SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN EN 50360 (36 7901) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2002

Výrobková norma na preukazovanie zhody mobilných telefónov so základnými obmedzeniami z hľadiska vystavenia človeka elektromagnetickým poliam (300 MHz až 3 GHz)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50360 (36 7901)

Dátum vydania: 01.03.2018

Výrobková norma na preukazovanie zhody bezdrôtových komunikačných zariadení so základnými obmedzeniami a medznými hodnotami expozície z hľadiska vystavenia človeka elektromagnetickým poliam vo frekvenčnom pásme od 300 MHz do 6 GHz. Zariadenia používané v blízkosti ucha

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50360/A1 (36 7901) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2012

Výrobková norma na preukazovanie zhody mobilných telefónov so základnými obmedzeniami z hľadiska vystavenia človeka elektromagnetickým poliam (300 MHz až 3 GHz)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50360/C1 (36 7901) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2006

Výrobková norma na preukazovanie zhody mobilných telefónov so základnými obmedzeniami z hľadiska vystavenia človeka elektromagnetickým poliam (300 MHz až 3 GHz)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50413 (36 7940) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2009

Základná norma na postup merania a výpočtu expozície osôb elektrickými, magnetickými a elektromagnetickými poliami (0 Hz - 300 GHz)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50413 (36 7940)

Dátum vydania: 01.03.2020

Základná norma na postup merania a výpočtu expozície osôb elektrickými, magnetickými a elektromagnetickými poliami (0 Hz - 300 GHz)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50413/A1 (36 7940) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2014

Základná norma na postup merania a výpočtu expozície osôb elektrickými, magnetickými a elektromagnetickými poliami (0 Hz - 300 GHz)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50492 (36 7945) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2009

Základná norma na miestne meranie intenzity elektromagnetického poľa na expozíciu ľudí v blízkosti základňových staníc

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50492/A1 (36 7945) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2014

Základná norma na miestne meranie intenzity elektromagnetického poľa na expozíciu ľudí v blízkosti základňových staníc

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50496 (36 7943) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2009

Určovanie expozície pracovníkov elektromagnetickými poliami a vyhodnocovanie rizika vo vysielacej stanici

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50496 (36 7943)

Dátum vydania: 01.09.2018

Určovanie expozície pracovníkov elektromagnetickým poliam a vyhodnocovanie rizika vo vysielacej stanici

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50499 (36 7947) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2020

Postup posúdenia expozície pracovníkov elektromagnetickými poliami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50499 (36 7947)

Dátum vydania: 01.03.2021

Postup posúdenia expozície pracovníkov elektromagnetickým poliam

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50499 (36 7947) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2009

Postup posúdenia expozície pracovníkov elektromagnetickými poliami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50519 (36 7949)

Dátum vydania: 01.09.2010

Hodnotenie vystavenia pracovníkov elektrickým a magnetickým poliam zo zariadení na priemyselný indukčný ohrev

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50527-1 (36 7938) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2010

Postup posúdenia expozície pracovníkov s aktívnymi zdravotníckymi implantátmi elektromagnetickými poľami. Časť. 1: Všeobecne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50527-1 (36 7938) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2017

Postup na hodnotenie expozície elektromagnetickým poliam pre pracovníkov používajúcich aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky. Časť 1: Všeobecne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50527-1 (36 7938)

Dátum vydania: 01.02.2018

Postup posudzovania expozície pracovníkov s aktívnymi implantovateľnými zdravotníckymi pomôckami elektromagnetickým poliam. Časť 1: Všeobecne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50527-2-1 (36 7938)

Dátum vydania: 01.04.2017

Postup na hodnotenie expozície elektromagnetickým poliam pre pracovníkov používajúcich aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky. Časť 2-1: Špecifické hodnotenie pre pracovníkov s kardiostimulátormi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50527-2-1 (36 7938) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2011

Postup na vyhodnotenie expozície elektromagnetickými poľami pracovníkov používajúcich aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky. Časť 2-1: Špecifické vyhodnotenie pre pracovníkov s kardiostimulátormi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50527-2-2 (36 7938)

Dátum vydania: 01.10.2018

Postup posudzovania expozície pracovníkov s aktívnymi implantovateľnými zdravotníckymi pomôckami elektromagnetickým poliam. Časť 2-2: Špecifické hodnotenie pre pracovníkov s implantovateľnými kardioverter defibrilátormi (ICD)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50527-2-3 (36 7938)

Dátum vydania: 01.02.2022

Postup posudzovania expozície pracovníkov s aktívnymi implantovateľnými zdravotníckymi pomôckami elektromagnetickým poliam. Časť 2-3: Špecifické hodnotenie pre pracovníkov s implantovateľnými neurostimulátormi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50554 (36 7952)

Dátum vydania: 01.08.2021

Základná norma na posudzovanie vysielacej stanice na mieste prevádzky vzhľadom na všeobecnú expozíciu verejnosti vysokofrekvenčným elektromagnetickým poliam

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50554 (36 7952)

Dátum vydania: 01.08.2011

Základná norma na posudzovanie vysielacej stanice na mieste prevádzky vzhľadom na všeobecnú expozíciu verejnosti vysokofrekvenčnými elektromagnetickými poliami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50647 (36 7947)

Dátum vydania: 01.10.2017

Základná norma na hodnotenie expozície pracovníkov elektrickým a magnetickým poliam zo zariadení a inštalácií na výrobu, prenos a distribúciu elektriny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50664 (36 7947)

Dátum vydania: 01.03.2018

Všeobecná norma na preukazovanie zhody zariadení, používaných pracovníkmi, z hľadiska medzných hodnôt expozície elektromagnetickým poliam (0 Hz - 300 GHz) po uvedení do prevádzky alebo pri ich používaní na pracovisku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62110 (36 7930)

Dátum vydania: 01.06.2010

Úrovne elektrických a magnetických polí generovaných striedavými výkonovými systémami. Meracie postupy s ohľadom na expozíciu obyvateľstva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62110/AC (36 7930)

Dátum vydania: 01.09.2015

Úrovne elektrických a magnetických polí generovaných striedavými výkonovými systémami. Meracie postupy s ohľadom na expozíciu obyvateľstva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 62479 (36 7933)

Dátum vydania: 01.05.2011

Posudzovanie zhody nízkovýkonových elektronických a elektrických zariadení so základnými obmedzeniami z hľadiska expozície osôb elektromagnetickými poliami (10 MHz až 300 GHz)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CLC/TR 50442 (36 7947)

Dátum vydania: 01.06.2018

Pokyny pre komisie pripravujúce výrobkové normy, súvisiace s expozíciou osôb elektromagnetickým poliam

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac