SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 35 8701 (35 8701)

Dátum vydania: 08.01.1975

Názvoslovie z oblasti polovodičov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8703 (35 8703) zrušená

Dátum vydania: 24.09.1982

Názvoslovie z oblasti emisných fotóniek a fotoelektrických násobičov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8710 (35 8710) zrušená

Dátum vydania: 29.09.1975

Písmenové značky pre polovodičové súčiastky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8720-1 (35 8720) zrušená

Dátum vydania: 12.10.1987

Polovodičové súčiastky. Vonkajšie a pripájacie rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8720-2 (35 8720) zrušená

Dátum vydania: 20.01.1988

Integrované obvody. Základné rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8730 (35 8730) zrušená

Dátum vydania: 07.10.1981

Polovodičové súčiastky a integrované obvody. Všeobecné požiadavky na meranie elektrických parametrov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 35 8731 (35 8731) zrušená

Dátum vydania: 21.02.1975

MERENI POLOVODICOVYCH SOUCASTEK.~DIODY. MERENI STEJNOSMERNEHO~PROPUSTNEHO~NAPETI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8732 (35 8732) zrušená

Dátum vydania: 14.09.1964

Meranie polovodičových prvkov. Diódy. Meranie prúdu v priepustnom smere

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8733 (35 8733) zrušená

Dátum vydania: 21.02.1975

Meranie polovodičových súčiastok. Diódy. Meranie záverného (stabilizačného) napätia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 35 8734 (35 8734) zrušená

Dátum vydania: 21.02.1975

MERENI~POLOVODICOVYCH SOUCASTEK.~DIODY. MERENI~ZAVERNEHO~PROUDU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8735 (35 8735) zrušená

Dátum vydania: 14.09.1964

Meranie polovodičových prvkov. Diódy. Meranie jednosmerných charakteristík

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8736 (35 8736) zrušená

Dátum vydania: 14.09.1964

Meranie polovodičových prvkov. Diódy. Meranie medzielektródovej kapacity

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8737 (35 8737) zrušená

Dátum vydania: 21.02.1975

Meranie polovodičových súčiastok. Diódy. Meranie diferenciálneho odporu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8738 (35 8738) zrušená

Dátum vydania: 14.09.1964

Meranie polovodičových prvkov. Tranzistory. Meranie napätia medzi elektródami v závernom smere

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8740 (35 8740) zrušená

Dátum vydania: 11.01.1985

Tranzistory. Metódy merania saturačného napätia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8741 (35 8741) zrušená

Dátum vydania: 14.09.1964

Meranie polovodičových prvkov. Tranzistory. Meranie zvyškového napätia kolektor-emitor

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8742 (35 8742) zrušená

Dátum vydania: 21.03.1973

Meranie polovodičových súčiastok. Tranzistory. Meranie zvyškových prúdov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8744 (35 8744) zrušená

Dátum vydania: 14.09.1964

Meranie polovodičových prvkov. Tranzistory. Meranie jednosmerných charakteristík

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 35 8745 (35 8745) zrušená

Dátum vydania: 20.11.1984

Tranzistory. Metóda merania časovej konštanty obvodu spätnej väzby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8748 (35 8748) zrušená

Dátum vydania: 14.09.1964

Meranie polovodičových prvkov. Tranzistory. Meranie spätnej impedancie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8749 (35 8749) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1973

Meranie polovodičových súčiastok. Tranzistory. Meranie absolútnej hodnoty prenosovej admitancie nakrátko

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8750 (35 8750) zrušená

Dátum vydania: 14.09.1964

Meranie polovodičových prvkov. Tranzistory. Meranie h-parametrov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 35 8750/a (35 8750) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1970

Meranie polovodičových prvkov. Tranzistory. Meranie h-parametrov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8751 (35 8751) zrušená

Dátum vydania: 11.03.1970

Meranie polovodičových prvkov. Tranzistory. Meranie vstupnej admitancie v zapojení so spoločnou bázou pri vyšších frekvenciách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8752 (35 8752) zrušená

Dátum vydania: 19.11.1976

Meranie polovodičových súčiastok. Tranzistory. Meranie výstupnej kapacity v zapojení so spoločnou bázou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8753 (35 8753) zrušená

Dátum vydania: 11.03.1970

Meranie polovodičových prvkov. Tranzistory. Meranie vstupnej admitancie nakrátko v zapojení so spoločným emitorom pri vyšších frekvenciách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8754 (35 8754) zrušená

Dátum vydania: 13.06.1973

Meranie polovodičových súčiastok. Tranzistory. Meranie výstupnej admitancie nakrátko

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8755 (35 8755) zrušená

Dátum vydania: 11.03.1970

Meranie polovodičových prvkov. Tranzistory. Meranie reálnej zložky vstupnej impedancie nakrátko

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8756 (35 8756) zrušená

Dátum vydania: 13.06.1973

Meranie polovodičových súčiastok. Tranzistory. Meranie y-parametrov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8757-1 (35 8757) zrušená

Dátum vydania: 30.01.1985

Tranzistory. Metóda merania prierazného napätia kolektor-báza a emitor- báza

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 35 8757-10 (35 8757) zrušená

Dátum vydania: 16.09.1986

Tranzistory. Metódy merania výstupnej kapacity v zapojení so spoločnou bázou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 35 8757-11 (35 8757) zrušená

Dátum vydania: 11.08.1986

Tranzistory. Metóda merania spínacích časov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 35 8757-11/a (35 8757) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1987

Tranzistory. Metóda merania spínacích časov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8757-12 (35 8757) zrušená

Dátum vydania: 05.01.1989

Tranzistory bipolárne. Impulzná metóda merania prierazného napätia kolektor-emitor

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8757-2 (35 8757) zrušená

Dátum vydania: 13.02.1985

Tranzistory. Metóda merania prúdového zosilňovacieho činiteľa v zapojení so spoločným emitorom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 35 8757-3 (35 8757) zrušená

Dátum vydania: 20.11.1984

Tranzistory. Metóda merania šumového čísla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 35 8757-4 (35 8757) zrušená

Dátum vydania: 11.04.1985

Tranzistory. Metódy merania zvyškového prúdu kolektora, zvyškového prúdu emitora a zvyškového prúdu kolektor-emitor

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 35 8757-5 (35 8757) zrušená

Dátum vydania: 11.04.1985

Tranzistory. Metóda merania kapacít kolektorového a emitorového prechodu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8757-6 (35 8757) zrušená

Dátum vydania: 13.02.1985

Tranzistory. Metóda merania statického prúdového zosilňovacieho činiteľa v zapojení so spoločným emitorom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8757-7 (35 8757) zrušená

Dátum vydania: 03.10.1985

Tranzistory. Metóda merania absolútnej hodnoty prúdového zosilňovacieho činiteľa v zapojení so spoločným emitorom a meranie priechodovej frekvencie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 35 8757-7/a (35 8757) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1987

Tranzistory. Metóda merania absolútnej hodnoty prúdového zosilňovacieho činiteľa v zapojení so spoločným emitorom a meranie priechodovej frekvencie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8757-8 (35 8757) zrušená

Dátum vydania: 11.04.1985

Tranzistory. Metódy merania napätia medzi bázou a emitorom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 35 8757-9 (35 8757) zrušená

Dátum vydania: 04.02.1986

Tranzistory. Metódy merania tepelných odporov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 35 8760 (35 8760) zrušená

Dátum vydania: 09.03.1973

STABILIZACNI~DIODY.~MERENI NAPETOVEHO TEPLOTNIHO CINITELE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8761 (35 8761) zrušená

Dátum vydania: 09.03.1973

Meranie polovodičových súčiastok. Fototranzistory - fotodiódy. Meranie fotoelektrického prúdu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8762 (35 8762) zrušená

Dátum vydania: 09.03.1973

Meranie polovodičových súčiastok. Fototranzistory - fotodiódy. Meranie prúdu za tmy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8763 (35 8763) zrušená

Dátum vydania: 09.03.1973

Meranie polovodičových súčiastok. Diódy. Meranie prierazného záverného napätia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 35 8764 (35 8764) zrušená

Dátum vydania: 10.02.1976

MERANIE POLOVODICOVYCH SUCIASTOK. SPINACIE~DIODY.~MERANIE~ZOTAVOVACEJ~DOBY V ZAVERNOM SMERE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 35 8765 (35 8765) zrušená

Dátum vydania: 10.02.1976

MERANIE POLOVODICOVYCH SUCIASTOK. SPINACIE~DIODY.~MERANIE KOMUTACNEHO~NABOJA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 35 8766 (35 8766) zrušená

Dátum vydania: 10.02.1976

MERANIE POLOVODICOVYCH SUCIASTOK. SPINACIE~DIODY.~MERANIE IMPULZNEHO PRIEPUSTNEHO~NAPATIA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 35 8767 (35 8767) zrušená

Dátum vydania: 23.08.1982

Polovodičové diódy. Metódy merania elektrických parametrov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 35 8767/a (35 8767) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1987

Polovodičové diódy. Metódy merania elektrických parametrov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 35 8767-1 (35 8767) zrušená

Dátum vydania: 20.11.1984

Zmiešavacie polovodičové diódy pre veľmi vysoké frekvencie. Metódy merania šumového pomeru a normovaného šumového čísla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 35 8768 (35 8768) zrušená

Dátum vydania: 25.04.1983

Polovodičové spínacie diódy. Metódy merania elektrických parametrov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 35 8769 (35 8769) zrušená

Dátum vydania: 25.04.1983

Polovodičové stabilizačné diódy. Metódy merania elektrických parametrov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 35 8770 (35 8770) zrušená

Dátum vydania: 11.03.1970

TYRISTORY.~MERENI STEJNOSMERNEHO PROPUSTNEHO NAPETI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 35 8771 (35 8771) zrušená

Dátum vydania: 11.03.1970

TYRISTORY.~MERENI SPINACIHO PROUDU A SPINACIHO NAPETI RIDICI ELEKTRODY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 35 8772 (35 8772) zrušená

Dátum vydania: 11.03.1970

TYRISTORY.~MERENI PRIDRZNEHO PROUDU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8773 (35 8773) zrušená

Dátum vydania: 21.02.1977

Meranie polovodičových súčiastok. Tyrystory. Meranie blokovacieho a záverného prúdu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8775 (35 8775) zrušená

Dátum vydania: 26.10.1987

Luminiscenčné diódy. Meranie šumu v priepustnom smere

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 35 8781 (35 8781) zrušená

Dátum vydania: 25.04.1983

Zmiešavacie a detekčné polovodičové diódy UKV. Metódy merania elektrických parametrov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 35 8785 (35 8785) zrušená

Dátum vydania: 18.07.1975

Meranie polovodičových súčiastok. Varikapy. Meranie teplotného koeficientu kapacity

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 35 8786 (35 8786) zrušená

Dátum vydania: 25.04.1983

Varikapy. Metódy merania elektrických parametrov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8790-1 (35 8790) zrušená

Dátum vydania: 06.07.1983

Číslicové integrované obvody. Metódy merania elektrických parametrov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 35 8790-1/a (35 8790) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1989

Číslicové integrované obvody. Metódy merania elektrických parametrov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8791-1 (35 8791) zrušená

Dátum vydania: 20.11.1984

Analógové integrované obvody. Metódy merania elektrických parametrov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8792 (35 8792) zrušená

Dátum vydania: 05.12.1985

Integrované obvody pamäti. Názvy, definície a písmenové označenie elektrických parametrov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 35 8793-1 (35 8793) zrušená

Dátum vydania: 04.02.1986

Mikroprocesorové integrované obvody. Termíny, definície a označenia elektrických parametrov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8797-1 - IEC 60747-1 (35 8797) zrušená

Dátum vydania: 16.03.1990

Polovodičové súčiastky. Diskrétne súčiastky a integrované obvody. Časť 1: Všeobecné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8797-10 - IEC 60747-10 (35 8797) zrušená

Dátum vydania: 29.02.1988

Polovodičové súčiastky. Diskrétne polovodičové súčiastky a integrované obvody. Časť 10: Kmeňová norma

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8797-11 - IEC 60747-11 (35 8797) zrušená

Dátum vydania: 23.09.1988

Polovodičové súčiastky. Časť 11: Čiastková norma pre diskrétne súčiastky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8797-2 - IEC 60747-2 (35 8797) zrušená

Dátum vydania: 21.03.1990

Polovodičové súčiastky. Diskrétne súčiastky a integrované obvody. Časť 2: Usmerňovacie diódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8797-3 - IEC 60747-3 (35 8797) zrušená

Dátum vydania: 21.03.1990

Polovodičové súčiastky. Diskrétne súčiastky. Časť 3: Signálové (vrátane spínacích) a regulačné diódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8797-6 - IEC 60747-6 (35 8797) zrušená

Dátum vydania: 10.04.1990

Polovodičové súčiastky. Diskrétne súčiastky a integrované obvody. Časť 6: Tyristory

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 8797-8 - IEC 60747-8 (35 8797) zrušená

Dátum vydania: 20.07.1990

Polovodičové súčiastky. Diskrétne súčiastky. Časť 8: Tranzistory riadené poľom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 100015-1 (35 8725) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2000

Základná špecifikácia. Ochrana elektrostaticky citlivých súčiastok. Časť 1: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 100015-2 (35 8725) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2000

Základná špecifikácia. Ochrana elektrostaticky citlivých súčiastok. Časť 2: Požiadavky na podmienky nízkej vlhkosti vzduchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 100015-3 (35 8725) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2000

Základná špecifikácia. Ochrana elektrostaticky citlivých súčiastok. Časť 3: Požiadavky na čisté priestory

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 100015-4 (35 8725) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2000

Základná špecifikácia. Ochrana elektrostaticky citlivých súčiastok. Časť 4: Požiadavky na vysokonapäťové prostredia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 163100 (35 8765)

Dátum vydania: 01.05.2015

Čiastková špecifikácia. Vrstvové a hybridné integrované obvody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 163101 (35 8765)

Dátum vydania: 01.05.2015

Vzorová predmetová špecifikácia. Vrstvové a hybridné integrované obvody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 165000-1 (35 8765)

Dátum vydania: 01.11.2000

Vrstvové a hybridné integrované obvody. Časť 1: Kmeňová špecifikácia. Postup na schválenie spôsobilosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 165000-2 (35 8765)

Dátum vydania: 01.11.2000

Vrstvové a hybridné integrované obvody. Časť 2: Vnútorná vizuálna kontrola a osobitné skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 165000-3 (35 8765)

Dátum vydania: 01.11.2000

Vrstvové a hybridné integrované obvody. Časť 3: Prehľad vlastných auditov a protokol pre výrobcov vrstvových a hybridných integrovaných obvodov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 165000-4 (35 8765)

Dátum vydania: 01.11.2000

Vrstvové a hybridné integrované obvody. Časť 4: Informácia pre zákazníka, plány úrovní ohodnotenia výrobku a vzorová predmetová špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 165000-5 (35 8765)

Dátum vydania: 01.11.2000

Vrstvové a hybridné integrované obvody. Časť 5: Postup pri schváľovaní kvalifikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 190000 (35 8750)

Dátum vydania: 01.11.2000

Kmeňová špecifikácia. Monolitické integrované obvody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 190100 (35 8751)

Dátum vydania: 01.11.2000

Čiastková špecifikácia. Číslicové monolitické integrované obvody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 190101 (35 8751)

Dátum vydania: 01.11.2000

Rodová špecifikácia. Číslicové integrované obvody TTL - série 54, 64, 74, 84

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 190102 (35 8751)

Dátum vydania: 01.11.2000

Rodová špecifikácia. Číslicové integrované Schottkyho obvody TTL - série 54S, 64S, 74S, 84S

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 190103 (35 8751)

Dátum vydania: 01.11.2000

Rodová špecifikácia. Číslicové integrované Schottkyho obvody TTL malého výkonu - série 54LS, 64LS, 74LS, 84LS

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 190106 (35 8751)

Dátum vydania: 01.11.2000

Rodová špecifikácia. Zdokonalené číslicové integrované Schottkyho obvody TTL malého výkonu- série 54ALS, 74ALS

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 190107 (35 8751)

Dátum vydania: 01.11.2000

Rodová špecifikácia. Rýchle číslicové integrované obvody TTL - série 54F, 74F

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 190108 (35 8751)

Dátum vydania: 01.11.2000

Rodová špecifikácia. Zdokonalené číslicové integrované Schottkyho obvody TTL - série 54AS, 74AS

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 190109 (35 8751)

Dátum vydania: 01.11.2000

Rodová špecifikácia. Číslicové integrované obvody HC MOS - série HC/ HCT/HCU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 190110 (35 8751)

Dátum vydania: 01.11.2000

Vzorová predmetová špecifikácia. Číslicové integrované obvody - mikroprocesory

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 190116 (35 8751)

Dátum vydania: 01.11.2000

Rodová špecifikácia. Číslicové integrované obvody AC MOS

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60191-1 (35 8791) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2008

Normalizácia rozmerov polovodičových súčiastok. Časť 1: Všeobecné pravidlá na prípravu výkresov puzdier diskrétnych súčiastok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60191-3 (35 8791)

Dátum vydania: 01.08.2001

Normalizácia rozmerov polovodičových súčiastok. Časť 3: Všeobecné pravidlá pre prípravu rozmerových výkresov integrovaných obvodov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60191-4 (35 8791) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Normalizácia rozmerov polovodičových súčiastok. Časť 4: Systém kódovania a triedenia podľa tvaru puzdier polovodičových súčiastok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>