SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 36 4710 (36 4710) zrušená

Dátum vydania: 18.09.1974

Lekárske röntgeny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 36 4710/Z1 (36 4710) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1999

Lekárske röntgeny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 36 4720 (36 4720) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Merač súčinu plochy a expozície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 4721 (36 4721) zrušená

Dátum vydania: 06.01.1983

Clony hĺbkovoröntgenových zdravotníckych prístrojov. Základné rozmery. Technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 36 4721/a (36 4721) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1984

Clony hĺbkovoröntgenových zdravotníckych prístrojov. Základné rozmery. Technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 4721/b (36 4721) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1989

Clony hĺbkovoröntgenových zdravotníckych prístrojov. Základné rozmery. Technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 4722 (36 4722) zrušená

Dátum vydania: 27.10.1986

Mriežky sekundárne lekárskych röntgenových zariadení. Prehľad základných parametrov, označovanie a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 4723 (36 4723) zrušená

Dátum vydania: 25.05.1987

Fólie zosilňujúce, lekárske. Základné parametre, všeobecné technické požiadavky a metódy skúšania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 4725 (36 4725) zrušená

Dátum vydania: 13.02.1985

Kazety röntgenové lekárske. Základné rozmery, všeobecné technické požiadavky a metódy skúšania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 4726 (36 4726) zrušená

Dátum vydania: 14.09.1987

Komôrky ionizačné pre röntgenové expozičné automaty. Základné rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 4728 (36 4728) zrušená

Dátum vydania: 27.10.1986

Ochranné kryty röntgeniek. Pripojovacie rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 4740 (36 4740) zrušená

Dátum vydania: 06.11.1969

Technické röntgeny do 500 kV

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 36 4743 (36 4743) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Stanovenie maximálneho symetrického poľa žiarenia röntgeniek s rotačnou anódou používaných na lekársku diagnostiku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 4760 (36 4760) zrušená

Dátum vydania: 18.07.1975

Rádioizotopové ožarovacie prístroje na terapiu gama žiarením. Bezpečnostné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 36 4760/Z1 (36 4760) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2001

Rádioizotopové ožarovacie prístroje na terapiu gama žiarením. Bezpečnostné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 36 4771 (36 4771) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Vysokonapäťové konektory na zdravotnícke röntgenové zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 4771 (36 4771) zrušená

Dátum vydania: 20.03.1984

Vysokonapäťové konektory lekárskych röntgenových prístrojov. Základné rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60336 (36 4744) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Röntgenové žiariče na lekársku diagnostiku. Charakteristiky ohnísk

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60336 (36 4744) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2006

Zdravotnícke elektrické prístroje. Röntgenové žiariče na lekársku diagnostiku. Charakteristiky ohnísk

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60336 (36 4744)

Dátum vydania: 01.12.2006

Zdravotnícke elektrické prístroje. Röntgenové žiariče na lekársku diagnostiku. Charakteristiky ohnísk

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60336/Z1 (36 4744) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2006

Röntgenové žiariče na lekársku diagnostiku. Charakteristiky ohnísk

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60406 (36 4725)

Dátum vydania: 01.12.2001

Kazety na lekársku röntgenovú diagnostiku. Skiagrafické kazety a mamografické kazety

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 60522 (36 4729)

Dátum vydania: 01.09.2001

Stanovenie vlastnej filtrácie röntgenového žiariča

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60526 (36 4771)

Dátum vydania: 01.02.2005

Zásuvkové spojenia vysokonapäťových káblov pre zdravotnícke röntgenové prístroje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60580 (36 4720) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Zdravotnícke elektrické prístroje. Merač súčinu plochy a expozície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 60580 (36 4720)

Dátum vydania: 01.06.2002

Zdravotnícke elektrické prístroje. Merače súčinu expozície a plochy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60613 (36 4742) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2001

Elektrické, tepelné a zaťažovacie parametre röntgeniek s rotačnou anódou na lekársku diagnostiku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60613 (36 4742)

Dátum vydania: 01.12.2010

Elektrické a zaťažovacie charakteristiky röntgenových žiaričov na lekársku diagnostiku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60627 (36 4722)

Dátum vydania: 01.12.2015

Diagnostické röntgenové zobrazovacie prístroje. Charakteristiky sekundárnych clôn na všeobecné použitie a na mamografiu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60627 (36 4722) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2003

Diagnostické röntgenové zobrazovacie prístroje. Charakteristiky sekundárnych clôn na všeobecné použitie a na mamografiu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60731 (36 4727) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Zdravotnícke elektrické prístroje. Dozimetre s ionizačnými komorami používané v rádioterapii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60731 (36 4727)

Dátum vydania: 01.09.2012

Zdravotnícke elektrické prístroje. Dozimetre s ionizačnými komorami používané v rádioterapii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60731/A1 (36 4727) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2004

Zdravotnícke elektrické prístroje. Dozimetre s ionizačnými komorami používané v rádioterapii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60789 (36 4765) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2006

Zdravotnícke elektrické prístroje. Charakteristiky a podmienky skúšok rádionuklidových zobrazovacích prístrojov. Gamakamery Angerovho typu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60789 (36 4765) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2001

Charakteristiky a podmienky skúšok rádionuklidových zobrazovacích prístrojov. Gamakamery Angerovho typu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60789/Z1 (36 4765) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2006

Charakteristiky a podmienky skúšok rádionuklidových zobrazovacích prístrojov. Gamakamery Angerovho typu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60806 (36 4743)

Dátum vydania: 01.01.2005

Stanovenie maximálneho symetrického poľa žiarenia röntgeniek s rotačnou anódou používaných na lekársku diagnostiku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 60976 (36 4767) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2002

Zdravotnícke elektrické prístroje. Lekárske elektrónové urýchľovače. Funkčné charakteristiky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60976 (36 4767)

Dátum vydania: 01.08.2008

Zdravotnícke elektrické prístroje. Lekárske elektrónové urýchľovače. Funkčné charakteristiky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 60976/A1 (36 4767) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2003

Zdravotnícke elektrické prístroje. Lekárske elektrónové urýchľovače. Funkčné charakteristiky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61168 (36 4761)

Dátum vydania: 01.12.2002

Rádioterapeutické simulátory. Funkčné charakteristiky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 61217 (36 4766) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2002

Rádioterapeutické prístroje. Súradnice, pohyby a stupnice

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61217 (36 4766) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Rádioterapeutické zariadenia. Súradnice, pohyby a stupnice

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61217 (36 4766)

Dátum vydania: 01.09.2012

Rádioterapeutické prístroje. Súradnice, pohyby a stupnice

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 61217/A1 (36 4766) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2002

Rádioterapeutické prístroje. Súradnice, pohyby a stupnice

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61217/A1 (36 4766) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Rádioterapeutické zariadenia. Súradnice, pohyby a stupnice

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61217/A2 (36 4766) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2008

Rádioterapeutické prístroje. Súradnice, pohyby a stupnice

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61262-1 (36 4736)

Dátum vydania: 01.05.2001

Zdravotnícke elektrické prístroje. Charakteristiky elektrooptických zosilňovačov röntgenového obrazu. Časť 1: Stanovenie rozmeru vstupného poľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61262-2 (36 4736)

Dátum vydania: 01.05.2001

Zdravotnícke elektrické prístroje. Charakteristiky elektrooptických zosilňovačov röntgenového obrazu. Časť 2: Stanovenie konverzného faktora

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61262-3 (36 4736)

Dátum vydania: 01.05.2001

Zdravotnícke elektrické prístroje. Charakteristiky elektrooptických zosilňovačov röntgenového obrazu. Časť 3: Stanovenie rozloženia jasu a nehomogenity jasu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61262-4 (36 4736)

Dátum vydania: 01.06.2001

Zdravotnícke elektrické prístroje. Charakteristiky elektrooptických zosilňovačov röntgenového obrazu. Časť 4: Stanovenie skreslenia obrazu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61262-5 (36 4736)

Dátum vydania: 01.06.2001

Zdravotnícke elektrické prístroje. Charakteristiky elektrooptických zosilňovačov röntgenového obrazu. Časť 5: Stanovenie detekčnej kvantovej účinnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61262-6 (36 4736)

Dátum vydania: 01.06.2001

Zdravotnícke elektrické prístroje. Charakteristiky elektrooptických zosilňovačov röntgenového obrazu. Časť 6: Stanovenie pomeru kontrastu a indexu oslnenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61262-7 (36 4736)

Dátum vydania: 01.06.2001

Zdravotnícke elektrické prístroje. Charakteristiky elektrooptických zosilňovačov röntgenového obrazu. Časť 7: Stanovenie modulačnej prenosovej funkcie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61267 (36 4715) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2002

Zdravotnícke diagnostické röntgenové zariadenia. Podmienky žiarenia používané na stanovovanie charakteristík

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61267 (36 4715) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2006

Zdravotnícke diagnostické röntgenové zariadenia. Podmienky žiarenia používané na stanovovanie charakteristík

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61267 (36 4715)

Dátum vydania: 01.03.2007

Zdravotnícke diagnostické röntgenové zariadenia. Podmienky ožarovania používané pri stanovovaní charakteristík

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61267/Z1 (36 4715) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2007

Zdravotnícke diagnostické röntgenové zariadenia. Podmienky žiarenia používané na stanovovanie charakteristík

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61303 (36 4737)

Dátum vydania: 01.02.2002

Zdravotnícke elektrické prístroje. Meradlá aktivity. Osobitné metódy na určovanie funkčných charakteristík

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61303/AC (36 4737)

Dátum vydania: 01.01.2017

Zdravotnícke elektrické prístroje. Meradlá aktivity. Osobitné metódy na určovanie funkčných charakteristík

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61331-1 (36 4731)

Dátum vydania: 01.04.2015

Ochrana pred žiarením v medicínskej röntgenovej diagnostike. Časť 1: Stanovenie zoslabovacích vlastností materiálov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61331-1 (36 4731) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2002

Ochranné prostriedky pred lekárskym diagnostickým röntgenovým žiarením. Časť 1: Určenie oslabovacích vlastností materiálov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61331-1 (36 4731) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2004

Ochrana pred žiarením v medicínskej röntgenovej diagnostike. Časť 1: Stanovenie zoslabovacích vlastností materiálov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61331-2 (36 4731) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2004

Ochrana pred žiarením v medicínskej röntgenovej diagnostike. Časť 2: Platne z olovnatého skla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61331-2 (36 4731) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2002

Ochranné prostriedky pred lekárskym diagnostickým röntgenovým žiarením. Časť 2: Ochranné sklenené dosky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61331-2 (36 4731)

Dátum vydania: 01.04.2015

Ochrana pred žiarením v medicínskej röntgenovej diagnostike. Časť 2: Translucentné ochranné platne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61331-3 (36 4731)

Dátum vydania: 01.04.2015

Ochrana pred žiarením v medicínskej röntgenovej diagnostike. Časť 3: Ochranné odevy, ochrana očí a ochranné tienenia pre pacientov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 61331-3 (36 4731) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Ochranné prostriedky pred lekárskym diagnostickým röntgenovým žiarením. Časť 3: Ochranné odevy a ochranné prostriedky pre gonády

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61674 (36 4733) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2002

Zdravotnícke elektrické prístroje. Dozimetre s ionizačnými komorami a/alebo polovodičovými detektormi používané pri röntgenologickom diagnostickom zobrazovaní

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61674 (36 4733)

Dátum vydania: 01.11.2013

Zdravotnícke elektrické prístroje. Dozimetre s ionizačnými komorami a/alebo polovodičovými detektormi používané pri röntgenologickom diagnostickom zobrazovaní

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61674/A1 (36 4733) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2004

Zdravotnícke elektrické prístroje. Dozimetre s ionizačnými komorami a/alebo polovodičovými detektormi používané pri röntgenologickom diagnostickom zobrazovaní

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61675-1 (36 4767) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2002

Rádionuklidové zobrazovacie prístroje. Charakteristiky a skúšobné podmienky. Časť 1: Pozitrónové emisné tomografy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61675-1 (36 4767)

Dátum vydania: 01.12.2014

Rádionuklidové zobrazovacie prístroje. Charakteristiky a skúšobné podmienky. Časť 1: Pozitrónové emisné tomografy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61675-1/A1 (36 4767) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2009

Rádionuklidové zobrazovacie prístroje. Charakteristiky a skúšobné podmienky. Časť 1: Pozitrónové emisné tomografy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61675-2 (36 4767)

Dátum vydania: 01.05.2016

Rádionuklidové zobrazovacie prístroje. Charakteristiky a skúšobné podmienky. Časť 2: Gamakamery na plošné zobrazovanie, celotelové zobrazovanie a zobrazovanie SPECT

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61675-2 (36 4767) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2002

Rádionuklidové zobrazovacie prístroje. Charakteristiky a skúšobné podmienky. Časť 2: Jednofotónové emisné výpočtové tomografy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61675-2/A1 (36 4767) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2005

Rádionuklidové zobrazovacie prístroje. Charakteristiky a skúšobné podmienky. Časť 2: Jednofotónové emisné výpočtové tomografy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61675-2/A1 (36 4767) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2006

Rádionuklidové zobrazovacie prístroje. Charakteristiky a skúšobné podmienky. Časť 2: Jednofotónové emisné výpočtové tomografy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61675-3 (36 4767) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2002

Rádionuklidové zobrazovacie prístroje. Charakteristiky a skúšobné podmienky. Časť 3: Celotelové zobrazovacie systémy založené na princípe gamakamery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61676 (36 4768) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Zdravotnícke elektrické prístroje. Dozimetrické prístroje používané pri neinvazívnych meraniach napätia röntgenky v diagnostickej rádiológii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61676 (36 4768)

Dátum vydania: 01.06.2004

Zdravotnícke elektrické prístroje. Prístroje používané na neinvazívne meranie napätia na röntgenke v diagnostickej rádiológii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61676/A1 (36 4768)

Dátum vydania: 01.09.2009

Zdravotnícke elektrické prístroje. Prístroje používané na neinvazívne meranie napätia na röntgenke v diagnostickej rádiológii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61910-1 (36 4710)

Dátum vydania: 01.06.2015

Zdravotnícke elektrické prístroje. Dokumentácia dávky žiarenia. Časť 1: Štruktúrované záznamy dávky žiarenia pre skiagrafiu a skiaskopiu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61953 (36 4732) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2002

Zobrazovacie prístroje pre röntgenovú diagnostiku. Charakteristiky mamografických sekundárnych clôn

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61953/Z1 (36 4732) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2003

Zobrazovacie prístroje pre röntgenovú diagnostiku. Charakteristiky mamografických sekundárnych clôn

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62220-1 (36 4738) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2004

Zdravotnícke elektrické prístroje. Charakteristiky digitálnych röntgenových zobrazovacích zariadení. Časť 1: Stanovenie kvantovej účinnosti detekcie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 62220-1 (36 4738) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2005

Zdravotnícke elektrické prístroje. Vlastnosti digitálnych röntgenových zobrazovacích zariadení. Časť 1: Stanovenie detekčnej kvantovej účinnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62220-1-1 (36 4738)

Dátum vydania: 01.12.2015

Zdravotnícke elektrické prístroje. Vlastnosti digitálnych röntgenových zobrazovacích zariadení. Časť 1-1: Stanovenie detekčnej kvantovej účinnosti. Detektory používané pri skiagrafickom zobrazovaní

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62220-1-2 (36 4738)

Dátum vydania: 01.03.2008

Zdravotnícke elektrické prístroje. Vlastnosti digitálnych röntgenových zobrazovacích zariadení. Časť 1-2: Stanovenie detekčnej kvantovej účinnosti. Detektory používané v mamografii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62220-1-3 (36 4738)

Dátum vydania: 01.04.2009

Zdravotnícke elektrické prístroje. Vlastnosti digitálnych röntgenových zobrazovacích zariadení. Časť 1-3: Stanovenie detekčnej kvantovej účinnosti. Detektory používané pri dynamickom zobrazovaní

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62467-1 (36 4728)

Dátum vydania: 01.05.2016

Zdravotnícke elektrické prístroje. Dozimetrické prístroje používané v brachyterapii. Časť 1: Prístroje založené na studňových ionizačných komorách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62494-1 (36 4739)

Dátum vydania: 01.09.2009

Zdravotnícke elektrické prístroje. Index expozície digitálnych röntgenových zobrazovacích systémov. Časť 1: Definície a požiadavky na všeobecnú skiagrafiu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 60336 (36 4744)

Dátum vydania: 01.05.2021

Zdravotnícke elektrické prístroje. Röntgenové žiariče na lekársku diagnostiku. Rozmery ohnísk a súvisiace charakteristiky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 60522-1 (36 4729)

Dátum vydania: 01.05.2021

Zdravotnícke elektrické prístroje. Diagnostické röntgenové žiarenie. Časť 1: Stanovenie ekvivalentnej filtrácie a permanentnej filtrácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 60580 (36 4720)

Dátum vydania: 01.09.2020

Zdravotnícke elektrické prístroje. Merače súčinu dávky a plochy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 61675-1 (36 4767)

Dátum vydania: 01.07.2022

Rádionuklidové zobrazovacie prístroje. Charakteristiky a skúšobné podmienky. Časť 1: Pozitrónové emisné tomografy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 62985 (36 4767)

Dátum vydania: 01.05.2020

Metódy na výpočet odhadu dávky vzhľadom na veľkosť pacienta (SSDE) pri výpočtovej tomografii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 63073-1 (36 4767)

Dátum vydania: 01.05.2021

Jednoúčelové rádionuklidové zobrazovacie prístroje. Charakteristiky a skúšobné podmienky. Časť 1: Jednofotónová emisná výpočtová tomografia (SPECT) srdca

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 4037-1 (36 4730) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Referenčné žiarenie röntgenové a referenčné žiarenie gama na kalibráciu dozimetrov a meradiel dávkového príkonu a na určenie ich odozvy ako funkcie energie fotónov. Časť 1: Charakteristiky žiarenia a metódy produkcie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 4037-2 (36 4730) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2004

Referenčné röntgenové žiarenie a referenčné žiarenia gama na kalibráciu dozimetrov a meradiel dávkového príkonu a na určenie ich odozvy ako funkcie energie fotónov. Časť 2: Dozimetria na ochranu pred žiarením v energetickom rozsahu od 8 keV do 1,3 MeV a od 4 MeV do 9 MeV

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>