 01.08.2005

Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES). Časť 5-1: Prenosové médium a vrstvy závislé od prenosového média. Prenosové vedenie pre HBES triedy 1

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60062 (35 8014) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2005

Kódové označovanie rezistorov a kondenzátorov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60062 (35 8014) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Rezistory a kondenzátory. Kódové označovanie rezistorov a kondenzátorov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60062 (35 8014)

Dátum vydania: 01.06.2017

Kódové označovanie rezistorov a kondenzátorov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60062/A1 (35 8014)

Dátum vydania: 01.03.2020

Kódové označovanie rezistorov a kondenzátorov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60062/A1 (35 8014) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Rezistory a kondenzátory. Kódové označovanie rezistorov a kondenzátorov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60062/A11 (35 8014) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2002

Rezistory a kondenzátory. Kódové označovanie rezistorov a kondenzátorov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60062/AC (35 8014)

Dátum vydania: 01.06.2017

Kódové označovanie rezistorov a kondenzátorov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60062/C1 (35 8014) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2007

Kódové označovanie rezistorov a kondenzátorov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60063 (35 8015)

Dátum vydania: 01.01.2016

Odporúčané číselné rady pre rezistory a kondenzátory

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60195 (35 8054)

Dátum vydania: 01.01.2017

Metóda merania prúdového šumu vytváraného v nepremenných rezistoroch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60294 (35 8022)

Dátum vydania: 01.04.2013

Meranie rozmerov valcových súčiastok s osovými vývodmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60301 (35 8021)

Dátum vydania: 01.04.2013

Odporúčané priemery drôtových vývodov kondenzátorov a rezistorov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60717 (35 8020)

Dátum vydania: 01.11.2012

Metóda na určenie priestoru potrebného pre kondenzátory a rezistory s jednostrannými vývodmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62448 (35 8067) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2014

Multimediálne systémy a zariadenia. Multimediálne e-publikovanie a e-knihy. Všeobecný formát na e-publikovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN IEC 60062 (35 8014) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1993

Rezistory a kondenzátory. Kódy na značenie rezistorov a kondenzátorov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac