Tlačiť

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 36 7109 (36 7109) zrušená

Dátum vydania: 24.10.1984

Rozhlasové vysielače DV a SV pásma, stacionárne, automatizované. Základné parametre, všeobecné technické požiadavky a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 7110 (36 7110) zrušená

Dátum vydania: 13.02.1985

Rádiostanice s uhlovou moduláciou pre pozemnú pohyblivú službu. Typy, základné parametre, všeobecné technické požiadavky a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 36 7110/a (36 7110) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1987

Rádiostanice s uhlovou moduláciou pre pozemnú pohyblivú službu. Typy, základné parametre, všeobecné technické požiadavky a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 7110/b (36 7110) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1991

Rádiostanice s uhlovou moduláciou pre pozemnú pohyblivú službu. Typy, základné parametre, všeobecné technické požiadavky a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 36 7110/Z3 (36 7110) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1992

Rádiostanice s uhlovou moduláciou pre pozemnú pohyblivú službu. Typy, základné parametre, všeobecné technické požiadavky a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 7111 (36 7111) zrušená

Dátum vydania: 22.10.1985

Rádiostanice s jedným postranným pásmom pre pozemnú pohyblivú službu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 36 7111/a (36 7111) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1989

Rádiostanice s jedným postranným pásmom pre pozemnú pohyblivú službu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 7112 (36 7112) zrušená

Dátum vydania: 29.03.1985

Zariadenia rádiových kanálov telegrafných spojov v pásme hektometrových a dekametrových vĺn. Druhy a parametre vysielania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 7118 (36 7118) zrušená

Dátum vydania: 25.05.1987

Zariadenia vlakového rádiového systému v pásme 450 MHz s analógovým prenosom súčinnostných signálov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 7120 (36 7120)

Dátum vydania: 02.02.1987

Krátkovlnné vysielače pre pevnú službu s výstupným výkonom do 1 kW. Základné parametre a technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 36 7120 (36 7120)

Dátum vydania: 01.05.2013

Normalizácia prepojení rozhlasovými vysielačmi alebo vysielacími systémami a kontrolnými zariadeniami. Časť 1: Normy na rozhrania systémov používajúcich vyhradené prepojenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 7121 (36 7121)

Dátum vydania: 04.12.1984

Krátkovlnné vysielače pre pevnú službu od 1 kW do 100 kW. Základné parametre a technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 36 7121/a (36 7121)

Dátum vydania: 01.07.1987

Krátkovlnné vysielače pre pevnú službu od 1 kW do 100 kW. Základné parametre a technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 7122 (36 7122)

Dátum vydania: 13.02.1985

Krátkovlnné vysielače jednopásmové. Metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 7130 (36 7130) zrušená

Dátum vydania: 05.04.1986

Rádioreléové zariadenia. Klasifikácia a základné parametre stykových obvodov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 7131 (36 7131) zrušená

Dátum vydania: 25.04.1987

Rádioreléové spoje strednej kapacity. Parametre, technické požiadavky, metódy merania, preprava a skladovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 7150 (36 7150) zrušená

Dátum vydania: 16.01.1984

Televízne vysielače I. až V. pásma. Technické požiadavky, parametre a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60244-1 (36 7117)

Dátum vydania: 01.08.2001

Metódy merania rádiových vysielačov. Časť 1: Všeobecné vlastnosti vysielačov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60244-10 (36 7117)

Dátum vydania: 01.06.2000

Metódy merania rádiových vysielačov. Časť 10: Metódy merania televíznych vysielačov a prevádzačov používajúcich vložené skúšobné signály

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60244-11 (36 7117)

Dátum vydania: 01.06.2000

Metódy merania rádiových vysielačov. Časť 11: Prevádzače FM rozhlasového vysielania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60244-12-1 (36 7117)

Dátum vydania: 01.06.2000

Metódy merania rádiových vysielačov. Časť 12: Návod na vypracovanie popisných listov vysielačov a prevádzačov rozhlasového a televízneho vysielania, špecifikácia charakteristík

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60244-12-2 (36 7117)

Dátum vydania: 01.06.2000

Metódy merania rádiových vysielačov. Časť 12: Návod na vypracovanie popisných listov vysielačov a prevádzačov rozhlasového a televízneho vysielania, požiadavkové listy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60244-13 (36 7117)

Dátum vydania: 01.06.2000

Metódy merania rádiových vysielačov. Časť 13: Prevádzkové charakteristiky rozhlasového vysielania FM

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60244-14 (36 7117)

Dátum vydania: 01.06.2000

Metódy merania rádiových vysielačov. Časť 14: Vonkajšie intermodulačné produkty spôsobené dvoma alebo viacerými vysielačmi používajúcimi tie isté alebo susedné antény

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60244-15 (36 7117)

Dátum vydania: 01.08.2001

Metódy merania rádiových vysielačov. Časť 15: Vysielače s amplitúdovou moduláciou určené na rozhlasové vysielanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60244-5 (36 7117)

Dátum vydania: 01.06.2000

Metódy merania rádiových vysielačov. Časť 5: Prevádzkové charakteristiky televíznych vysielačov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60244-8 (36 7117)

Dátum vydania: 01.06.2000

Metódy merania rádiových vysielačov. Časť 8: Prevádzkové charakteristiky demodulátorov s čiastočne potlačenými postrannými pásmami používanými na skúšanie televíznych vysielačov a prevádzačov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60244-9 (36 7117)

Dátum vydania: 01.06.2000

Metódy merania rádiových vysielačov. Časť 9: Prevádzkové charakteristiky televíznych prevádzačov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60864-2 (36 7120)

Dátum vydania: 01.07.2001

Normalizácia prepojení rozhlasových vysielačov alebo vysielacích systémov s kontrolnými zariadeniami. Časť 2: Normy na rozhrania systémov používajúcich prepojenia pomocou dátových zberníc

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62273-1 (36 7116)

Dátum vydania: 01.12.2007

Metódy merania rádiových vysielačov. Časť 1: Charakteristiky funkčnej spôsobilosti vysielačov pre pozemskú digitálnu televíziu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
TNI 36 7101 (36 7101)

Dátum vydania: 01.05.2009

Overovanie pokrytia územia Slovenskej republiky digitálnym televíznym signálom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac