SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 35 8406 (35 8406) zrušená

Dátum vydania: 20.04.1984

Filtre piezoelektrické a elektromechanické. Názvy a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8466 (35 8466) zrušená

Dátum vydania: 04.02.1986

Hrncové jadrá z magneticky mäkkých feritov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8490 (35 8490) zrušená

Dátum vydania: 24.11.1965

Piezoelektrické kryštálové jednotky pre oscilátory a filtre

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 166000 (35 8450) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2000

Kmeňová špecifikácia. Filtre s povrchovou akustickou vlnou (PAV)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 166100 (35 8450)

Dátum vydania: 01.11.2000

Čiastková špecifikácia. Filtre s povrchovou akustickou vlnou (PAV)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 166101 (35 8450)

Dátum vydania: 01.11.2000

Vzorová predmetová špecifikácia. Filtre s povrchovou akustickou vlnou (PAV). Schválenie spôsobilosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 167000 (35 8440)

Dátum vydania: 01.11.2000

Kmeňová špecifikácia. Piezoelektrické filtre

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 167000/A1 (35 8440)

Dátum vydania: 01.12.2000

Kmeňová špecifikácia. Piezoelektrické filtre

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 167100 (35 8441)

Dátum vydania: 01.11.2000

Čiastková špecifikácia. Piezoelektrické filtre. Schválenie spôsobilosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 167101 (35 8441)

Dátum vydania: 01.11.2000

Vzorová predmetová špecifikácia. Piezoelektrické filtre (Schválenie spôsobilosti)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 168000 (35 8410) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2000

Kmeňová špecifikácia. Kremenné kryštálové jednotky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 168000/A2 (35 8410) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2000

Kmeňová špecifikácia. Kremenné kryštálové jednotky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 168100 (35 8411)

Dátum vydania: 01.11.2000

Čiastková špecifikácia. Kremenné kryštálové jednotky. Schválenie spôsobilosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 168101 (35 8411)

Dátum vydania: 01.11.2000

Vzorová predmetová špecifikácia. Kremenné kryštálové jednotky. Schválenie spôsobilosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 168200 (35 8412)

Dátum vydania: 01.11.2000

Čiastková špecifikácia. Kremenné kryštálové jednotky. Schválenie kvalifikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 168200/A1 (35 8412)

Dátum vydania: 01.12.2000

Čiastková špecifikácia. Kremenné kryštálové jednotky. Schválenie kvalifikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 168201 (35 8412)

Dátum vydania: 01.11.2000

Vzorová predmetová špecifikácia. Kremenné kryštálové jednotky. Schválenie kvalifikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 169000 (35 8430)

Dátum vydania: 01.11.2000

Kmeňová špecifikácia. Oscilátory hodnotenej kvality riadené kremenným kryštálom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 169000/A1 (35 8430)

Dátum vydania: 01.12.2000

Kmeňová špecifikácia. Oscilátory hodnotenej kvality riadené kremenným kryštálom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 169100 (35 8430)

Dátum vydania: 01.11.2000

Čiastková špecifikácia. Oscilátory hodnotenej kvality riadené kremenným kryštálom. Schválenie spôsobilosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 169101 (35 8430)

Dátum vydania: 01.11.2000

Vzorová predmetová špecifikácia. Oscilátory hodnotenej kvality riadené kremenným kryštálom. Schválenie spôsobilosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 169200 (35 8432)

Dátum vydania: 01.11.2000

Čiastková špecifikácia. Oscilátory riadené kremenným kryštálom. Schválenie kvalifikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 169201 (35 8432)

Dátum vydania: 01.11.2000

Vzorová predmetová špecifikácia. Oscilátory riadené kremenným kryštálom. Schválenie kvalifikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 170000 (35 8454) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2000

Kmeňová špecifikácia. Vlnovodové dielektrické rezonátory

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 170100 (35 8454)

Dátum vydania: 01.07.2002

Špecifikácia. Dielektrické rezonátory vlnovodového typu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 170101 (35 8454)

Dátum vydania: 01.07.2002

Vzorová predmetová špecifikácia. Dielektrické rezonátory vlnovodového typu. Schválenie spôsobilosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 171000 (35 8455) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2002

Kmeňová špecifikácia. Filtre s dielektrickými rezonátormi vlnovodového typu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50324-1 (35 8405)

Dátum vydania: 01.03.2003

Piezoelektrické vlastnosti keramických materiálov a súčiastok. Časť 1: Termíny a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50324-2 (35 8405)

Dátum vydania: 01.11.2002

Piezoelektrické vlastnosti keramických materiálov a súčiastok. Časť 2: Malý výkon

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50324-3 (35 8405)

Dátum vydania: 01.11.2002

Piezoelektrické vlastnosti keramických materiálov a súčiastok. Časť 3: Veľký výkon

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60122-1 (35 8413)

Dátum vydania: 01.09.2003

Kremenné kryštálové jednotky so stanovenou kvalitou. Časť 1: Kmeňová špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60122-1/A1 (35 8413)

Dátum vydania: 01.02.2019

Kremenné kryštálové jednotky so stanovenou kvalitou. Časť 1: Kmeňová špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60122-3 (35 8413)

Dátum vydania: 01.04.2011

Kremenné kryštálové jednotky so stanovenou kvalitou. Časť 3: Normalizované rozmery a označovanie vývodov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60122-3 (35 8413) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2002

Kremenné kryštálové jednotky so stanovenou kvalitou. Časť 3: Normalizované rozmery a označovanie pripojení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60133 (35 8466) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Rozmery hrncových jadier z magnetických oxidov a príslušenstvo

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60368-1 (35 8442)

Dátum vydania: 01.06.2001

Piezoelektrické filtre stanovenej kvality. Časť 1: Kmeňová špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60368-1/A1 (35 8442)

Dátum vydania: 01.03.2005

Piezoelektrické filtre stanovenej kvality. Časť 1: Kmeňová špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60368-2-2 (35 8442)

Dátum vydania: 01.12.2000

Piezoelektrické filtre. Časť 2: Návod na použitie piezoelektrických filtrov. Oddiel 2: Piezoelektrické keramické filtre

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60368-3 (35 8442) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2002

Piezoelektrické filtre so stanovenou kvalitou. Časť 3: Normalizované rozmery a označovanie pripojení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60368-3 (35 8442)

Dátum vydania: 01.04.2011

Piezoelektrické filtre so stanovenou kvalitou. Časť 3: Normalizované rozmery a označovanie vývodov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60368-4 (35 8442)

Dátum vydania: 01.07.2002

Piezoelektrické filtre so stanovenou kvalitou. Časť 4: Špecifikácia. Schválenie spôsobilosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60368-4-1 (35 8442)

Dátum vydania: 01.07.2002

Piezoelektrické filtre so stanovenou kvalitou. Časť 4-1: Predtlač podrobnej špecifikácie. Schválenie spôsobilosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60424-1 (35 8471) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Feritové jadrá. Návod na medze povrchových nerovnomerností. Časť 1: Kmeňová špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60424-1 (35 8471)

Dátum vydania: 01.08.2016

Feritové jadrá. Návod na medze povrchových nerovnomerností. Časť 1: Kmeňová špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60424-2 (35 8471) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2016

Feritové jadrá. Návod na medze povrchových nerovnomerností. Časť 2: RM-jadrá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60424-2 (35 8471) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Feritové jadrá. Návod na medze povrchových nerovnomerností feritových jadier. Časť 2: RM-jadrá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60424-3 (35 8471) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Feritové jadrá. Návod na medze povrchových nerovnomerností. Časť 3: ETD-jadrá a E-jadrá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60424-3 (35 8471) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2016

Feritové jadrá. Návod na medze povrchových nerovnomerností. Časť 3: ETD-jadrá, EER-jadrá, EC-jadrá a E-jadrá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60424-4 (35 8471) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2016

Feritové jadrá. Návod na medze povrchových nerovnomerností. Časť 4: Prstencové jadrá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60424-4 (35 8471) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Feritové jadrá. Návod na medze povrchových nerovnomerností. Časť 4: Prstencové jadrá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60424-5 (35 8471)

Dátum vydania: 01.11.2009

Feritové jadrá. Návod na medze povrchových nerovnomerností. Časť 5: Planárne jadrá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60424-8 (35 8471) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2016

Feritové jadrá. Návod na medze povrchových nerovnomerností. Časť 8: PQ-jadrá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60431 (35 8467) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Rozmery štvorcových jadier (RM-jadier) z magnetických oxidov a príslušenstvo

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60431/A2 (35 8467) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Rozmery štvorcových jadier (RM-jadier) z magnetických oxidov a príslušenstvo

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60444-1 (35 8490)

Dátum vydania: 01.12.2000

Meranie parametrov kremenných kryštálových jednotiek technikou nulovej fázy v pí-článku. Časť 1: Základná metóda merania rezonančnej frekvencie a rezonančná rezistancia kremenných kryštálových jednotiek technikou nulovej fázy v pí-článku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60444-1/A1 (35 8490)

Dátum vydania: 01.12.2000

Meranie parametrov kremenných kryštálových jednotiek technikou nulovej fázy v pí-článku. Časť 1: Základná metóda merania rezonančnej frekvencie a rezonančná rezistancia kremenných kryštálových jednotiek technikou nulovej fázy v pí-článku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60444-11 (35 8400)

Dátum vydania: 01.04.2011

Meranie parametrov kremenných kryštálových jednotiek. Časť 11: Štandardná metóda určenia rezonančnej frekvencie pri impedančnom zaťažení fL a efektívnej záťažovej kapacitancie CLeff použitím automatických sieťových analyzátorov a opravy chýb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60444-2 (35 8490)

Dátum vydania: 01.12.2000

Meranie parametrov kremenných kryštálových jednotiek technikou nulovej fázy v pí-článku. Časť 2::Meranie dynamickej kapacitancie kremenných kryštálových jednotiek metódou fázového ofsetu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60444-3 (35 8490)

Dátum vydania: 01.12.2000

Meranie parametrov kremenných kryštálových jednotiek technikou nulovej fázy v pí-článku. Časť 3: Základná metóda merania dvojpólových parametrov kremenných kryštálových jednotiek až do 200 MHz fázovou technikou v pí-článku s kompenzáciou paralelnej (statickej) kapacitancie CO

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60444-4 (35 8490)

Dátum vydania: 01.12.2000

Meranie parametrov kremenných kryštálových jednotiek technikou nulovej fázy v pí-článku. Časť 4: Metóda merania rezonančnej frekvencie s impedančným zaťažením fL, rezonančnej rezistancie s impedančným zaťažením RL a výpočet ďalších odvodených parametrov kremenných kryštálových jednotiek až do 30 MHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60444-5 (35 8490)

Dátum vydania: 01.12.2000

Meranie parametrov kremenných kryštálových jednotiek. Časť 5: Metódy určovania náhradných elektrických parametrov použitím techník automatického obvodového analyzátora a korekcie chýb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60444-6 (35 8490) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2000

Meranie parametrov kremenných kryštálových jednotiek. Časť 6: Merania závislosti na úrovni budenia (DLD)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60444-6 (35 8490)

Dátum vydania: 01.02.2014

Meranie parametrov kremenných kryštálových jednotiek. Časť 6: Meranie závislosti na úrovni budenia (DLD)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60444-7 (35 8490)

Dátum vydania: 01.12.2004

Meranie parametrov kremenných kryštálových jednotiek. Časť 7: Meranie neželateľných zmien a kolísania frekvencie kremenných kryštálových jednotiek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60444-8 (35 8490) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2004

Meranie parametrov kremenných kryštálových jednotiek. Časť 8: Skúška upevnenia kremenných kryštálových jednotiek pre povrchovú montáž

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60444-8 (35 8490)

Dátum vydania: 01.08.2017

Meranie parametrov kremenných kryštálových jednotiek. Časť 8: Skúška upevnenia kremenných kryštálových jednotiek pre povrchovú montáž

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60444-9 (35 8490)

Dátum vydania: 01.12.2007

Meranie parametrov kremenných kryštálových jednotiek. Časť 9: Meranie rušivých rezonancií piezoelektrických kryštálových jednotiek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60679-1 (35 8430) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2008

Oscilátory stanovenej kvality riadené kremenným kryštálom. Časť 1: Všeobecná špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60679-1 (35 8430)

Dátum vydania: 01.08.2018

Piezoelektrické, dielektrické a elektrostatické oscilátory stanovenej kvality. Časť 1: Všeobecná špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60679-1 (35 8430) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Oscilátory stanovenej kvality riadené kremenným kryštálom. Časť 1: Kmeňová špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60679-1/A1 (35 8430) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2002

Oscilátory stanovenej kvality riadené kremenným kryštálom. Časť 1: Kmeňová špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60679-1/A2 (35 8430) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2004

Oscilátory stanovenej kvality riadené kremenným kryštálom. Časť 1: Kmeňová špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60679-3 (35 8430) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2002

Oscilátory riadené kremenným kryštálom so stanovenou kvalitou. Časť 3: Normalizované rozmery a označovanie pripojení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60679-3 (35 8430)

Dátum vydania: 01.11.2013

Oscilátory riadené kremenným kryštálom so stanovenou kvalitou. Časť 3: Normalizované rozmery a označovanie pripojení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60679-4 (35 8432)

Dátum vydania: 01.08.2001

Oscilátory stanovenej kvality riadené kremenným kryštálom. Časť 4: Čiastočná špecifikácia. Schválenie spôsobilosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60679-4-1 (35 8432)

Dátum vydania: 01.08.2001

Oscilátory stanovenej kvality riadené kremenným kryštálom. Časť 4- 1: Vzorová špecifikácia. Schválenie spôsobilosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60679-5 (35 8432)

Dátum vydania: 01.05.2003

Oscilátory stanovenej kvality riadené kremenným kryštálom. Časť 5: Špecifikácia. Schválenie kvalifikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60679-5-1 (35 8432)

Dátum vydania: 01.05.2003

Oscilátory stanovenej kvality riadené kremenným kryštálom. Časť 5- 1: Predtlač podrobnej špecifikácie. Schválenie kvalifikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60679-6 (35 8430) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2011

Oscilátory stanovenej kvality riadené kremenným kryštálom. Časť 6: Metódy merania fázového jittera pre oscilátory riadené kremenným kryštálom a oscilátory SAW. Návod na použitie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60689 (35 8493)

Dátum vydania: 01.07.2009

Metódy merania a skúšania kremenných kryštálových jednotiek pre vidlicové ladičky v rozsahu od 10 kHz do 200 kHz a normalizované hodnoty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60758 (35 8414) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2009

Syntetické kremenné kryštály. Špecifikácie a návod na používanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60758 (35 8414) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2005

Syntetické kremenné kryštály. Špecifikácie a návod na používanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60758 (35 8414)

Dátum vydania: 01.03.2017

Syntetické kremenné kryštály. Špecifikácie a návod na používanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61019-1 (35 8450)

Dátum vydania: 01.08.2005

Rezonátory s povrchovou akustickou vlnou (PAV). Časť 1: Všeobecná špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61019-2 (35 8450)

Dátum vydania: 01.01.2006

Rezonátory s povrchovou akustickou vlnou (PAV). Časť 2: Návod na použitie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61019-2 (35 8450) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2000

Rezonátory s povrchovou akustickou vlnou (PAV). Časť 2: Návod na použitie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61185 (35 8468) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Jadrá z magnetických oxidov (ETD-jadrá) pre napájacie zdroje. Rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61185 (35 8468) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2005

Feritové jadrá (ETD-jadrá) pre napájacie zdroje. Rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61240 (35 8400) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2013

Piezoelektrické súčiastky. Príprava výkresov rozmerov súčiastok na povrchovú montáž na riadenie a filtráciu frekvencie (SMD). Všeobecné pravidlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61240 (35 8400)

Dátum vydania: 01.06.2017

Piezoelektrické súčiastky. Príprava výkresov rozmerov súčiastok na povrchovú montáž na riadenie a filtráciu frekvencie (SMD). Všeobecné pravidlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61240 (35 8400) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Piezoelektrické súčiastky. Príprava rozmerových výkresov súčiastok na povrchovú montáž pre riadenie a filtráciu kmitočtu (SMD). Všeobecné pravidlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61247 (35 8469)

Dátum vydania: 01.08.2001

PM-jadrá z magnetických oxidov a príslušenstvo. Rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61333 (35 8472) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Značenie feritových jadier U a E

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61337-1 (35 8455)

Dátum vydania: 01.07.2005

Filtre s dielektrickými rezonátormi vlnovodového typu. Časť 1: Kmeňová špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61337-1-1 (35 8455)

Dátum vydania: 01.12.2000

Filtre s dielektrickými rezonátormi vlnovodového typu. Časť 1: Všeobecné informácie, normalizované hodnoty a skúšobné podmienky. Oddiel 1: Všeobecné informácie a normalizované hodnoty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61337-2 (35 8455)

Dátum vydania: 01.05.2005

Filtre s dielektrickými rezonátormi vlnovodového typu. Časť 2: Príručka pre používateľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61338-1 (35 8454)

Dátum vydania: 01.08.2005

Vlnovodové dielektrické rezonátory. Časť 1: Všeobecná špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61338-1-3 (35 8455)

Dátum vydania: 01.12.2000

Vlnovodové typy dielektrických rezonátorov. Časť1-3: Všeobecná informácia a podmienky skúšania. Meracia metóda komplexnej relatívnej permitivity pre materiály dielektrického rezonátora pri mikrovlnnej frekvencii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61338-1-4 (35 8455)

Dátum vydania: 01.09.2006

Vlnovodové typy dielektrických rezonátorov. Časť 1-4: Všeobecná informácia a podmienky skúšania. Meracia metóda komplexnej relatívnej permitivity pre materiály dielektrického rezonátora pri frekvenciách s milimetrovou vlnovou dĺžkou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61338-1-4/C1 (35 8455)

Dátum vydania: 01.03.2007

Vlnovodové typy dielektrických rezonátorov. Časť 1-4: Všeobecná informácia a podmienky skúšania. Meracia metóda komplexnej relatívnej permitivity pre materiály dielektrického rezonátora pri frekvenciách s milimetrovou vlnovou dĺžkou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>