SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 50380 (36 4630) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2003

Technická dokumentácia a údaje na štítku výrobku pre fotovoltické moduly

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50380 (36 4630)

Dátum vydania: 01.03.2018

Požiadavky na označovanie a dokumentáciu fotovoltických modulov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50461 (36 4630)

Dátum vydania: 01.02.2007

Slnečné články. Technická dokumentácia a údaje o výrobku pre slnečné články z kryštalického kremíka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50513 (36 4629)

Dátum vydania: 01.08.2009

Dosky pre slnečné články. Technická dokumentácia a údaje o výrobku pre dosky z kryštalického kremíka určené na výrobu slnečných článkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50521 (36 4625) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2009

Konektory pre fotovoltické systémy. Požiadavky na bezpečnosť a skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50521/A1 (36 4625) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2012

Konektory pre fotovoltické systémy. Požiadavky na bezpečnosť a skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50524 (36 4660)

Dátum vydania: 01.01.2010

Technická dokumentácia a štítok s údajmi pre fotovoltické striedače

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50524 (36 4660)

Dátum vydania: 01.12.2021

Údajový list fotovoltických striedačov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50530 (36 4661)

Dátum vydania: 01.09.2010

Celková účinnosť fotovoltických striedačov pripojených na rozvodnú sieť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50530/A1 (36 4661)

Dátum vydania: 01.08.2013

Celková účinnosť fotovoltických striedačov pripojených na rozvodnú sieť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50548 (36 4671) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2011

Svorkovnicové skrinky pre fotovoltické moduly

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50548/A1 (36 4671) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2013

Svorkovnicové skrinky pre fotovoltické moduly

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50548/A2 (36 4671) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2015

Svorkovnicové skrinky pre fotovoltické moduly

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50583-1 (36 4690)

Dátum vydania: 01.07.2016

Fotovoltika v budovách. Časť 1: Moduly BIPV

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50583-2 (36 4690)

Dátum vydania: 01.07.2016

Fotovoltika v budovách. Časť 2: Systémy BIPV

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60891 (36 4601)

Dátum vydania: 01.08.2010

Fotovoltické súčiastky. Postupy pri korekcii nameraných I-V charakteristík na teplotu a intenzitu ožiarenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60891 (36 4601) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2001

Postupy pri korekcii teploty a ožarovania na nameraných I-V charakteristikách fotovoltických súčiastok z kryštalického kremíka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60904-1 (36 4604) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2001

Fotovoltické súčiastky. Meranie fotovoltických voltampérových charakteristík

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60904-1 (36 4604)

Dátum vydania: 01.06.2007

Fotovoltické súčiastky. Časť 1: Meranie fotovoltických voltampérových charakteristík

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60904-10 (36 4604) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2001

Fotovoltické súčiastky. Metódy merania linearity

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60904-10 (36 4604)

Dátum vydania: 01.08.2010

Fotovoltické súčiastky. Časť 10: Metódy merania linearity

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60904-1-1 (36 4604)

Dátum vydania: 01.03.2018

Fotovoltické súčiastky. Časť 1-1: Meranie voltampérových charakteristík viacvrstvových fotovoltických súčiastok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60904-2 (36 4604)

Dátum vydania: 01.09.2015

Fotovoltické súčiastky. Časť 2: Požiadavky na referenčné slnečné články

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60904-2 (36 4604) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2007

Fotovoltické súčiastky. Časť 2: Požiadavky na referenčné slnečné články

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60904-2 (36 4604) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2001

Fotovoltické súčiastky. Požiadavky na referenčné slnečné články

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60904-2/A1 (36 4604) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2001

Fotovoltické súčiastky. Požiadavky na referenčné slnečné články

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60904-3 (36 4604) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2001

Fotovoltické súčiastky. Princípy merania pozemských fotovoltických (PV) slnečných článkov pomocou referenčných údajov o spektrálnom zložení žiarenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60904-3 (36 4604) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2008

Fotovoltické súčiastky. Časť 3: Princípy merania pozemských fotovoltických (PV) slnečných článkov pomocou referenčných údajov o spektrálnom zložení žiarenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60904-3 (36 4604) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2017

Fotovoltické súčiastky. Časť 3: Princípy merania terestriálnych fotovoltických (PV) slnečných článkov pomocou referenčných údajov o spektrálnom zložení žiarenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60904-4 (36 4604)

Dátum vydania: 01.06.2010

Fotovoltické súčiastky. Časť 4: Referenčné slnečné súčiastky. Postupy na určenie nadväznosti kalibrácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60904-5 (36 4601)

Dátum vydania: 01.08.2011

Fotovoltické súčiastky. Časť 5: Určenie ekvivalentnej teploty článku (ECT) fotovoltických (PV) súčiastok metódou napätia naprázdno

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60904-5 (36 4604) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2001

Fotovoltické súčiastky. Určenie ekvivalentnej teploty článku (ECT) fotovoltických (PV) súčiastok metódou napätia naprázdno

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60904-6 (36 4604) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2001

Fotovoltické súčiastky. Požiadavky na referenčné slnečné moduly

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60904-6/A1 (36 4604) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2001

Fotovoltické súčiastky. Požiadavky na referenčné slnečné moduly

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60904-7 (36 4604) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2001

Fotovoltické súčiastky. Výpočet chyby spôsobenej spektrálnym neprispôsobením pri skúškach fotovoltickej súčiastky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60904-7 (36 4604) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2009

Fotovoltické súčiastky. Časť 7: Výpočet korekcie na spektrálne neprispôsobenie pri meraní fotovoltických súčiastok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60904-8 (36 4604)

Dátum vydania: 01.04.2015

Fotovoltické súčiastky. Časť 8: Meranie spektrálnej citlivosti fotovoltickej (PV) súčiastky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60904-8 (36 4604) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2001

Fotovoltické súčiastky. Meranie spektrálnej citlivosti fotovoltickej (PV) súčiastky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60904-8-1 (36 4604)

Dátum vydania: 01.03.2018

Fotovoltické súčiastky. Časť 8-1: Meranie spektrálnej citlivosti viacvrstvových fotovoltických (PV) súčiastok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60904-9 (36 4604)

Dátum vydania: 01.06.2008

Fotovoltické súčiastky. Časť 9: Požiadavky na funkčné vlastnosti slnečných simulátorov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61173 (36 4620)

Dátum vydania: 01.07.2001

Ochrana fotovoltických (PV) systémov vyrábajúcich energiu pred prepätím. Návod

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61194 (36 4620)

Dátum vydania: 01.07.2001

Charakteristické parametre samostatných fotovoltických (PV) systémov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61215 (36 4630) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2001

Fotovoltické (PV) moduly z kryštalického kremíka na pozemské použitie. Posúdenie návrhu a typové schválenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61215 (36 4630) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2005

Fotovoltické (PV) moduly z kryštalického kremíka na pozemské použitie. Posúdenie návrhu a typové schválenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61215-1 (36 4630)

Dátum vydania: 01.06.2017

Terestriálne fotovoltické (PV) moduly. Posúdenie návrhu a typové schválenie. Časť 1: Skúšobné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61215-1-1 (36 4630)

Dátum vydania: 01.01.2017

Terestriálne fotovoltické (PV) moduly. Posúdenie návrhu a typové schválenie. Časť 1-1: Osobitné požiadavky na skúšanie fotovoltických (PV) modulov z kryštalického kremíka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61215-1-2 (36 4630)

Dátum vydania: 01.12.2017

Terestriálne fotovoltické (PV) moduly. Posúdenie návrhu a typové schválenie. Časť 1-2: Osobitné požiadavky na skúšanie fotovoltických (PV) modulov na báze tenkých vrstiev kadmium-teluridu (CdTe)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61215-1-3 (36 4630)

Dátum vydania: 01.12.2017

Terestriálne fotovoltické (PV) moduly. Posúdenie návrhu a typové schválenie. Časť 1-3: Osobitné požiadavky na skúšanie fotovoltických (PV) modulov na báze tenkých vrstiev amorfného kremíka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61215-1-4 (36 4630)

Dátum vydania: 01.12.2017

Terestriálne fotovoltické (PV) moduly. Posúdenie návrhu a typové schválenie. Časť 1-4: Osobitné požiadavky na skúšanie fotovoltických (PV) modulov na báze tenkých vrstiev Cu(In, Ga)(S, Se)2

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61215-2 (36 4630)

Dátum vydania: 01.07.2017

Terestriálne fotovoltické (PV) moduly. Posúdenie návrhu a typové schválenie. Časť 2: Skúšobné postupy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61215-2/AC (36 4630)

Dátum vydania: 01.02.2018

Terestriálne fotovoltické (PV) moduly. Posúdenie návrhu a typové schválenie. Časť 2: Skúšobné postupy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61215-2/AC2 (36 4630)

Dátum vydania: 01.03.2019

Terestriálne fotovoltické (PV) moduly. Posúdenie návrhu a typové schválenie. Časť 2: Skúšobné postupy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61277 (36 4620) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2001

Pozemské fotovoltické (PV) systémy vyrábajúce energiu. Všeobecne a návod

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61340-4-8 (36 4604)

Dátum vydania: 01.08.2015

Elektrostatika. Časť 4-8: Normalizované skúšobné metódy na špeciálne používanie. Tienenie pred elektrostatickým výbojom. Vrecká

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61345 (36 4630) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2001

Skúška odolnosti fotovoltických (PV) modulov na ultrafialové (UV) žiarenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61646 (36 4630) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2001

Tenkovrstvové fotovoltické (PV) moduly na pozemské použitie. Posúdenie návrhu a typové schválenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61646 (36 4630) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2009

Tenkovrstvové fotovoltické (PV) moduly na pozemské použitie. Posúdenie návrhu a typové schválenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61683 (36 4640)

Dátum vydania: 01.11.2001

Fotovoltické systémy. Výkonové meniče. Postup na meranie účinnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61701 (36 4611) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2001

Skúšanie korózie fotovoltických (PV) modulov soľnou hmlou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61701 (36 4611)

Dátum vydania: 01.09.2012

Skúšanie korózie fotovoltických (PV) modulov soľnou hmlou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61702 (36 4612)

Dátum vydania: 01.07.2001

Výkonnosť priamo viazaných fotovoltických (PV) čerpacích systémov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61721 (36 4613) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2001

Citlivosť fotovoltického (PV) modulu na náhodné poškodenie nárazom (skúška odolnosti proti nárazu)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61724 (36 4620)

Dátum vydania: 01.07.2001

Kontrola výkonnosti fotovoltického systému. Smernica na meranie, výmenu údajov a analýzu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61724-1 (36 4620)

Dátum vydania: 01.02.2018

Požiadavky na prevádzkové vlastnosti fotovoltického systému. Časť 1: Monitorovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61725 (36 4610)

Dátum vydania: 01.07.2001

Analytické vyjadrenie diagramov slnečných dní

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61727 (36 4620) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2001

Fotovoltické (PV) systémy. Vlastnosti užívateľského rozhrania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61730-1 (36 4634) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2007

Posúdenie bezpečnosti fotovoltického (PV) modulu. Časť 1: Konštrukčné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61730-1/A1 (36 4634) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2012

Posúdenie bezpečnosti fotovoltického (PV) modulu. Časť 1: Konštrukčné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61730-1/A11 (36 4634) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2015

Posúdenie bezpečnosti fotovoltického (PV) modulu. Časť 1: Konštrukčné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61730-1/A2 (36 4634) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2013

Posúdenie bezpečnosti fotovoltického (PV) modulu. Časť 1: Konštrukčné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61730-2 (36 4634) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2007

Posúdenie bezpečnosti fotovoltického (PV) modulu. Časť 2: Požiadavky na skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61730-2/A1 (36 4634) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2012

Posúdenie bezpečnosti fotovoltického (PV) modulu. Časť 2: Požiadavky na skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61829 (36 4630) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2001

Súbor fotovoltických (PV) modulov z kryštalického kremíka. Meranie voltampérových charakteristík v zapnutom stave

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61829 (36 4630)

Dátum vydania: 01.09.2016

Súbor fotovoltických (PV) modulov. Meranie voltampérových charakteristík na mieste inštalovania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61853-1 (36 4635)

Dátum vydania: 01.08.2011

Skúšanie a energetické hodnotenie fotovoltických (PV) modulov. Časť 1: Meranie ožiarenia a teploty a výkonové charakteristiky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61853-2 (36 4635)

Dátum vydania: 01.06.2017

Skúšanie a energetické hodnotenie fotovoltických (PV) modulov. Časť 2: Meranie spektrálnej odozvy, uhla dopadu a prevádzkovej teploty modulu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62093 (36 4620)

Dátum vydania: 01.11.2005

Komponenty BOS pre fotovoltické systémy. Posúdenie návrhu prírodného prostredia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62108 (36 4650) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2008

Koncentrátorové fotovoltické (CPV) moduly a zostavy. Posúdenie návrhu a typové schválenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62108 (36 4650)

Dátum vydania: 01.06.2017

Koncentrátorové fotovoltické (CPV) moduly a zostavy. Posúdenie návrhu a typové schválenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62109-1 (36 4641)

Dátum vydania: 01.12.2010

Bezpečnosť výkonových meničov používaných vo fotovoltických energetických systémoch. Časť 1: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62109-2 (36 4641)

Dátum vydania: 01.02.2012

Bezpečnosť výkonových meničov používaných vo fotovoltických energetických systémoch. Časť 2: Osobitné požiadavky na striedače

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62116 (36 4662)

Dátum vydania: 01.02.2015

Fotovoltické striedače na pripojenie do elektrizačnej sústavy. Skúšobný postup opatrení na zamedzenie vzniku ostrovnej prevádzky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62116 (36 4662) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2011

Skúšobný postup preventívnych opatrení pre ostrovy funkčne prepojených fotovoltických striedačov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62124 (36 4620)

Dátum vydania: 01.08.2005

Samostatné fotovoltické (PV) systémy. Preverenie návrhu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62253 (36 4680)

Dátum vydania: 01.02.2012

Fotovoltické čerpacie systémy. Posúdenie návrhu a merania výkonnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62446 (36 4670) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2010

Fotovoltické systémy pripojené na rozvodnú sieť. Minimálne požiadavky na dokumentáciu systému, preberacie skúšky a kontrolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62446-1 (36 4670)

Dátum vydania: 01.09.2016

Fotovoltické (PV) systémy. Požiadavky na skúšanie, dokumentáciu a údržbu. Časť 1: Systémy pripojené na elektrickú rozvodnú sieť. Dokumentácia, preberacie skúšky a prehliadka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62446-1/A1 (36 4670)

Dátum vydania: 01.03.2019

Fotovoltické (PV) systémy. Požiadavky na skúšanie, dokumentáciu a údržbu. Časť 1: Systémy pripojené na elektrickú rozvodnú sieť. Dokumentácia, preberacie skúšky a prehliadka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62509 (36 4672)

Dátum vydania: 01.02.2012

Regulátory nabíjania akumulátorov fotovoltických systémov. Výkonnosť a funkčnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62670-1 (36 4650)

Dátum vydania: 01.02.2015

Fotovoltické koncentrátory (CPV). Skúšanie prevádzkových vlastností. Časť 1: Štandardné podmienky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62670-2 (36 4650)

Dátum vydania: 01.01.2016

Fotovoltické koncentrátorové systémy (CPV). Skúšanie výkonnosti. Časť 2: Meranie energie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62670-3 (36 4650)

Dátum vydania: 01.12.2017

Fotovoltické koncentrátory (CPV). Skúšanie vlastností. Meranie vlastností a hodnotenie výkonnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62716 (36 4636)

Dátum vydania: 01.02.2014

Fotovoltické (PV) moduly. Skúšanie korózie amoniakom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62716/AC (36 4636)

Dátum vydania: 01.04.2015

Fotovoltické (PV) moduly. Skúšanie korózie amoniakom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62759-1 (36 4637)

Dátum vydania: 01.01.2016

Fotovoltické (PV) moduly. Skúšanie prepravovania. Časť 1: Prepravovanie a expedovanie obalových jednotiek s modulmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62788-1-2 (36 4605)

Dátum vydania: 01.01.2017

Meracie postupy pre materiály používané vo fotovoltických moduloch. Časť 1-2: Materiály na zapuzdrenie. Meranie objemovej rezistivity fotovoltických materiálov použitých na zapuzdrenie a iných polymérnych materiálov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62788-1-4 (36 4605)

Dátum vydania: 01.06.2017

Meracie postupy na materiály používané vo fotovoltických moduloch. Časť 1-4: Materiály na zapuzdrenie. Meranie optickej priepustnosti a výpočet váženej (na slnečné žiarenie) priepustnosti pre fotóny, indexu žltnutia a cut-off frekvencie UV žiarenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62788-1-4/A1 (36 4605)

Dátum vydania: 01.06.2021

Meracie postupy na materiály používané vo fotovoltických moduloch. Časť 1-4: Materiály na zapuzdrenie. Meranie optickej priepustnosti a výpočet váženej (na slnečné žiarenie) priepustnosti pre fotóny, indexu žltnutia a cut-off frekvencie UV žiarenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62788-1-5 (36 4638)

Dátum vydania: 01.06.2017

Meracie postupy na materiály používané vo fotovoltických moduloch. Časť 1-5: Materiály na zapuzdrenie. Meranie zmeny lineárnych rozmerov materiálu vo forme fólie použitého na zapuzdrenie v dôsledku aplikovaných tepelných podmienok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62788-1-5/AC (36 4638)

Dátum vydania: 01.08.2019

Meracie postupy na materiály používané vo fotovoltických moduloch. Časť 1-5: Materiály na zapuzdrenie. Meranie zmeny lineárnych rozmerov materiálu vo forme fólie použitého na zapuzdrenie v dôsledku aplikovaných tepelných podmienok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>