SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 35 8501 (35 8501) zrušená

Dátum vydania: 05.12.1985

Názvoslovie elektróniek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8502 (35 8502) zrušená

Dátum vydania: 24.09.1982

Elektrónky s elektrónovým lúčom. Názvy a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8511 (35 8511) zrušená

Dátum vydania: 13.02.1962

Písmenové symboly elektróniek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8530 (35 8530) zrušená

Dátum vydania: 03.04.1968

Meranie elektróniek. Všeobecné požiadavky a pravidlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8531 (35 8531) zrušená

Dátum vydania: 03.04.1968

Meranie elektróniek. Meranie izolácií v elektrónkach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8532 (35 8532) zrušená

Dátum vydania: 03.04.1968

Meranie elektróniek. Meranie skratu a prerušenia v elektrónkach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8533 (35 8533) zrušená

Dátum vydania: 03.04.1968

Meranie elektróniek. Meranie emisie katódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8534 (35 8534) zrušená

Dátum vydania: 03.04.1968

Meranie elektróniek. Meranie prúdu riadiacej mriežky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8535 (35 8535) zrušená

Dátum vydania: 03.04.1968

Meranie elektróniek. Meranie žeraviacich parametrov elektróniek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8536 (35 8536) zrušená

Dátum vydania: 03.04.1968

Meranie elektróniek. Meranie charakteristík elektróniek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8536/a (35 8536) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1973

Meranie elektróniek. Meranie charakteristík elektróniek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8537 (35 8537) zrušená

Dátum vydania: 03.04.1968

Meranie elektróniek. Meranie strmosti elektróniek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8538 (35 8538) zrušená

Dátum vydania: 03.04.1968

Meranie elektróniek. Meranie zmiešavacej strmosti elektróniek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8539 (35 8539) zrušená

Dátum vydania: 03.04.1968

Meranie elektróniek. Meranie vnútorného odporu elektróniek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8540 (35 8540) zrušená

Dátum vydania: 03.04.1968

Meranie elektróniek. Meranie zosilňovacieho činiteľa elektróniek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8541 (35 8541) zrušená

Dátum vydania: 03.04.1968

Meranie elektróniek. Meranie usmerňovacích elektróniek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8542 (35 8542) zrušená

Dátum vydania: 03.04.1968

Meranie elektróniek. Meranie kapacít medzi elektródami elektróniek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8543 (35 8543) zrušená

Dátum vydania: 03.04.1968

Meranie elektróniek. Meranie nízkofrekvenčného výstupného výkonu a činiteľa nelineárneho skreslenia elektróniek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8545 (35 8545) zrušená

Dátum vydania: 03.04.1968

Meranie elektróniek. Meranie spätných prúdov elektród elektróniek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8546 (35 8546) zrušená

Dátum vydania: 16.06.1969

Meranie elektróniek. Meranie rušivých mechanických vlastností elektróniek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8547 (35 8547) zrušená

Dátum vydania: 16.06.1969

Meranie elektróniek. Meranie šumu a brumu elektróniek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8548 (35 8548) zrušená

Dátum vydania: 16.06.1969

Meranie elektróniek. Meranie admitancií elektróniek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8549 (35 8549) zrušená

Dátum vydania: 16.06.1969

Meranie elektróniek. Skúšky kontrolovaného života elektróniek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 35 8551 (35 8551)

Dátum vydania: 01.05.2013

Číslovanie elektród a označovanie obrazoviek a elekrónok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 35 8552 (35 8552)

Dátum vydania: 01.05.2013

Rozmery obrazoviek a elektrónok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 35 8553 (35 8553)

Dátum vydania: 01.05.2013

Metódy merania kapacít medzi elektródami obrazoviek a elektrónok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8560 (35 8560) zrušená

Dátum vydania: 12.01.1966

Meranie obrazoviek. Všeobecné požiadavky a pravidlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8561 (35 8561) zrušená

Dátum vydania: 12.01.1966

Meranie obrazoviek. Meranie prúdu elektród

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8562 (35 8562) zrušená

Dátum vydania: 12.01.1966

Meranie obrazoviek. Meranie maximálneho katódového prúdu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8564 (35 8564) zrušená

Dátum vydania: 06.12.1982

Obrazovky pre čiernobielu televíziu. Metódy merania modulačného a záverného napätia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8565 (35 8565) zrušená

Dátum vydania: 12.01.1966

Meranie obrazoviek. Meranie záverného napätia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 35 8565 (35 8565)

Dátum vydania: 01.05.2013

Metóda merania chrominancie pomeru signálu k šumu videopáskových záznamových zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8566 (35 8566) zrušená

Dátum vydania: 24.06.1980

Obrazovky. Metóda merania odporu vonkajšej vodivej vrstvy a záverného prúdu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8567 (35 8567) zrušená

Dátum vydania: 21.02.1975

Meranie obrazoviek. Meranie doby technického života

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8568 (35 8568) zrušená

Dátum vydania: 12.01.1966

Meranie obrazoviek. Meranie šírky stopy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8569 (35 8569) zrušená

Dátum vydania: 12.01.1966

Meranie obrazoviek. Meranie vysokonapäťovej pevnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8570 (35 8570) zrušená

Dátum vydania: 12.01.1966

Meranie obrazoviek. Meranie sústrednosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8571 (35 8571) zrušená

Dátum vydania: 23.08.1982

Obrazovky. Metódy stanovenia činiteľa vákua

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8572 (35 8572) zrušená

Dátum vydania: 23.08.1982

Obrazovky. Meranie obrazoviek. Metóda merania jasu a nerovnomernosti jasu tienidla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8573 (35 8573) zrušená

Dátum vydania: 12.01.1966

Meranie obrazoviek. Meranie farby svetla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8574 (35 8574) zrušená

Dátum vydania: 12.01.1966

Meranie obrazoviek. Meranie kontrastu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8575 (35 8575) zrušená

Dátum vydania: 12.01.1966

Meranie obrazoviek. Meranie dosvitu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8576 (35 8576) zrušená

Dátum vydania: 12.01.1966

Meranie obrazoviek. Meranie gradácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8577 (35 8577) zrušená

Dátum vydania: 24.11.1986

Obrazovky. Metódy skúšania odolnosti proti implózii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8578 (35 8578) zrušená

Dátum vydania: 24.10.1974

Meranie obrazoviek. Metódy kontroly kvality tienidiel obrazoviek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8579 (35 8579) zrušená

Dátum vydania: 24.09.1982

Televízne snímacie elektrónky. Metódy merania signálového prúdu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 35 8579/a (35 8579) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1984

Televízne snímacie elektrónky. Metódy merania signálového prúdu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8580 (35 8580) zrušená

Dátum vydania: 13.01.1983

Obrazovky. Metóda merania zvodového prúdu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8581 (35 8581) zrušená

Dátum vydania: 06.09.1983

Obrazovky. Metóda merania činiteľa kvality katódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8582 (35 8582) zrušená

Dátum vydania: 27.12.1983

Televízne snímacie elektrónky. Metóda merania geometrického skreslenia obrazu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8583 (35 8583) zrušená

Dátum vydania: 17.02.1984

Televízne snímacie elektrónky. Metóda určenia prevodnej charakteristiky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8584 (35 8584) zrušená

Dátum vydania: 31.10.1984

Televízne snímacie elektrónky. Metóda merania zotrvačnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8585-1 (35 8585) zrušená

Dátum vydania: 04.12.1984

Obrazovky. Metóda merania žeraviaceho prúdu, prúdu anódy a katódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8585-2 (35 8585) zrušená

Dátum vydania: 10.01.1986

Obrazovky pre farebnú televíziu. Metóda merania záverného napätia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8585-3 (35 8585) zrušená

Dátum vydania: 27.03.1987

Obrazovky pre farebnú televíziu. Metódy merania jasu pri bielom svetle tienidla a určenie pomeru anódových prúdov pre biele svetlo

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8585-4 (35 8585) zrušená

Dátum vydania: 02.03.1987

Obrazovky pre farebnú televíziu. Metódy merania modulačného napätia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8585-5 (35 8585) zrušená

Dátum vydania: 29.04.1986

Obrazovky. Metóda merania zaostrovacieho napätia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8586-1 (35 8586) zrušená

Dátum vydania: 29.04.1986

Televízne snímacie elektrónky. Metóda merania nerovnomernosti signálu v obraze

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8586-2 (35 8586) zrušená

Dátum vydania: 07.03.1986

Televízne snímacie elektrónky. Metóda merania nerovnomernosti bieleho a tmavého pozadia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8586-3 (35 8586) zrušená

Dátum vydania: 18.03.1986

Televízne snímacie elektrónky. Metóda merania hĺbky modulácie signálu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8586-4 (35 8586) zrušená

Dátum vydania: 16.03.1987

Televízne snímacie elektrónky. Metódy merania prúdu za tmy a určenie jeho nerovnomernosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8586-5 (35 8586) zrušená

Dátum vydania: 05.12.1988

Televízne snímacie elektrónky. Metóda merania pomeru signál/šum

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8586-6 (35 8586) zrušená

Dátum vydania: 05.12.1988

Televízne snímacie elektrónky. Metóda merania zvyškového obrazu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 111000 (35 8510)

Dátum vydania: 01.11.2000

Kmeňová špecifikácia. Obrazovky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 111001 (35 8510)

Dátum vydania: 01.11.2000

Vzorová predmetová špecifikácia. Obrazovky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 111100 (35 8520)

Dátum vydania: 01.11.2000

Čiastková špecifikácia. Pamäťové obrazovky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 111101 (35 8520)

Dátum vydania: 01.11.2000

Vzorová predmetová špecifikácia. Pamäťové obrazovky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60139 (35 8505)

Dátum vydania: 01.04.2002

Príprava obrysových výkresov pre obrazovky, ich časti, spojenia a kalibre

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60461 (35 8515)

Dátum vydania: 01.08.2011

Časový a riadiaci kód

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61965 (35 8501) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2002

Mechanická bezpečnosť katódových trubíc

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61965 (35 8501)

Dátum vydania: 01.06.2004

Mechanická bezpečnosť katódových trubíc

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN IEC 60151-28 (35 8591)

Dátum vydania: 01.01.1993

Meranie elektrických vlastností elektróniek. Časť 28: Metódy merania obrazoviek pre farebnú televíziu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac