SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
STN 36 2311 (36 2311) zrušená

Dátum vydania: 05.10.1973

PANTOGRAFOVE SBERACE PROUDU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 2324 (36 2324) zrušená

Dátum vydania: 22.12.1971

Elektrický výstroj trakčných vozidiel. Nápravové zberače prúdu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 50206-1 (36 2312) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Dráhové aplikácie. Koľajové vozidlá. Pantografové zberače: Charakteristiky a skúšky. Časť 1: Pantografové zberače vozidiel hlavných tratí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50206-1 (36 2312)

Dátum vydania: 01.05.2011

Dráhové aplikácie. Koľajové vozidlá. Pantografové zberače: Charakteristiky a skúšky. Časť 1: Pantografové zberače vozidiel hlavných tratí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50206-1/C1 (36 2312) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2010

Dráhové aplikácie. Koľajové vozidlá. Pantografové zberače: Charakteristiky a skúšky. Časť 1: Pantografové zberače vozidiel hlavných tratí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50206-2 (36 2312)

Dátum vydania: 01.05.2011

Dráhové aplikácie. Koľajové vozidlá. Pantografové zberače: Charakteristiky a skúšky. Časť 2: Pantografové zberače koľajových vozidiel metra a električiek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 50206-2 (36 2312) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2002

Dráhové aplikácie. Koľajové vozidlá. Pantografové zberače: Charakteristiky a skúšky. Časť 2: Pantografové zberače koľajových vozidiel metra a električiek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50317 (36 2313) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2004

Dráhové aplikácie. Systémy odberu prúdu. Požiadavky na merania dynamickej interakcie medzi pantografovým zberačom a vrchným trolejovým vedením a validácia týchto meraní

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50317 (36 2313)

Dátum vydania: 01.08.2012

Dráhové aplikácie. Systémy odberu prúdu. Požiadavky na merania dynamickej interakcie medzi pantografovým zberačom a vrchným trolejovým vedením a validácia týchto meraní

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50317 (36 2315) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Dráhové aplikácie. Systémy odberu prúdu. Požiadavky na merania dynamickej interakcie medzi pantografovým zberačom a vrchným trolejovým vedením a validácia týchto meraní

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50317/A1 (36 2313) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2005

Dráhové aplikácie. Systémy odberu prúdu. Požiadavky na merania dynamickej interakcie medzi pantografovým zberačom a vrchným trolejovým vedením a validácia týchto meraní

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50317/A1 (36 2313)

Dátum vydania: 01.09.2022

Dráhové aplikácie. Systémy odberu prúdu. Požiadavky na merania dynamickej interakcie medzi pantografovým zberačom a vrchným trolejovým vedením a validácia týchto meraní

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50317/A2 (36 2313) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2008

Dráhové aplikácie. Systémy odberu prúdu. Požiadavky na merania dynamickej interakcie medzi pantografovým zberačom a vrchným trolejovým vedením a validácia týchto meraní

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50317/A2/C1 (36 2313) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2010

Dráhové aplikácie. Systémy odberu prúdu. Požiadavky na merania dynamickej interakcie medzi pantografovým zberačom a vrchným trolejovým vedením a validácia týchto meraní

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50318 (36 2314) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2004

Dráhové aplikácie. Systémy odberu prúdu. Validácia simulácie dynamickej interakcie medzi pantografovým zberačom a vrchným trolejovým vedením

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50318 (36 2314)

Dátum vydania: 01.05.2019

Dráhové aplikácie. Systémy odberu prúdu. Validácia simulácie dynamickej interakcie medzi pantografovým zberačom a vrchným trolejovým vedením

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50318 (36 2315) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Dráhové aplikácie. Systémy odberu prúdu. Validácia simulácie dynamickej interakcie medzi pantografovým zberačom a vrchným trolejovým vedením

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50318/A1 (36 2314)

Dátum vydania: 01.05.2022

Dráhové aplikácie. Systémy odberu prúdu. Validácia simulácie dynamickej interakcie medzi pantografovým zberačom a vrchným trolejovým vedením

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50367 (36 2315)

Dátum vydania: 01.12.2020

Dráhové aplikácie. Interakcia systémov. Kritériá na dosiahnutie technickej kompatibility medzi pantografickým zberačom a vrchným trolejovým vedením

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50367 (36 2315)

Dátum vydania: 01.03.2013

Dráhové aplikácie. Systémy odberu prúdu. Technické kritériá interakcie pantografového zberača a vrchného trolejového vedenia (na dosiahnutie voľného prístupu)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50367 (36 2315) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2006

Dráhové aplikácie. Systémy odberu prúdu. Technické kritériá interakcie pantografového zberača a vrchného trolejového vedenia (na dosiahnutie voľného prístupu)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50367/A1 (36 2315)

Dátum vydania: 01.06.2017

Dráhové aplikácie. Systémy odberu prúdu. Technické kritériá interakcie pantografového zberača a vrchného trolejového vedenia (na dosiahnutie voľného prístupu)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50367/AC (36 2315)

Dátum vydania: 01.12.2013

Dráhové aplikácie. Systémy odberu prúdu. Technické kritériá interakcie pantografového zberača a vrchného trolejového vedenia (na dosiahnutie voľného prístupu)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50367/C1 (36 2315) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2010

Dráhové aplikácie. Systémy odberu prúdu. Technické kritériá interakcie pantografového zberača a vrchného trolejového vedenia (na dosiahnutie voľného prístupu)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50367/O1 (36 2315)

Dátum vydania: 01.07.2014

Dráhové aplikácie. Systémy odberu prúdu. Technické kritériá interakcie pantografového zberača a vrchného trolejového vedenia (na dosiahnutie voľného prístupu)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50367/O1 (36 2315) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2008

Dráhové aplikácie. Systémy odberu prúdu. Technické kritériá interakcie pantografového zberača a vrchného trolejového vedenia (na dosiahnutie voľného prístupu)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50405 (36 2316) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2007

Dráhové aplikácie. Systémy odberu prúdu. Pantografové zberače, skúšobné metódy na uhlíkové klzné lišty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50405 (36 2316)

Dátum vydania: 01.08.2016

Dráhové aplikácie. Systémy odberu prúdu. Pantografové zberače, skúšobné metódy na klzné lišty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50405/A1 (36 2316)

Dátum vydania: 01.04.2017

Dráhové aplikácie. Systémy odberu prúdu. Pantografové zberače, skúšobné metódy na klzné lišty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN IEC 60494 (36 2311) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1993

Pantografové zberače prúdu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CLC/TS 50206-3 (36 2312)

Dátum vydania: 01.05.2011

Dráhové aplikácie. Koľajové vozidlá. Pantografové zberače: Charakteristiky a skúšky. Časť 3: Rozhranie medzi pantografovým zberačom a koľajovým vozidlom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac