SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 35 8205 (35 8205)

Dátum vydania: 11.07.1986

Kondenzátory pre silnoprúdové zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8206 (35 8206) zrušená

Dátum vydania: 04.09.1985

Kondenzátory na zlepšenie účinníka. Všeobecné technické podmienky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 35 8206/a (35 8206) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1989

Kondenzátory na zlepšenie účinníka. Všeobecné technické podmienky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 35 8207-2 (35 8207)

Dátum vydania: 01.09.2001

Paralelné kondenzátory pre silnoprúdové systémy s menovitým napätím vyšším než 1 kV. Časť 2: Skúšky životnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 35 8207-2/A1 (35 8207)

Dátum vydania: 01.09.2001

Paralelné kondenzátory pre silnoprúdové systémy s menovitým napätím vyšším než 1 kV. Časť 2: Skúšky životnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8208 (35 8208)

Dátum vydania: 15.04.1977

Väzbové kondenzátory

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8209 (35 8209)

Dátum vydania: 13.03.1978

Kondenzátory pre silnoprúdové zariadenia s prevádzkovým kmitočtom 40 až 24 000 Hz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8210 (35 8210)

Dátum vydania: 18.08.1986

Vyhladzovacie kondenzátory

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8211 (35 8211)

Dátum vydania: 29.04.1986

Regeneračné kondenzátory na zvýšenie účinníka. Všeobecné technické požiadavky a metódy skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 35 8211/a (35 8211)

Dátum vydania: 01.02.1988

Regeneračné kondenzátory na zvýšenie účinníka. Všeobecné technické požiadavky a metódy skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8214 (35 8214) zrušená

Dátum vydania: 08.12.1978

Komutačné kondenzátory

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 35 8222 (35 8222) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Väzbové kondenzátory a kapacitné deliče

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 35 8222/AC (35 8222) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2011

Väzbové kondenzátory a kapacitné deliče

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8230 (35 8230) zrušená

Dátum vydania: 21.04.1976

Fóliové papierové kondenzátory

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8231 (35 8231) zrušená

Dátum vydania: 09.10.1974

Nepremenné kondenzátory s dielektrikom z metalizovaného papiera

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8232 (35 8232) zrušená

Dátum vydania: 10.03.1965

Kondenzátory na striedavé a impulzové napätie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8234-1 (35 8234) zrušená

Dátum vydania: 03.05.1984

Kondenzátory. Metódy merania elektrických parametrov. Všeobecné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8234-10 (35 8234) zrušená

Dátum vydania: 29.08.1988

Nepremenné kondenzátory. Metóda merania impedancie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8234-11 (35 8234) zrušená

Dátum vydania: 29.08.1988

Nepremenné kondenzátory. Skúšobná metóda nabíjaním a vybíjaním

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8234-2 (35 8234) zrušená

Dátum vydania: 03.05.1984

Kondenzátory. Metódy stanovenia oteplenia pri zaťažení prípustným reaktančným výkonom a prípustným vysokofrekvenčným prúdom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8234-3 (35 8234) zrušená

Dátum vydania: 30.01.1985

Kondenzátory. Metóda skúšania elektrickej pevnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8234-4 (35 8234) zrušená

Dátum vydania: 28.03.1985

Kondenzátory. Metódy merania kapacity a stratového činiteľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8234-5 (35 8234) zrušená

Dátum vydania: 28.03.1985

Kondenzátory. Metódy merania zvyškového prúdu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8234-6 (35 8234) zrušená

Dátum vydania: 28.03.1985

Kondenzátory. Metódy merania izolačného odporu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8234-7 (35 8234) zrušená

Dátum vydania: 18.03.1986

Kondenzátory. Metóda skúšky rázovým napätím

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8234-8 (35 8234) zrušená

Dátum vydania: 11.04.1988

Kondenzátory. Metódy merania vlastnej indukčnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8234-9 (35 8234) zrušená

Dátum vydania: 11.04.1988

Nepremenné kondenzátory. Metódy stanovenia teplotnej závislosti kapacity

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8250 (35 8250) zrušená

Dátum vydania: 22.01.1969

Keramické kondenzátory typu 2

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8252 (35 8252) zrušená

Dátum vydania: 18.09.1974

Keramické kondenzátory typu 3

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8280 (35 8280) zrušená

Dátum vydania: 20.05.1977

Odrušovacie kondenzátory a tlmivky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8280/a (35 8280) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1983

Odrušovacie kondenzátory a tlmivky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8291-1 - IEC 60384-1 (35 8291) zrušená

Dátum vydania: 13.12.1985

Nepremenné kondenzátory pre použitie v elektronických zariadeniach. Časť 1: Kmeňová norma

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8291-15 - IEC 60384-15 (35 8291) zrušená

Dátum vydania: 29.08.1988

Nepremenné kondenzátory na použitie v elektronických zariadeniach. Časť 15: Čiastková norma. Nepremenné tantalové kondenzátory s netuhým alebo tuhým elektrolytom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8291-15-3 - IEC 60384-15-3 (35 8291)

Dátum vydania: 28.04.1987

Nepremenné kondenzátory na použitie v elektronických zariadeniach. Časť 15-3: Vzorová predmetová špecifikácia. Nepremenné tantalové kondenzátory s tuhým elektrolytom a pórovitou anódou. Úroveň vyhodnotenia: E

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8291-16 - IEC 60384-16 (35 8291) zrušená

Dátum vydania: 06.04.1989

Nepremenné kondenzátory na použitie v elektronických zariadeniach. Časť 16: Čiastková norma. Nepremenné kondenzátory s dielektrikom z metalizovanej polypropylénovej fólie určené pre jednosmerný prúd

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8291-16-1 - IEC 60384-16-1 (35 8291) zrušená

Dátum vydania: 06.04.1989

Nepremenné kondenzátory na použitie v elektronických zariadeniach. Časť 16: Vzorová predmetová špecifikácia. Nepremenné kondenzátory s dielektrikom z metalizovanej polypropylénovej fólie určené pre jednosmerný prúd. Úroveň vyhodnotenia: E

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8291-2 - IEC 60384-2 (35 8291) zrušená

Dátum vydania: 13.12.1985

Nepremenné kondenzátory na použitie v elektronických zariadeniach. Časť 2: Čiastková norma. Nepremenné kondenzátory s dielektrikom z metalizovanej polyetyléntereftalátovej fólie určené pre jednosmerný prúd

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8291-2-1 - IEC 60384-2-1 (35 8291) zrušená

Dátum vydania: 13.12.1985

Nepremenné kondenzátory na použitie v elektrotechnických zariadeniach. Časť 2-1: Vzorová predmetová špecifikácia. Nepremenné kondenzátory s dielektrikom z metalizovanej polyetyléntereftalátovej fólie určené pre jednosmerný prúd. Úroveň vyhodnotenia: E

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8291-4 - IEC 60384-4 (35 8291) zrušená

Dátum vydania: 15.02.1988

Nepremenné kondenzátory na použitie v elektrotechnických zariadeniach. Časť 4: Čiastková norma. Hliníkové elektrolytické kondenzátory s tuhým a netuhým elektrolytom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8291-4-1 - IEC 60384-4-1 (35 8291) zrušená

Dátum vydania: 15.02.1988

Nepremenné kondenzátory na použitie v elektronických zariadeniach. Časť 4-1: Vzorová predmetová špecifikácia. Hliníkové elektrolytické kondenzátory s netuhým elektrolytom. Úroveň vyhodnotenia: E

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 130000 (35 8290)

Dátum vydania: 01.11.2000

Kmeňová špecifikácia. Nepremenné kondenzátory

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 130000/A10 (35 8290)

Dátum vydania: 01.12.2000

Kmeňová špecifikácia. Nepremenné kondenzátory

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 130000/A8 (35 8290)

Dátum vydania: 01.12.2000

Kmeňová špecifikácia. Nepremenné kondenzátory

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 130000/A9 (35 8290)

Dátum vydania: 01.12.2000

Kmeňová špecifikácia. Nepremenné kondenzátory

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 130100 (35 8296)

Dátum vydania: 01.11.2000

Čiastková špecifikácia. Nepremenné kondenzátory pre jednosmerný prúd s dielektrikom z polyetyléntereftalátovej fólie a s elektródami z kovovej fólie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 130101 (35 8296)

Dátum vydania: 01.11.2000

Vzorová predmetová špecifikácia. Nepremenné kondenzátory pre jednosmerný prúd s dielektrikom z polyetyléntereftalátovej fólie a s elektródami z kovovej fólie. Úroveň hodnotenia E

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 130102 (35 8296)

Dátum vydania: 01.11.2000

Vzorová predmetová špecifikácia. Nepremenné kondenzátory pre jednosmerný prúd s dielektrikom z polyetyléntereftalátovej fólie a s elektródami z kovovej fólie. Úroveň hodnotenia EZ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 130200 (35 8293)

Dátum vydania: 01.11.2000

Čiastková špecifikácia. Nepremenné tantalové kondenzátory s netuhým alebo tuhým elektrolytom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 130200/A3 (35 8293)

Dátum vydania: 01.12.2000

Čiastková špecifikácia. Nepremenné tantalové kondenzátory s netuhým alebo tuhým elektrolytom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 130201 (35 8293)

Dátum vydania: 01.11.2000

Vzorová predmetová špecifikácia. Nepremenné tantalové kondenzátory s tuhým elektrolytom a pórovitou anódou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 130201/A2 (35 8293)

Dátum vydania: 01.12.2000

Vzorová predmetová špecifikácia. Nepremenné tantalové kondenzátory s tuhým elektrolytom a pórovitou anódou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 130202 (35 8293)

Dátum vydania: 01.11.2000

Vzorová predmetová špecifikácia. Nepremenné tantalové kondenzátory s netuhým elektrolytom a pórovitou anódou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 130300 (35 8291) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2000

Čiastková špecifikácia. Hliníkové elektrolytické kondenzátory s tuhým a netuhým elektrolytom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 130301 (35 8291) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2002

Vzorová predmetová špecifikácia. Hliníkové elektrolytické kondenzátory s netuhým dielektrikom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 130500 (35 8295) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2000

Čiastková špecifikácia. Nepremenné kondenzátory pre jednosmerný prúd s dielektrikom z metalizovanej polykarbonátovej fólie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 130501 (35 8295) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2000

Vzorová predmetová špecifikácia. Nepremenné kondenzátory pre jednosmerný prúd s dielektrikom z metalizovanej polykarbonátovej fólie. Úroveň hodnotenia E

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 130502 (35 8295)

Dátum vydania: 01.11.2000

Vzorová predmetová špecifikácia. Nepremenné kondenzátory pre jednosmerný prúd s dielektrikom z metalizovanej polykarbonátovej fólie. Úroveň hodnotenia EZ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 130800 (35 8293) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Špecifikácia. Tantalové kondenzátory pre povrchovú montáž

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 130800/A1 (35 8293) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2004

Špecifikácia. Tantalové kondenzátory pre povrchovú montáž

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 130801 (35 8294) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2002

Vzorová predmetová špecifikácia. Tantalové kondenzátory na povrchovú montáž

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 130900 (35 8297)

Dátum vydania: 01.11.2000

Čiastková špecifikácia. Nepremenné kondenzátory pre jednosmerný prúd s dielektrikom z polystyrénovej fólie a s elektródami z kovovej fólie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 130901 (35 8297)

Dátum vydania: 01.11.2000

Vzorová predmetová špecifikácia. Nepremenné kondenzátory pre jednosmerný prúd s dielektrikom z polystyrénovej fólie a s elektródami z kovovej fólie. Úroveň hodnotenia E

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 130902 (35 8297)

Dátum vydania: 01.11.2000

Vzorová predmetová špecifikácia. Nepremenné kondenzátory pre jednosmerný prúd s dielektrikom z polystyrénovej fólie a s elektródami z kovovej fólie. Úroveň hodnotenia EZ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 131200 (35 8294) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2002

Špecifikácia. Nepremenné kondenzátory s kovovými elektródami a polypropylénovým dielektrikom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 131201 (35 8294) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2002

Predtlač podrobnej špecifikácie. Nepremenné kondenzátory s kovovými elektródami a polypropylénovým dielektrikom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 131700 (35 8294)

Dátum vydania: 01.11.2000

Čiastková špecifikácia. Nepremenné kondenzátory pre jednosmerný prúd s elektródami z tenkej kovovej fólie a dielektrikom z polykarbonátovej fólie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 131701 (35 8294)

Dátum vydania: 01.11.2000

Vzorová predmetová špecifikácia. Nepremenné kondenzátory pre jednosmerný prúd s elektródami z tenkej kovovej fólie a s dielektrikom z polykarbonátovej fólie. Úroveň hodnotenia E

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 131702 (35 8294)

Dátum vydania: 01.11.2000

Vzorová predmetová špecifikácia. Nepremenné kondenzátory pre jednosmerný prúd s elektródami z tenkej kovovej fólie a s dielektrikom z polykarbonátovej fólie. Úroveň hodnotenia EZ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 131800 (35 8294) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2000

Čiastková špecifikácia. Nepremenné kondenzátory pre jednosmerný prúd s dielektrikom z polypropylénovej fólie a s elektródami z kovovej fólie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 131801 (35 8294) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2000

Vzorová predmetová špecifikácia. Nepremenné kondenzátory pre jednosmerný prúd s dielektrikom z polypropylénovej fólie a s elektródami z kovovej fólie. Úroveň hodnotenia E

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 131802 (35 8294)

Dátum vydania: 01.11.2000

Vzorová predmetová špecifikácia. Nepremenné kondenzátory pre jednosmerný prúd s dielektrikom z polypropylénovej fólie a s elektródami z kovovej fólie. Úroveň hodnotenia EZ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 132100 (35 8251) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2000

Čiastková špecifikácia. Nepremenné viacvrstvové keramické kondenzátory pre povrchovú montáž. Úroveň hodnotenia EZ a DZ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 132101 (35 8251) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2000

Vzorová predmetová špecifikácia. Nepremenné viacvrstvové keramické kondenzátory pre povrchovú montáž. Úroveň hodnotenia EZ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 132102 (35 8251)

Dátum vydania: 01.11.2000

Vzorová predmetová špecifikácia. Nepremenné viacvrstvové keramické kondenzátory pre povrchovú montáž. Úroveň hodnotenia DZ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 132400 (35 8282) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2000

Čiastková špecifikácia. Nepremenné kondenzátory na elektromagnetické odrušenie a na pripojenie k napájacej sieti. Úroveň hodnotenia D

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 132400/A2 (35 8282) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2000

Čiastková špecifikácia. Nepremenné kondenzátory na elektromagnetické odrušenie a na pripojenie k napájacej sieti. Úroveň hodnotenia D

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 132400/A3 (35 8282) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2000

Čiastková špecifikácia. Nepremenné kondenzátory na elektromagnetické odrušenie a na pripojenie k napájacej sieti. Úroveň hodnotenia D

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 132400/A4 (35 8282) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2002

Čiastková špecifikácia. Nepremenné kondenzátory na elektromagnetické odrušenie a na pripojenie k napájacej sieti. Úroveň hodnotenia D

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 132401 (35 8282) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2000

Vzorová predmetová špecifikácia. Nepremenné kondenzátory na elektromagnetické odrušenie a na pripojenie k napájacej sieti. Úroveň hodnotenia D

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 132421 (35 8282) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2000

Vzorová predmetová špecifikácia. Nepremenné kondenzátory na elektromagnetické odrušenie. Kondenzátory, pre ktoré sú požadované bezpečnostné skúšky (iba bezpečnostné skúšky)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 133000 (35 8281) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2000

Kmeňová špecifikácia. Pasívne filtre na elektromagnetické odrušenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 133100 (35 8281) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2000

Čiastková špecifikácia. Pasívne filtre na elektromagnetické odrušenie. Filtre, pre ktoré nie sú požadované bezpečnostné skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 133101 (35 8281) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2000

Vzorová predmetová špecifikácia. Pasívne filtre na elektromagnetické odrušenie. Filtre, pre ktoré nie sú požadované bezpečnostné skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 133200 (35 8281) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2000

Čiastková špecifikácia. Pasívne filtre na elektromagnetické odrušenie. Filtre, pre ktoré sú požadované bezpečnostné skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 133201 (35 8281) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2000

Vzorová predmetová špecifikácia. Pasívne filtre na elektromagnetické odrušenie. Filtre, pre ktoré sú požadované bezpečnostné skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 133221 (35 8281) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2000

Vzorová predmetová špecifikácia. Pasívne filtre na elektromagnetické odrušenie. Filtre, pre ktoré sú požadované bezpečnostné skúšky (len bezpečnostné skúšky)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 134000 (35 8240)

Dátum vydania: 01.11.2000

Kmeňová špecifikácia. Premenné kondenzátory. Schválenie kvalifikácie a spôsobilosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 134100 (35 8245)

Dátum vydania: 01.11.2000

Čiastková špecifikácia. Premenné kondenzátory. Schválenie kvalifikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 134101 (35 8241)

Dátum vydania: 01.11.2000

Vzorová predmetová špecifikácia. Jednootáčkové diskové dolaďovacie kondenzátory. Schválenie kvalifikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 134102 (35 8242)

Dátum vydania: 01.11.2000

Vzorová predmetová špecifikácia. Viacotáčkové koncentrické kondenzátory. Schválenie kvalifikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 134103 (35 8243)

Dátum vydania: 01.11.2000

Vzorová predmetová špecifikácia. Ladiace vzduchové kondenzátory. Schválenie kvalifikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 134104 (35 8244)

Dátum vydania: 01.11.2000

Vzorová predmetová špecifikácia. Stláčacie dolaďovacie kondenzátory. Schválenie kvalifikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 137000 (35 8220) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2000

Kmeňová špecifikácia. Nepremenné hliníkové elektrolytické kondenzátory pre striedavý prúd s netuhým elektrolytom na použitie s motormi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 137100 (35 8221) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2000

Čiastková špecifikácia. Nepremenné hliníkové elektrolytické kondenzátory pre striedavý prúd s netuhým elektrolytom určené na spúšťanie motorov. Schválenie kvalifikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 137101 (35 8222) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2000

Vzorová predmetová špecifikácia. Nepremenné hliníkové elektrolytické kondenzátory pre striedavý prúd s netuhým elektrolytom určené na spúšťanie motorov. Schválenie kvalifikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 138000 (35 8270) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2000

Kmeňová špecifikácia. Nepremenné odrušovacie tlmivky (Tlmivky pre ktoré sa vyžadujú skúšky bezpečnosti)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 138100 (35 8271) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2000

Čiastková špecifikácia. Nepremenné odrušovacie tlmivky (Tlmivky pre ktoré sa vyžadujú skúšky bezpečnosti)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 138101 (35 8271) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2000

Vzorová predmetová špecifikácia. Nepremenné odrušovacie tlmivky (Tlmivky, pri ktorých sa vyžadujú skúšky bezpečnosti). Úroveň hodnotenia D

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 138121 (35 8272)

Dátum vydania: 01.07.2002

Predtlač podrobnej špecifikácie. Pevné tlmivky na elektromagnetické odrušenie. Tlmivky, na ktorých sú vyžadované bezpečnostné skúšky (iba bezpečnostné skúšky)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60110-1 (35 8223)

Dátum vydania: 01.09.2001

Kondenzátory pre prevádzky s indukčným ohrevom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>