SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 36 7501 (36 7501) zrušená

Dátum vydania: 24.09.1982

Televízne štúdiové zariadenia. Stojany, skrine a bloky. Vonkajšie konštrukčné rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 36 7510 (36 7510)

Dátum vydania: 01.07.2001

Sústava farebnej televízie PAL. Základné parametre

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 7511 (36 7511) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1961

Meranie televíznych prijímačov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 36 7511/a (36 7511) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1965

Meranie televíznych prijímačov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 7511/b (36 7511) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1984

Meranie televíznych prijímačov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 7511/c (36 7511) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1985

Meranie televíznych prijímačov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 36 7511/d (36 7511) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1988

Meranie televíznych prijímačov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 36 7512 (36 7512) zrušená

Dátum vydania: 30.08.1983

Televízne prijímače. Technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 36 7512/a (36 7512) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1985

Televízne prijímače. Technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 36 7512/b (36 7512) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1985

Televízne prijímače. Technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 7513 (36 7513) zrušená

Dátum vydania: 06.07.1983

Optické kontrolné televízne obrazce. Typy, rozmery a technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 7513/a (36 7513) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1986

Optické kontrolné televízne obrazce. Typy, rozmery a technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 7514 (36 7514) zrušená

Dátum vydania: 28.02.1985

Televízne štúdiové a mimoštúdiové zariadenia. Metódy subjektívneho hodnotenia kvality farebného televízneho obrazu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 36 7515 (36 7515) zrušená

Dátum vydania: 13.12.1985

Prijímače farebnej televízie. Ultrazvukové oneskorovacie vedenia na 64 |mi|s

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 7520 (36 7520) zrušená

Dátum vydania: 13.01.1983

Štúdiové a mimoštúdiové zariadenia sústavy farebnej televízie SECAM. Vstupné a výstupné signály a impedancie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 7521 (36 7521) zrušená

Dátum vydania: 13.01.1983

Sústava farebnej televízie SECAM. Základné parametre

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 36 7521/a (36 7521) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1985

Sústava farebnej televízie SECAM. Základné parametre

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 7522 (36 7522) zrušená

Dátum vydania: 27.10.1986

Snímače diapozitívov pre farebnú televíziu. Technické požiadavky a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 7523 (36 7523) zrušená

Dátum vydania: 21.11.1988

Dvojkanálový zvukový sprievod k televíznemu vysielaniu. Prenosový systém a systém prepínania druhu prevádzky zvukového vysielača

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 36 7523 (36 7523)

Dátum vydania: 01.07.2001

Dvojkanálový sprievodný zvuk v pozemskom televíznom prenosovom systéme. Systém prenosu a systém prepínania druhu prevádzky zvukového vysielača

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 7524 (36 7524) zrušená

Dátum vydania: 16.11.1990

Teletext. Technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50049-1 (36 7517) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Požiadavky na prepojenie domácich a podobných elektronických zariadení: Peritelevízny konektor

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 50049-1 (36 7517)

Dátum vydania: 01.07.2004

Požiadavky na prepojenie domácich a podobných elektronických zariadení. Časť 1: Konektor na prepojenie TV prijímača a periférnych zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 50049-1/A1 (36 7517)

Dátum vydania: 01.07.2004

Požiadavky na prepojenie domácich a podobných elektronických zariadení. Časť 1: Konektor na prepojenie TV prijímača a periférnych zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50049-1/A1 (36 7517) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Požiadavky na prepojenie domácich a podobných elektronických zariadení: Peritelevízny konektor

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 50049-1/C1 (36 7517)

Dátum vydania: 01.07.2004

Požiadavky na prepojenie domácich a podobných elektronických zariadení. Časť 1: Konektor na prepojenie TV prijímača a periférnych zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50157-1 (36 7518)

Dátum vydania: 01.06.2001

Požiadavky na prepojenie domácich a podobných elektronických zariadení: Spoj AV. Časť 1: Všeobecne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50157-2-1 (36 7518)

Dátum vydania: 01.06.2001

Požiadavky na prepojenie domácich a podobných elektronických zariadení: Spoj AV. Časť 2-1: Kvalitatívne prispôsobenie signálu a automatický výber zdrojových prvkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50157-2-2 (36 7518)

Dátum vydania: 01.06.2001

Požiadavky na prepojenie domácich a podobných elektronických zariadení: Spoj AV. Časť 2-2: Základné systémovo orientované príkazy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50157-2-3 (36 7518)

Dátum vydania: 01.06.2001

Požiadavky na prepojenie domácich a podobných elektronických zariadení: Spoj AV. Časť 2-3: Systémovo orientované aplikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50203 (36 7516)

Dátum vydania: 01.06.2001

Automatická inštalácia kanála (ACI)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50203/A1 (36 7516)

Dátum vydania: 01.06.2001

Automatická inštalácia kanála (ACI)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50221 (36 7525) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2001

Špecifikácia spoločného rozhrania pre podmienený prístup a iné použitia dekodéru digitálneho televízneho vysielania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 50221 (36 7525)

Dátum vydania: 01.07.2004

Špecifikácia spoločného rozhrania pre podmienený prístup a iné aplikácie dekodéra digitálnej televízie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 50221/C1 (36 7525)

Dátum vydania: 01.07.2004

Špecifikácia spoločného rozhrania pre podmienený prístup a iné aplikácie dekodéra digitálnej televízie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50256 (36 7551)

Dátum vydania: 01.06.2001

Vlastnosti prijímačov DVB

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50478 (36 7554)

Dátum vydania: 01.08.2007

Špecifikácia služobného prijímača pre satelitnú digitálnu interaktívnu televíziu s prenosom dát nízkou rýchlosťou cez satelitný spätný kanál. Špecifikácia modemovej vrstvy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61146-1 (36 7550)

Dátum vydania: 01.06.2001

Obrazové kamery (PAL/SECAM/NTSC). Metódy merania. Časť 1: Neprofesionálne jednosenzorové kamery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61146-2 (36 7550)

Dátum vydania: 01.06.2001

Obrazové kamery (PAL/SECAM/NTSC). Metódy merania. Časť 2: Profesionálne kamery dvojsenzorové a trojsenzorové

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61146-3 (36 7550)

Dátum vydania: 01.06.2001

Obrazové kamery (PAL/SECAM/NTSC). Metódy merania. Časť 3: Neprofesionálne kamery so záznamom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61146-4 (36 7550)

Dátum vydania: 01.06.2001

Obrazové kamery (PAL/SECAM/NTSC). Metódy merania. Časť 4: Automatické funkcie obrazových kamier so záznamom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61937 (36 7552)

Dátum vydania: 01.11.2001

Digitálny zvuk. Rozhranie pre nelineárny zvukový bitový tok kódovaný PCM používajúci IEC 60958

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61937-1 (36 7552) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2004

Digitálny zvuk. Rozhranie pre nelineárne zvukové bitové toky kódované PCM používajúce IEC 60958. Časť 1: Všeobecne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61937-1 (36 7552)

Dátum vydania: 01.11.2007

Digitálny zvuk. Rozhranie pre nelineárne zvukové bitové toky kódované PCM používajúce IEC 60958. Časť 1: Všeobecne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61937-1/A1 (36 7552)

Dátum vydania: 01.06.2012

Digitálny zvuk. Rozhranie pre nelineárne zvukové bitové toky kódované PCM používajúce IEC 60958. Časť 1: Všeobecne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61937-10 (36 7552)

Dátum vydania: 01.10.2011

Digitálny zvuk. Rozhranie pre nelineárne zvukové bitové toky kódované PCM podľa IEC 60958. Časť 10: Nelineárne bitové toky PCM podľa formátu MPEG-4 bezstratového kódovania audiosignálu (ALG)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61937-11 (36 7552)

Dátum vydania: 01.11.2010

Digitálny zvuk. Rozhranie pre zvukové bitové toky nelineárne kódované PCM podľa IEC 60958. Časť 11: MPEG-4 AAC a jeho rozšírenie v LATM/LOAS

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61937-12 (36 7552)

Dátum vydania: 01.11.2010

Digitálny zvuk. Rozhranie pre zvukové bitové toky nelineárne kódované PCM podľa IEC 60958. Časť 12: Nelineárne bitové toky PCM podľa formátu DRA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61937-2 (36 7552) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2008

Digitálny zvuk. Rozhranie pre nelineárne zvukové bitové toky kódované PCM používajúce IEC 60958. Časť 2: Informačná skupina

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61937-2 (36 7552) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2004

Digitálny zvuk. Rozhranie pre nelineárne zvukové bitové toky kódované PCM používajúce IEC 60958. Časť 2: Informačná skupina

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61937-2/A1 (36 7552) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2012

Digitálny zvuk. Rozhranie pre nelineárne zvukové bitové toky kódované PCM používajúce IEC 60958. Časť 2: Informačná skupina

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61937-3 (36 7552) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2004

Digitálny zvuk. Rozhranie pre nelineárne zvukové bitové toky kódované PCM používajúce IEC 60958. Časť 3: Nelineárne bitové toky PCM podľa formátu AC-3

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61937-3 (36 7552) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2009

Digitálny zvuk. Rozhranie pre nelineárne zvukové bitové toky kódované PCM podľa IEC 60958. Časť 3: Nelineárne bitové toky PCM vo formáte AC-3 a v rozšírenom AC-3

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61937-4 (36 7552)

Dátum vydania: 01.02.2004

Digitálny zvuk. Rozhranie pre nelineárne zvukové bitové toky kódované PCM používajúce IEC 60958. Časť 4: Nelineárne bitové toky PCM podľa formátu MPEG

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61937-5 (36 7552) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2003

Digitálny zvuk. Rozhranie pre nelineárne zvukové bitové toky kódované PCM používajúce IEC 60958. Časť 5: Nelineárne bitové toky PCM podľa formátu DTS (digitálne divadelné systémy)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61937-5 (36 7552)

Dátum vydania: 01.11.2007

Digitálny zvuk. Rozhranie pre nelineárne zvukové bitové toky kódované PCM používajúce IEC 60958. Časť 5: Nelineárne bitové toky PCM podľa formátu DTS (digitálne divadelné systémy)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61937-6 (36 7552)

Dátum vydania: 01.07.2007

Digitálny zvuk. Rozhranie pre nelineárne zvukové bitové toky kódované PCM používajúce IEC 60958. Časť 6: Nelineárne bitové toky PCM podľa formátov MPEG-2 AAC a MPEG-4 AAC

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61937-6 (36 7552) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2003

Digitálny zvuk. Rozhranie pre nelineárne zvukové bitové toky kódované PCM používajúce IEC 60958. Časť 6: Nelineárne bitové toky PCM podľa formátu MPEG-2 AAC

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61937-6/A1 (36 7552)

Dátum vydania: 01.10.2014

Digitálny zvuk. Rozhranie pre nelineárne zvukové bitové toky kódované PCM používajúce IEC 60958. Časť 6: Nelineárne bitové toky PCM podľa formátov MPEG-2 AAC a MPEG-4 AAC

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61937-7 (36 7552) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2003

Digitálny zvuk. Rozhranie pre nelineárne zvukové bitové toky kódované PCM používajúce IEC 60958. Časť 7: Nelineárne bitové toky PCM podľa formátov ATRAC a ATRAC 2/3

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61937-7 (36 7552)

Dátum vydania: 01.07.2006

Digitálny zvuk. Rozhranie pre nelineárne zvukové bitové toky kódované PCM používajúce IEC 60958. Časť 7: Nelineárne bitové toky PCM podľa formátov ATRAC, ATRAC2/3 a ATRAC-X

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61937-7/A1 (36 7552)

Dátum vydania: 01.03.2017

Digitálny zvuk. Rozhranie pre nelineárne zvukové bitové toky kódované PCM používajúce IEC 60958. Časť 7: Nelineárne bitové toky PCM podľa formátov ATRAC, ATRAC2/3 a ATRAC-X

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61937-8 (36 7552)

Dátum vydania: 01.02.2008

Digitálny zvuk. Rozhranie pre nelineárne zvukové bitové toky kódované PCM používajúce IEC 60958. Časť 8: Nelineárne bitové toky PCM podľa profesionálneho formátu Windows Media Audio (WMA)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61937-9 (36 7552)

Dátum vydania: 01.07.2008

Digitálny zvuk. Rozhranie pre nelineárne zvukové bitové toky kódované PCM používajúce IEC 60958. Časť 9: Nelineárne bitové toky PCM podľa formátu MAT

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62002-1 (36 7524)

Dátum vydania: 01.03.2009

Rádiový prístup na mobilné a prenosné DVB-T/H. Časť 1: Špecifikácia rozhrania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62002-1 (36 7524) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2007

Rádiový prístup na mobilné a prenosné DVB-T/H. Časť 1: Špecifikácia rozhrania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62002-2 (36 7524) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2007

Rádiový prístup na mobilné a prenosné DVB-T/H. Časť 2: Skúšanie zhody rozhrania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62002-2 (36 7524)

Dátum vydania: 01.03.2009

Rádiový prístup na mobilné a prenosné DVB-T/H. Časť 2: Skúšanie zhody rozhrania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62028 (36 7553)

Dátum vydania: 01.08.2004

Základné metódy merania digitálnych televíznych prijímačov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62122 (36 7519)

Dátum vydania: 01.11.2002

Metódy merania komerčných digitálnych videorekordérov. Elektronické a mechanické charakteristiky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62216 (36 7553)

Dátum vydania: 01.11.2011

Prijímače pozemskej digitálnej televízie pre systém DVB-T

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62216-1 (36 7553) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2003

Digitálne pozemské televízne prijímače pre systém DVB-T. Časť 1: Špecifikácia pre základný prijímač

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62261-1 (36 7512)

Dátum vydania: 01.12.2007

METADÁTA pre televíziu. Časť 1: Usporiadanie slovníka metadát

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62261-2 (36 7512)

Dátum vydania: 01.12.2007

METADÁTA pre televíziu. Časť 2: Protokol na kódovanie dát využívajúci dĺžku kľúča

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62297-1 (36 7526)

Dátum vydania: 01.12.2005

Spúšťacie povely vo vysielacích aplikáciách. Časť 1: Formát

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62297-2 (36 7526)

Dátum vydania: 01.12.2005

Spúšťacie povely vo vysielacích aplikáciách. Časť 2: Prenosové metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62365 (36 7555) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2006

Digitálny zvuk. Digitálne vstupno-výstupné rozhranie. Prenos digitálneho zvuku sieťami v asynchrónnom prenosovom móde (ATM)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62365 (36 7555)

Dátum vydania: 01.10.2009

Digitálny zvuk. Digitálne vstupno-výstupné rozhranie. Prenos digitálneho zvuku sieťami v asynchrónnom prenosovom móde (ATM)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62731 (36 7531) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2013

Prevod textu na reč pre televíziu. Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62753 (36 7553)

Dátum vydania: 01.04.2016

Digitálne terestriálne televízne prijímače pre systém DTMB

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 62731 (36 7531)

Dátum vydania: 01.09.2018

Prevod textu na reč pre televíziu. Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60608 (36 7515) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1995

Prepojenie videomagnetofónu s televíznym prijímačom v systéme 625 riadkov, 50 Hz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
TNI 36 7554 (36 7554) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2011

Technická špecifikácia prijímačov DVB-T určených pre slovenský trh

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
TNI 36 7554 (36 7554) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2008

Technická špecifikácia prijímačov DVB-T určených pre slovenský trh

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
TNI 36 7554 (36 7554)

Dátum vydania: 01.09.2022

Technická špecifikácia prijímačov DVB-T/-T2 určených na slovenský trh

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
TNI 36 7554 (36 7554) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2015

Technická špecifikácia prijímačov DVB-T/-T2 určených na slovenský trh

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac