SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN 36 7610-1-2 (36 7610)

Dátum vydania: 01.05.2013

Metódy merania rádiových zariadení pozemných družicových staníc. Časť 1: Merania spoločné pre subsystémy a ich kombinácie. Oddiel 2: Meranie vo vysokofrekvenčnom pásme

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 36 7610-2-3 (36 7610)

Dátum vydania: 01.05.2013

Metódy merania rádiových zariadení pozemných družicových staníc. Časť 2: Merania subsystémov. Oddiel 3: Nízkošumové zosilňovače

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60510-2-5 (36 7610)

Dátum vydania: 01.07.2001

Metódy merania rádiových zariadení používaných v zemských družicových staniciach. Časť 2: Merania podsystémov. Oddiel 5: Frekvenčné modulátory

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60510-2-6 (36 7610)

Dátum vydania: 01.07.2001

Metódy merania rádiových zariadení používaných v zemských družicových staniciach. Časť 2: Merania podsystémov. Oddiel 6: Frekvenčné demodulátory

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60510-3-4 (36 7610)

Dátum vydania: 01.07.2001

Metódy merania rádiových zariadení používaných v zemských družicových staniciach. Časť 3: Metódy merania kombinácií podsystémov. Oddiel 4: Merania multiplexného prenosu s frekvenčným delením

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60835-1-1 (36 7630)

Dátum vydania: 01.06.2000

Metódy merania zariadení používaných v digitálnych mikrovlnových rádiových prenosových systémoch. Časť 1: Merania spoločné pre pozemské rádioreléové systémy a družicové zemské stanice. Oddiel 1: Všeobecne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60835-1-2 (36 7630)

Dátum vydania: 01.06.2000

Metódy merania zariadení používaných v digitálnych mikrovlnových rádiových prenosových systémoch. Časť 1: Merania spoločné pre pozemské rádioreléové systémy a družicové zemské stanice. Oddiel 2: Základné charakteristiky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60835-1-2/A1 (36 7630)

Dátum vydania: 01.06.2000

Metódy merania zariadení používaných v digitálnych mikrovlnových rádiových prenosových systémoch. Časť 1: Merania spoločné pre pozemské rádioreléové systémy a družicové zemské stanice. Oddiel 2: Základné charakteristiky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60835-1-3 (36 7630)

Dátum vydania: 01.06.2000

Metódy merania zariadení používaných v digitálnych mikrovlnových rádiových prenosových systémoch. Časť 1: Merania spoločné pre pozemské rádioreléové systémy a družicové zemské stanice. Oddiel 3: Prenosové charakteristiky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60835-1-3/A1 (36 7630)

Dátum vydania: 01.06.2000

Metódy merania zariadení používaných v digitálnych mikrovlnových rádiových prenosových systémoch. Časť 1: Merania spoločné pre pozemské rádioreléové systémy a družicové zemské stanice. Oddiel 3: Prenosové charakteristiky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60835-1-4 (36 7630)

Dátum vydania: 01.06.2000

Metódy merania zariadení používaných v digitálnych mikrovlnových rádiových prenosových systémoch. Časť 1: Merania spoločné pre pozemské rádioreléové systémy a družicové zemské stanice. Oddiel 4: Prenosový výkon

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60835-1-4/A1 (36 7630)

Dátum vydania: 01.06.2000

Metódy merania zariadení používaných v digitálnych mikrovlnových rádiových prenosových systémoch. Časť 1: Merania spoločné pre pozemské rádioreléové systémy a družicové zemské stanice. Oddiel 4: Prenosový výkon

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60835-2-1 (36 7630)

Dátum vydania: 01.06.2000

Metódy merania zariadení používaných v digitálnych mikrovlnových rádiových prenosových systémoch. Časť 2: Merania pozemských rádioreléových systémov. Oddiel 1: Všeobecne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60835-2-10 (36 7630)

Dátum vydania: 01.06.2000

Metódy merania zariadení používaných v digitálnych mikrovlnových rádiových prenosových systémoch. Časť 2: Merania pozemských rádioreléových systémov. Oddiel 10: Celkový výkon systému

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60835-2-11 (36 7630)

Dátum vydania: 01.06.2000

Metódy merania zariadení používaných v digitálnych mikrovlnových rádiových prenosových systémoch. Časť 2: Merania pozemských rádioreléových systémov. Oddiel 11: Obmedzovač interferencie krížovej polarizácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60835-2-2 (36 7630)

Dátum vydania: 01.06.2000

Metódy merania zariadení používaných v digitálnych mikrovlnových rádiových prenosových systémoch. Časť 2: Merania pozemských rádioreléových systémov. Oddiel 2: Anténa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60835-2-3 (36 7630)

Dátum vydania: 01.06.2000

Metódy merania zariadení používaných v digitálnych mikrovlnových rádiových prenosových systémoch. Časť 2: Merania pozemských rádioreléových systémov. Oddiel 3: Rozšírenie vysokofrekvenčnej siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60835-2-4 (36 7630)

Dátum vydania: 01.06.2000

Metódy merania zariadení používaných v digitálnych mikrovlnových rádiových prenosových systémoch. Časť 2: Merania pozemských rádioreléových systémov. Oddiel 4: Vysielač, prijímač vrátane modulátora, demodulátora

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60835-2-4/A1 (36 7630)

Dátum vydania: 01.06.2000

Metódy merania zariadení používaných v digitálnych mikrovlnových rádiových prenosových systémoch. Časť 2: Merania pozemských rádioreléových systémov. Oddiel 4: Vysielač, prijímač vrátane modulátora, demodulátora

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60835-2-5 (36 7630)

Dátum vydania: 01.06.2000

Metódy merania zariadení používaných v digitálnych mikrovlnových rádiových prenosových systémoch. Časť 2: Merania pozemských rádioreléových systémov. Oddiel 5: Podsystém spracovania digitálneho signálu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60835-2-6 (36 7630)

Dátum vydania: 01.06.2000

Metódy merania zariadení používaných v digitálnych mikrovlnových rádiových prenosových systémoch. Časť 2: Merania pozemských rádioreléových systémov. Oddiel 6: Ochranné prepájanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60835-2-7 (36 7630)

Dátum vydania: 01.06.2000

Metódy merania zariadení používaných v digitálnych mikrovlnových rádiových prenosových systémoch. Časť 2: Merania pozemských rádioreléových systémov. Oddiel 7: Rozmanité prepájacie a spájacie zariadenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60835-2-8 (36 7630)

Dátum vydania: 01.06.2000

Metódy merania zariadení používaných v digitálnych mikrovlnových rádiových prenosových systémoch. Časť 2: Merania pozemských rádioreléových systémov. Oddiel 8: Adaptívny vyrovnávač

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60835-2-8/A1 (36 7630)

Dátum vydania: 01.06.2000

Metódy merania zariadení používaných v digitálnych mikrovlnových rádiových prenosových systémoch. Časť 2: Merania pozemských rádioreléových systémov. Oddiel 8: Adaptívny vyrovnávač

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60835-2-9 (36 7630)

Dátum vydania: 01.06.2000

Metódy merania zariadení používaných v digitálnych mikrovlnových rádiových prenosových systémoch. Časť 2: Merania pozemských rádioreléových systémov. Oddiel 9: Služobné kanály

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60835-3-1 (36 7630)

Dátum vydania: 01.06.2000

Metódy merania zariadení používaných v digitálnych mikrovlnových rádiových prenosových systémoch. Časť 3: Merania družicových zemských staníc. Oddiel 1: Všeobecne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60835-3-10 (36 7630)

Dátum vydania: 01.06.2000

Metódy merania zariadení používaných v digitálnych mikrovlnových rádiových prenosových systémoch. Časť 3: Merania družicových zemských staníc. Oddiel 10: Koncové zariadenie - zemská stanica s TDMA prevádzkou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60835-3-11 (36 7630)

Dátum vydania: 01.06.2000

Metódy merania zariadení používaných v digitálnych mikrovlnových rádiových prenosových systémoch. Časť 3: Merania družicových zemských staníc. Oddiel 11: Zariadenia služobného kanála na prenos SCPC-PSK

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60835-3-12 (36 7630)

Dátum vydania: 01.06.2000

Metódy merania zariadení používaných v digitálnych mikrovlnových rádiových prenosových systémoch. Časť 3: Merania družicových zemských staníc. Oddiel 12: Celkový výkon systému

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60835-3-13 (36 7630)

Dátum vydania: 01.06.2000

Metódy merania zariadení používaných v digitálnych mikrovlnových rádiových prenosových systémoch. Časť 3: Merania družicových zemských staníc. Oddiel 13: Systémy VSAT

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60835-3-14 (36 7630)

Dátum vydania: 01.06.2000

Metódy merania zariadení používaných v digitálnych mikrovlnových rádiových prenosových systémoch. Časť 3: Merania družicových zemských staníc. Oddiel 14: Zemské stanice na zhromažďovanie družicových správ (SNG)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60835-3-2 (36 7630)

Dátum vydania: 01.06.2000

Metódy merania zariadení používaných v digitálnych mikrovlnových rádiových prenosových systémoch. Časť 3: Merania družicových zemských staníc. Oddiel 2: Anténa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60835-3-4 (36 7630)

Dátum vydania: 01.06.2000

Metódy merania zariadení používaných v digitálnych mikrovlnových rádiových prenosových systémoch. Časť 3: Merania družicových zemských staníc. Oddiel 4: Nízkošumový zosilňovač

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60835-3-5 (36 7630)

Dátum vydania: 01.06.2000

Metódy merania zariadení používaných v digitálnych mikrovlnových rádiových prenosových systémoch. Časť 3: Merania družicových zemských staníc. Oddiel 5: Vzostupný a zostupný prevodník

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60835-3-6 (36 7630)

Dátum vydania: 01.06.2000

Metódy merania zariadení používaných v digitálnych mikrovlnových rádiových prenosových systémoch. Časť 3: Merania družicových zemských staníc. Oddiel 6: Vysokovýkonné zosilňovače

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60835-3-7 (36 7630)

Dátum vydania: 01.06.2000

Metódy merania zariadení používaných v digitálnych mikrovlnových rádiových prenosových systémoch. Časť 3: Merania družicových zemských staníc. Oddiel 7: Ukazovateľ kvality prijímacieho systému

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60835-3-9 (36 7630)

Dátum vydania: 01.06.2000

Metódy merania zariadení používaných v digitálnych mikrovlnových rádiových prenosových systémoch. Časť 3: Merania družicových zemských staníc. Oddiel 9: Koncové zariadenie SCPC-PSK

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61079-1 (36 7620)

Dátum vydania: 01.08.2001

Metódy merania prijímačov pre družicové vysielanie v pásme 12 GHz. Časť 1: Vysokofrekvenčné merania vonkajších jednotiek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61079-2 (36 7620)

Dátum vydania: 01.08.2001

Metódy merania prijímačov pre družicové vysielanie v pásme 12 GHz. Časť 2: Elektrické merania ladiacich jednotiek DBS

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61079-3 (36 7620)

Dátum vydania: 01.08.2001

Metódy merania prijímačov pre družicové vysielanie v pásme 12 GHz. Časť 3: Elektrické merania prijímacích systémov s vonkajšou jednotkou a ladiacou jednotkou DBS

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61079-5 (36 7620)

Dátum vydania: 01.08.2001

Metódy merania prijímačov pre družicové vysielanie v pásme 12 GHz. Časť 5: Elektrické merania jednotiek dekodérov pre systémy MAC/paket

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61319-1 (36 7621)

Dátum vydania: 01.08.2001

Prepojenia zariadení pre družicový príjem Časť 1: Európa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61319-1/A11 (36 7621)

Dátum vydania: 01.08.2001

Prepojenia zariadení pre družicový príjem Časť 1: Európa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac