Tlačiť

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 36 5710 (36 5710) zrušená

Dátum vydania: 19.12.1962

Prístroje na diaľkové meranie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13757-1 (36 5711) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2003

Komunikačné systémy, meradlá a diaľkové odčítanie meradiel. Časť 1: Výmena dát

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13757-1 (36 5711) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2015

Komunikačné systémy, meradlá a diaľkové odčítanie meradiel. Časť 1: Výmena dát

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13757-1 (36 5711)

Dátum vydania: 01.03.2022

Komunikačné systémy meradiel. Časť 1: Výmena údajov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13757-2 (36 5711)

Dátum vydania: 01.11.2018

Komunikačné systémy pre meradlá. Časť 2: Drôtová M-Bus komunikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13757-2 (36 5711) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2005

Komunikačné systémy, meradlá a diaľkové odčítanie meradiel. Časť 2: Fyzikálna a spojovacia vrstva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13757-3 (36 5711) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2005

Komunikačné systémy, meradlá a diaľkové odčítanie meradiel. Časť 3: Návod na aplikáciu vrstvy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13757-3 (36 5711)

Dátum vydania: 01.11.2018

Komunikačné systémy pre meradlá. Časť 3: Aplikačné protokoly

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13757-3 (36 5711) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2013

Komunikačné systémy, meradlá a diaľkové odčítanie meradiel. Časť 3: Návod na aplikáciu vrstvy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13757-4 (36 5711) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2014

Komunikačné systémy, meradlá a diaľkové odčítania meradiel. Časť 4: Bezdrôtové odčítanie údajov meradla. Meradlo s rádiovým odčítaním pracujúce v pásme SRD

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13757-4 (36 5711)

Dátum vydania: 01.11.2019

Komunikačné systémy pre meradlá. Bezdrôtová komunikácia M-Bus

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13757-4 (36 5711) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2005

Komunikačné systémy, meradlá a diaľkové odčítania meradiel. Časť 4: Bezdrôtové odčítanie údajov meradla. Meradlo s rádiovým odčítaním pracujúce v pásme SRD od 868 MHz do 870 MHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13757-5 (36 5711) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2009

Komunikačné systémy pre meradlá a diaľkové odčítanie meradiel. Časť 5: Bezdrôtové prenášanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13757-5 (36 5711)

Dátum vydania: 01.05.2016

Komunikačné systémy pre meradlá. Časť 5: Bezdrôtové prenášanie M-Bus

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13757-6 (36 5711)

Dátum vydania: 01.05.2016

Komunikačné systémy pre meradlá. Časť 6: Lokálna zbernica

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13757-6 (36 5711) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2009

Komunikačné systémy pre meradlá a diaľkové odčítanie meradiel. Časť 6: Lokálna zbernica

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13757-7 (36 5711)

Dátum vydania: 01.11.2018

Komunikačné systémy pre meradlá. Časť 7: Služby prenosu a bezpečnostné služby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16836-1 (36 5712)

Dátum vydania: 01.05.2017

Komunikačné systémy pre meradlá. Bezdrôtové siete na výmenu metrických dát. Časť 1: Úvod a rozsah normalizácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16836-2 (36 5712)

Dátum vydania: 01.05.2017

Komunikačné systémy pre meradlá. Bezdrôtové siete na výmenu metrických dát. Časť 2: Sieťové vrstvy a špecifikácie vrstvy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16836-3 (36 5712)

Dátum vydania: 01.05.2017

Komunikačné systémy pre meradlá. Bezdrôtové siete na výmenu metrických dát. Časť 3: Špecifikácia energetického profilu špeciálnej aplikačnej vrstvy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 17167 (36 5711)

Dátum vydania: 01.09.2018

Komunikačné systémy pre meradlá. Sprievodná technická správa k EN 13757-2,-3 a -7. Príklady a doplnkové informácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac