SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 50090-1 (36 8051)

Dátum vydania: 01.06.2011

Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES). Časť 1: Normalizačná štruktúra

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50090-2-1 (36 8051) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES). Časť 2-1: Prehľad systému. Stavba

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50090-2-2 (36 8051) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2002

Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES). Časť 2-2: Prehľad systému. Všeobecné technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50090-2-2/A1 (36 8051) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2002

Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES). Časť 2-2: Prehľad systému. Všeobecné technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50090-2-2/A2 (36 8051) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2007

Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES). Časť 2-2: Prehľad systému. Všeobecné technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50090-3-1 (36 8051)

Dátum vydania: 01.08.2001

Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES). Časť 3-1: Prehľad systému. Všeobecné technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50090-3-2 (36 8051) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES). Časť 3-2: Hľadiská použitia. Používateľský postup

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50090-3-2 (36 8051)

Dátum vydania: 01.08.2004

Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES). Časť 3-2: Hľadiská použitia. Používateľský postup pre HBES, triedu 1

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50090-3-3 (36 8051)

Dátum vydania: 01.09.2009

Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES). Časť 3-3: Hľadiská použitia. Model komunikácie prepojených HBES a spoločné typy dát HBES

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50090-3-4 (36 8051)

Dátum vydania: 01.01.2018

Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES). Časť 3-4: Zabezpečenie na aplikačnej vrstve, servis zabezpečenia, konfigurácia zabezpečenia a bezpečnostné zdroje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50090-3-4/AC (36 8051)

Dátum vydania: 01.10.2018

Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES). Časť 3-4: Zabezpečenie na aplikačnej vrstve, servis zabezpečenia, konfigurácia zabezpečenia a bezpečnostné zdroje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50090-4-1 (36 8051)

Dátum vydania: 01.08.2004

Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES). Časť 4-1: Vrstvy nezávislé na prenosovom médiu. Aplikačná vrstva HBES, trieda 1

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50090-4-2 (36 8051)

Dátum vydania: 01.08.2004

Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES). Časť 4-2: Vrstvy nezávislé na prenosovom médiu. Transportná vrstva, sieťová vrstva a základné časti linkovej vrstvy HBES, triedy 1

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50090-4-3 (36 8051) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2009

Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES). Časť 4-3: Vrstvy nezávislé od médií. Komunikácia cez IP

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50090-4-3 (36 8051)

Dátum vydania: 01.12.2015

Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES). Časť 4-3: Vrstvy nezávislé od médií. Komunikácia cez IP (EN 13321-2)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50090-5-1 (36 8051)

Dátum vydania: 01.08.2020

Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES). Časť 5-1: Prenosové médium a vrstvy závislé od prenosového média. Prenosové vedenie pre HBES triedy 1

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50090-5-2 (36 8051)

Dátum vydania: 01.08.2020

Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES). Časť 5-2: Prenosové médium a vrstvy závislé na prenosovom médiu. Sieť založená na HBES, triede 1. Krútená dvojlinka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50090-5-2 (36 8051)

Dátum vydania: 01.08.2004

Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES). Časť 5-2: Prenosové médium a vrstvy závislé na prenosovom médiu. Sieť založená na HBES, triede 1. Krútená dvojlinka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50090-5-3 (36 8051) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2007

Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES). Časť 5-3: Prenosové médium a vrstvy závislé od prenosového média. Rádiová frekvencia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50090-5-3 (36 8051)

Dátum vydania: 01.05.2016

Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES). Časť 5-3: Prenosové médium a vrstvy závislé od prenosového média. Rádiová frekvencia pre HBES triedy 1

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50090-6-1 (36 8051)

Dátum vydania: 01.01.2018

Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES). Časť 6-1: Rozhrania. Rozhranie webových služieb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50090-6-2 (36 8051)

Dátum vydania: 01.02.2022

Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES). Časť 6-2: Opis modelu sémantickej ontológie internetu vecí (IoT)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50090-7-1 (36 8051)

Dátum vydania: 01.08.2004

Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES). Časť 7-1: Riadenie systému. Riadiace postupy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50090-8 (36 8051)

Dátum vydania: 01.12.2001

Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES). Časť 8: Posudzovanie zhody výrobkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50090-9-1 (36 8051)

Dátum vydania: 01.11.2004

Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES). Časť 9-1: Požiadavky na inštaláciu. Generický káblový rozvod pre HBES triedy 1. Krútený pár

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50491-1 (36 8055) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2015

Všeobecné požiadavky na bytové a domové elektronické systémy (HBES) a domové automatizačné a riadiace systémy (BACS). Časť 1: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50491-11 (36 8055)

Dátum vydania: 01.12.2015

Všeobecné požiadavky na bytové a domové elektronické systémy (HBES) a domové automatizačné a riadiace systémy (BACS). Časť 11: Smart merania. Špecifikácie na používanie. Jednoduchý externý používateľský zobrazovač

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50491-11/A1 (36 8055)

Dátum vydania: 01.08.2020

Všeobecné požiadavky na bytové a domové elektronické systémy (HBES) a domové automatizačné a riadiace systémy (BACS). Časť 11: Smart merania. Špecifikácie na používanie. Jednoduchý externý používateľský zobrazovač

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50491-12-1 (36 8055)

Dátum vydania: 01.01.2019

Všeobecné požiadavky na bytové a domové elektronické systémy (HBES) a domové automatizačné a riadiace systémy (BACS). Inteligentná sieť. Špecifikácia aplikácie. Rozhranie a rámec pre zákazníka. Časť 12-1: Rozhranie medzi CEM (Customer Energy Manager) a bytovým/domovým správcom zdrojov. Všeobecné požiadavky a architektúra

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50491-12-2 (36 8055)

Dátum vydania: 01.07.2022

Všeobecné požiadavky na bytové a domové elektronické systémy (HBES) a domové automatizačné a riadiace systémy (BACS). Časť 12-2: Inteligentná sieť. Špecifikácia aplikácie. Rozhranie a rámec pre zákazníka. Rozhranie medzi bytovým/domovým CEM (Customer Energy Manager) a správcom zdrojov. Dátový model a zasielanie správ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50491-2 (36 8055)

Dátum vydania: 01.09.2010

Všeobecné požiadavky na bytové a domové elektronické systémy (HBES) a domové automatizačné a riadiace systémy (BACS). Časť 2: Podmienky prostredia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50491-2/A1 (36 8055)

Dátum vydania: 01.09.2015

Všeobecné požiadavky na bytové a domové elektronické systémy (HBES) a domové automatizačné a riadiace systémy (BACS). Časť 2: Podmienky prostredia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50491-3 (36 8055) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2009

Všeobecné požiadavky na bytové a domové elektronické systémy (HBES) a domovú automatizáciu a riadiace systémy (BASC). Časť 3: Požiadavky na elektrickú bezpečnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50491-4-1 (36 8055)

Dátum vydania: 01.06.2012

Všeobecné požiadavky na bytové a domové elektronické systémy (HBES) a domové automatizačné a riadiace systémy (BACS). Časť 4-1: Všeobecná funkčná bezpečnosť výrobkov určených na integráciu do domových automatizačných a riadiacich systémov (BACS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50491-5-1 (36 8055)

Dátum vydania: 01.09.2010

Všeobecné požiadavky na bytové a domové elektronické systémy (HBES) a domové automatizačné a riadiace systémy (BACS). Časť 5-1: Požiadavky EMC, podmienky a vykonanie skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50491-5-2 (36 8055)

Dátum vydania: 01.09.2010

Všeobecné požiadavky na bytové a domové elektronické systémy (HBES) a domové automatizačné a riadiace systémy (BACS). Časť 5-2: Požiadavky EMC na HBES/BACS použité v prostredí obytnom, obchodnom a ľahkého priemyslu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50491-5-3 (36 8055)

Dátum vydania: 01.09.2010

Všeobecné požiadavky na bytové a domové elektronické systémy (HBES) a domové automatizačné a riadiace systémy (BACS). Časť 5-3: Požiadavky EMC na HBES/BACS použité v priemyselnom prostredí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50491-6-1 (36 8055)

Dátum vydania: 01.08.2014

Všeobecné požiadavky na bytové a domové elektronické systémy (HBES) a domové automatizačné a riadiace systémy (BACS). Časť 6-1: Inštalácie HBES. Inštalácia a plánovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50849 (36 8012)

Dátum vydania: 01.08.2017

Núdzové akustické systémy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60491 (36 8005) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2000

Požiadavky na bezpečnosť elektronických zábleskových prístrojov na fotografovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 60849 (36 8012) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2001

Núdzové akustické systémy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61030 (36 8010)

Dátum vydania: 01.08.2001

Zvukové, obrazové a audiovizuálne systémy. Domáce digitálne zbernice (D2B)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61603-1 (36 8011)

Dátum vydania: 01.06.2001

Prenos zvukových, obrazových a sprievodných signálov infračerveným žiarením. Časť 1: Všeobecne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61603-2 (36 8011)

Dátum vydania: 01.06.2001

Prenos zvukových, obrazových a sprievodných signálov infračerveným žiarením. Časť 2: Prenosové systémy širokopásmových zvukových signálov a sprievodných signálov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61603-2/A1 (36 8011)

Dátum vydania: 01.06.2005

Prenos zvukových, obrazových a sprievodných signálov infračerveným žiarením. Časť 2: Prenosové systémy širokopásmových zvukových signálov a sprievodných signálov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61603-3 (36 8011)

Dátum vydania: 01.06.2001

Prenos zvukových, obrazových a sprievodných signálov infračerveným žiarením. Časť 3: Prenosové systémy zvukových signálov na konferenčné účely a podobné systémy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61603-7 (36 8011)

Dátum vydania: 01.05.2004

Prenosové systémy zvukových, obrazových a sprievodných signálov infračerveným žiarením. Časť 7: Digitálne audiosignály pre konferencie a na podobné použitie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61603-8-1 (36 8011)

Dátum vydania: 01.10.2004

Prenos zvukových, obrazových a sprievodných signálov infračerveným žiarením. Časť 8-1: Digitálny zvuk a sprievodné signály

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61920 (36 8013)

Dátum vydania: 01.09.2004

Aplikácie s infračerveným žiarením vo voľnom priestore

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61920 (36 8013) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Infračervené prenosové systémy. Prenos vzduchom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61947-1 (36 8020)

Dátum vydania: 01.06.2003

Elektronické premietanie. Meranie a dokumentácia dôležitých kritérií spôsobilosti. Časť 1: Premietacie prístroje s pevnou rozlišovacou schopnosťou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61947-2 (36 8020)

Dátum vydania: 01.09.2002

Elektronické premietanie. Meranie a dokumentácia kľúčových výkonnostných kritérií. Časť 2: Projektory s premennou rozlišovacou schopnosťou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61966-7-1 (36 8011) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2002

Multimediálne systémy a zariadenia. Farebné meranie a manažérstvo. Časť 7-1: Farebné kopírovačky. Reflexná tlač. Vstupy RGB

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61966-7-1 (36 8011)

Dátum vydania: 01.04.2007

Multimediálne systémy a zariadenia. Meranie a nastavenie farieb. Časť 7-1: Farebné tlačiarne. Reflexná tlač. Vstupy RGB

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62227 (36 8032)

Dátum vydania: 01.05.2009

Domáce multimediálne systémy. Prístupový kód pre digitálne práva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62227/A1 (36 8032)

Dátum vydania: 01.06.2013

Domáce multimediálne systémy. Prístupový kód pre digitálne práva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62286 (36 8021)

Dátum vydania: 01.10.2004

Rozhranie služobnej diagnostiky pre výrobky spotrebnej elektroniky a siete. Implementácia pre IEEE 1394

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62295 (36 8065)

Dátum vydania: 01.12.2009

Multimediálne systémy. Bežný komunikačný protokol na prepojiteľnosť na heterogénne siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62298-1 (36 8014)

Dátum vydania: 01.02.2006

Používanie služby TeleWeb. Časť 1: Všeobecný opis

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62298-2 (36 8014)

Dátum vydania: 01.02.2006

Používanie služby TeleWeb. Časť 2: Metódy prenosu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62298-3 (36 8014)

Dátum vydania: 01.02.2006

Používanie služby TeleWeb. Časť 3: Profil superteletextu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62298-4 (36 8014)

Dátum vydania: 01.08.2006

Používanie služby TeleWeb. Časť 4: Profil hyperteletextu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62328-1 (36 8030)

Dátum vydania: 01.06.2006

Domáce multimediálne serverové systémy. Úprava vymeniteľnej štruktúry nosiča súboru dát pre rozhlasové prijímače. Časť 1: Všeobecný opis a architektúra

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62328-2 (36 8030)

Dátum vydania: 01.06.2006

Domáce multimediálne serverové systémy. Úprava vymeniteľnej štruktúry nosiča súboru dát pre rozhlasové prijímače. Časť 2: Všeobecné usporiadanie zápisu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62379-1 (36 8025)

Dátum vydania: 01.07.2008

Spoločné riadiace rozhranie pre digitálne audiovýrobky a videovýrobky pripojené na sieť. Časť 1: Všeobecne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62379-2 (36 8025)

Dátum vydania: 01.12.2009

Spoločné riadiace rozhranie pre digitálne audiovýrobky a videovýrobky pripojené na sieť. Časť 2: Zvuk

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62379-3 (36 8025)

Dátum vydania: 01.02.2016

Spoločné riadiace rozhranie pre digitálne audiovýrobky a videovýrobky pripojené na sieť. Časť 3: Obraz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62379-5-1 (36 8025)

Dátum vydania: 01.02.2015

Spoločné riadiace rozhranie pre digitálne audiovýrobky a videovýrobky pripojené na sieť. Časť 5-1: Prenos medzi sieťami. Všeobecne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62379-5-2 (36 8025)

Dátum vydania: 01.02.2015

Spoločné riadiace rozhranie pre digitálne audiovýrobky a videovýrobky pripojené na sieť. Časť 5-2: Prenos medzi sieťami. Signalizácia (TA4)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62379-7 (36 8025)

Dátum vydania: 01.02.2016

Spoločné riadiace rozhranie pre digitálne audiovýrobky a videovýrobky pripojené na sieť. Časť 7: Merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62448 (36 8067) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2009

Multimediálne systémy a zariadenia. Multimediálne e-publikovanie a e-knihy. Všeobecný formát pre e-publikovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62455 (36 8043)

Dátum vydania: 01.06.2011

Prístup k službe na základe internetového protokolu (IP) a transportného toku (TS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62457 (36 8031)

Dátum vydania: 01.10.2008

Domáce multimediálne siete. Komunikačný protokol domácej siete cez IP pre multimediálne zariadenia na domáce použitie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62480 (36 8070)

Dátum vydania: 01.12.2009

Domáca multimediálna sieť. Sieťové rozhranie pre sieťový adaptér

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62481-1 (36 8036) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2014

Usmernenia DLNA (Aliancia pre digitálnu domácu sieť) na interoperabilitu domácich sieťových zariadení. Časť 1: Architektúra a protokoly

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62481-2 (36 8036) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2014

Usmernenia DLNA (Aliancia pre digitálnu domácu sieť) na interoperabilitu domácich sieťových zariadení. Časť 2: Mediálne formáty DLNA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62481-3 (36 8036)

Dátum vydania: 01.10.2014

Usmernenia DLNA (Aliancia pre digitálnu domácu sieť) na interoperabilitu domácich sieťových zariadení. Časť 3: Ochrana spojenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62481-3 (36 8036) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2011

Usmernenia DLNA (Aliancia pre digitálnu domácu sieť) na interoperabilitu domácich sieťových zariadení. Časť 3: Ochrana spojenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62481-4 (36 8036) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2015

Usmernenia DLNA (Aliancia pre digitálnu domácu sieť) na interoperabilitu domácich sieťových zariadení. Časť 4: Riešenia interoperability DRM (TA9)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62481-5 (36 8036) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2014

Usmernenia DLNA (Aliancia pre digitálnu domácu sieť) na interoperabilitu domácich sieťových zariadení. Časť 5: Usmernenia pre profily zariadení DLNA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62503 (36 8040)

Dátum vydania: 01.07.2009

Kvalita multimédií. Metóda posúdenia synchronizácie zvuku a obrazu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62514 (36 8034)

Dátum vydania: 01.11.2010

Multimediálne rozhranie v domácich sieťach. Usmernenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62524 (36 8068)

Dátum vydania: 01.06.2011

Multimediálne systémy a zariadenia. Multimediálne e-publikovanie a e-knihy. Čitateľský formát pre e-publikovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62571 (36 8075)

Dátum vydania: 01.08.2011

Formát súboru digitálnej zvukovej knihy a požiadavky na prehrávače

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62605 (36 8069) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2011

Multimediálne systémy a zariadenia. Multimediálne e-publikovanie a e-knihy. Formát výmeny dát pre e-adresáre

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62605 (36 8069)

Dátum vydania: 01.04.2017

Multimediálne systémy a zariadenia. Multimediálne e-publikovanie a e-knihy. Formát výmeny dát pre e-adresáre

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62608-1 (36 8070)

Dátum vydania: 01.02.2015

Konfigurácia multimediálnej domácej siete. Základný referenčný model. Model systému

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62637-1 (36 8037)

Dátum vydania: 01.08.2011

Nabíjacie rozhranie batérií pre malé multimediálne zariadenia do ruky. Časť 1: 2 mm valcové rozhranie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62637-2 (36 8037)

Dátum vydania: 01.08.2011

Nabíjacie rozhranie batérií pre malé multimediálne zariadenia do ruky. Časť 2: Skúšky zhody 2 mm valcového rozhrania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62665 (36 8071) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2012

Multimediálne systémy a zariadenia. Multimediálne e-publikovanie a e-knihy. Štruktúra na zvukovú prezentáciu tlačených textov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62665 (36 8071)

Dátum vydania: 01.08.2016

Multimediálne systémy a zariadenia. Multimediálne e-publikovanie a e-knihy. Štruktúra na zvukovú prezentáciu tlačených textov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62684 (36 8080) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2011

Špecifikácie interoperability spoločných vonkajších napájacích zdrojov (EPS) na použitie s mobilnými telefónmi, ktoré sa dajú pripojiť k počítaču na výmenu údajov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62698 (36 8028)

Dátum vydania: 01.09.2013

Domáce multimediálne serverové systémy. Práva informačnej interoperability pre IPTV

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62766-2-1 (36 8028)

Dátum vydania: 01.09.2017

Funkcie zákazníckeho terminálu pre prístup k IPTV a otvoreným internetovým multimediálnym službám. Časť 2-1: Mediálne formáty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62766-2-2 (36 8028)

Dátum vydania: 01.09.2017

Funkcie zákazníckeho terminálu pre prístup k IPTV a otvoreným internetovým multimediálnym službám. Časť 2-2: Adaptívne streamovanie pomocou HTTP

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62766-3 (36 8028)

Dátum vydania: 01.09.2017

Funkcie zákazníckeho terminálu pre prístup k IPTV a otvoreným internetovým multimediálnym službám. Časť 3: Obsahové metadáta

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62842 (36 8030)

Dátum vydania: 01.05.2016

Systém umiestňovania súborov s minimalizovaným premiestňovaním pre domáce multimediálne servery (TA 8)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62875 (36 8011)

Dátum vydania: 01.10.2015

Multimediálne systémy a zariadenia. Multimediálne technológie na elektronické publikovanie a elektronické knihy. Špecifikácia tlačenia štruktúry na zvukovú prezentáciu tlačených textov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62889 (36 8025)

Dátum vydania: 01.12.2015

Digitálne videorozhranie. Gigabitové videorozhranie pre multimediálne systémy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62943 (36 8066)

Dátum vydania: 01.01.2018

Svetelný signálny systém pre multimediálne aplikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>