SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN 36 8305-1 (36 8305)

Dátum vydania: 01.08.2012

Elektroakustické zariadenia. Časť 1: Všeobecne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 36 8305-10 (36 8305)

Dátum vydania: 01.08.2001

Elektroakustické zariadenia. Časť 10: Merače špičkovej programovej úrovne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 36 8305-11 (36 8305)

Dátum vydania: 01.08.2012

Elektroakustické zariadenia. Časť 11: Použitie konektorov na prepojenie zariadení vnútri systému

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 36 8305-17 (36 8305)

Dátum vydania: 01.08.2012

Elektroakustické zariadenia. Časť 17: Štandardné indikátory hlasitosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 36 8310-18 (36 8310) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2013

Audiovizuálne, obrazové a televízne zariadenia a systémy. Časť 18: Konektory pre automatické diaprojektory na audiovizuálne účely so vstavanými triakmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 36 8350 (36 8350) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2002

Konferenčné systémy. Elektrické a elektroakustické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50332-1 (36 8307) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Elektroakustické zariadenia. Hlavové slúchadlá a slúchadlá tvoriace súčasť prenosného zvukového zariadenia. Metóda merania maximálnej hladiny akustického tlaku a určenie limitnej hodnoty. Časť 1: Všeobecná metóda pre originálnu súpravu zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50332-1 (36 8307)

Dátum vydania: 01.02.2014

Elektroakustické zariadenia. Slúchadlá na hlavu a slúchadlá do uší tvoriace súčasť osobného zvukového zariadenia. Metóda merania maximálnej hladiny akustického tlaku. Časť 1: Všeobecná metóda pre originálnu súpravu zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50332-2 (36 8307)

Dátum vydania: 01.02.2014

Elektroakustické zariadenia. Slúchadlá na hlavu a slúchadlá do uší tvoriace súčasť osobného zvukového zariadenia. Metóda merania maximálnej hladiny akustického tlaku. Časť 2: Prispôsobenie súprav so slúchadlami na hlavu poskytovanými samostatne alebo ako súčasť originálnej súpravy zariadenia, ale s normalizovanými konektormi, ktoré umožňujú kombinovať komponenty od rôznych výrobcov alebo rôzneho dizajnu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50332-2 (36 8307) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2004

Elektroakustické zariadenia. Hlavové slúchadlá a slúchadlá tvoriace súčasť prenosného zvukového zariadenia. Metóda merania maximálnej hladiny akustického tlaku a určenie medznej hodnoty. Časť 2: Porovnávanie súprav s hlavovými slúchadlami, ak sa použijú spolu alebo samostatne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50332-3 (36 8307)

Dátum vydania: 01.07.2017

Elektroakustické zariadenia. Slúchadlá na hlavu a slúchadlá do uší tvoriace súčasť osobných hudobných prehrávačov. Metodika merania maximálnej hladiny akustického tlaku. Časť 3: Metóda merania riadenia dávky zvuku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60268-12 (36 8305)

Dátum vydania: 01.08.2001

Elektroakustické zariadenia. Časť 12: Použitie konektorov pre rozhlasové a podobné účely

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60268-12/A2 (36 8305)

Dátum vydania: 01.08.2001

Elektroakustické zariadenia. Časť 12: Použitie konektorov pre rozhlasové a podobné účely

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60268-16 (36 8305) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2004

Elektroakustické zariadenia. Časť 16: Objektívne hodnotenie zrozumiteľnosti reči indexom prenosu reči

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60268-16 (36 8305)

Dátum vydania: 01.12.2011

Elektroakustické zariadenia. Časť 16: Objektívne hodnotenie zrozumiteľnosti reči indexom prenosu reči

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60268-16 (36 8305) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Elektroakustické zariadenia. Časť 16: Objektívne hodnotenie zrozumiteľnosti reči indexom prenosu reči

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60268-3 (36 8305) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2002

Elektroakustické zariadenia. Časť 3: Zosilňovače

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60268-3 (36 8305) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2013

Elektroakustické zariadenia. Časť 3: Zosilňovače

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60268-4 (36 8305) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2015

Elektroakustické zariadenia. Časť 4: Mikrofóny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60268-4 (36 8305) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Elektroakustické zariadenia. Časť 4: Mikrofóny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60268-4 (36 8305) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2010

Elektroakustické zariadenia. Časť 4: Mikrofóny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60268-4 (36 8305) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2004

Elektroakustické zariadenia. Časť 4: Mikrofóny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60268-5 (36 8305)

Dátum vydania: 01.02.2004

Elektroakustické zariadenia. Časť 5: Reproduktory

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60268-5 (36 8305) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Elektroakustické zariadenia. Časť 5: Reproduktory

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60268-5/A1 (36 8305)

Dátum vydania: 01.11.2009

Elektroakustické zariadenia. Časť 5: Reproduktory

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60268-5/A2 (36 8305) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Elektroakustické zariadenia. Časť 5: Reproduktory

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60268-7 (36 8305) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Elektroakustické zariadenia. Časť 7: Slúchadlá na hlavu a slúchadlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60268-7 (36 8305)

Dátum vydania: 01.08.2011

Elektroakustické zariadenia. Časť 7: Slúchadlá na hlavu a slúchadlá do uší

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60268-7/A1 (36 8305)

Dátum vydania: 01.02.2021

Elektroakustické zariadenia. Časť 7: Slúchadlá na hlavu a slúchadlá do uší

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60574-21 (36 8310)

Dátum vydania: 01.08.2001

Audiovizuálne, obrazové a televízne zariadenia a systémy. Časť 21: Zavádzací a koncový pás obrazového pásu na účely vyučovania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60862-1 (36 8330) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2004

Filtre overenej kvality s povrchovou akustickou vlnou (SAW). Časť 1: Kmeňová špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60862-1 (36 8330)

Dátum vydania: 01.04.2016

Filtre overenej kvality s povrchovou akustickou vlnou (SAW). Časť 1: Kmeňová špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60862-2 (36 8330)

Dátum vydania: 01.01.2013

Filtre s povrchovou akustickou vlnou (SAW) overenej kvality. Časť 2: Návod na používanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60862-2 (36 8330) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2003

Filtre overenej kvality na povrchové akustické vlny (SAW). Časť 2: Návod na používanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60862-3 (36 8330)

Dátum vydania: 01.07.2004

Filtre overenej kvality s povrchovou akustickou vlnou (SAW). Časť 3: Normalizované zobrazenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60958 (36 8308) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Digitálne zvukové rozhranie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60958/A1 (36 8308) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Digitálne zvukové rozhranie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60958/A2 (36 8308) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Digitálne zvukové rozhranie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60958-1 (36 8308) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2005

Digitálne zvukové rozhranie. Časť 1: Všeobecne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60958-1 (36 8308)

Dátum vydania: 01.07.2009

Digitálne zvukové rozhranie. Časť 1: Všeobecne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60958-1 (36 8308) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Digitálne zvukové rozhranie. Časť 1: Všeobecne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60958-1/A1 (36 8308)

Dátum vydania: 01.02.2015

Digitálne zvukové rozhranie. Časť 1: Všeobecne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60958-3 (36 8303)

Dátum vydania: 01.09.2007

Digitálne zvukové rozhranie. Časť 3: Spotrebné aplikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60958-3 (36 8303) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2003

Digitálne zvukové rozhranie. Časť 3: Neprofesionálne účely

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60958-3 (36 8308) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Digitálne zvukové rozhranie. Časť 3: Neprofesionálne účely

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60958-3/A1 (36 8303)

Dátum vydania: 01.06.2010

Digitálne zvukové rozhranie. Časť 3: Spotrebné aplikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60958-3/A2 (36 8303)

Dátum vydania: 01.02.2016

Digitálne zvukové rozhranie. Časť 3: Spotrebné aplikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60958-4 (36 8303) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2004

Digitálne zvukové rozhranie. Časť 4: Profesionálne účely (TA4)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60958-4 (36 8308) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Digitálne zvukové rozhranie. Časť 4: Profesionálne účely

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60958-4/A1 (36 8303) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2009

Digitálne zvukové rozhranie. Časť 4: Profesionálne účely (TA4)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60958-4-1 (36 8303)

Dátum vydania: 01.11.2016

Digitálne zvukové rozhranie. Časť 4-1: Profesionálne účely. Zvukový obsah

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60958-4-2 (36 8303)

Dátum vydania: 01.11.2016

Digitálne zvukové rozhranie. Časť 4-2: Profesionálne účely. Metadáta a subkód

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60958-4-4 (36 8303)

Dátum vydania: 01.11.2016

Digitálne zvukové rozhranie. Časť 4-4: Profesionálne účely. Fyzikálne a elektrické parametre

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61305-1 (36 8311)

Dátum vydania: 01.08.2001

Domáce hi-fi zariadenia a systémy. Metódy merania a stanovenia výkonnosti. Časť 1: Všeobecne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61305-2 (36 8311)

Dátum vydania: 01.08.2001

Domáce hi-fi zariadenia a systémy. Metódy merania a stanovenia výkonnosti. Časť 2: Tunery FM

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61305-3 (36 8311)

Dátum vydania: 01.08.2001

Domáce hi-fi zariadenia a systémy. Metódy merania a stanovenia výkonnosti. Časť 3: Zosilňovače

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61305-5 (36 8311)

Dátum vydania: 01.03.2004

Domáce hi-fi zariadenia a systémy. Metódy merania a stanovenia výkonnosti. Časť 5: Reproduktory

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61329 (36 8313)

Dátum vydania: 01.06.2001

Elektroakustické zariadenia. Metódy merania a špecifikácia vlastností elektroakustických tónových meničov (sounderov)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61606 (36 8312) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2001

Zvukové a audiovizuálne zariadenia. Digitálne časti. Základné metódy merania zvukových vlastností

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61606-1 (36 8312) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2004

Zvukové a audiovizuálne zariadenia. Digitálne časti. Základné metódy merania zvukových vlastností. Časť 1: Všeobecne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61606-1 (36 8312)

Dátum vydania: 01.04.2010

Zvukové a audiovizuálne zariadenia. Digitálne časti. Základné metódy merania zvukových charakteristík. Časť 1: Všeobecne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61606-2 (36 8312)

Dátum vydania: 01.04.2010

Zvukové a audiovizuálne zariadenia. Digitálne časti. Základné metódy merania zvukových charakteristík. Časť 2: Spotrebiteľské používanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61606-2 (36 8312) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2004

Zvukové a audiovizuálne zariadenia. Digitálne časti. Základné metódy merania zvukových vlastností. Časť 2: Spotrebné využitie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61606-3 (36 8312)

Dátum vydania: 01.07.2009

Zvukové a audiovizuálne zariadenia. Digitálne časti. Základné metódy merania zvukových charakteristík. Časť 3: Profesionálne využitie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61606-4 (36 8312)

Dátum vydania: 01.12.2007

Zvukové a audiovizuálne zariadenia. Digitálne časti. Základné metódy merania zvukových vlastností. Časť 4: Osobný počítač

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61842 (36 8330)

Dátum vydania: 01.11.2002

Mikrofóny a slúchadlá na hovorovú komunikáciu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61938 (36 8320) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2001

Zvukové, obrazové a audiovizuálne systémy. Prepojenie a prispôsobenie. Odporučené hodnoty pre analógové signály

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61938 (36 8320) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2013

Multimediálne systémy. Návod na navrhovanie charakteristík analógových rozhraní na dosiahnutie interoperability

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62272-1 (36 8360) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2004

Svetový digitálny rozhlas (DRM). Časť 1: Špecifikácia systému

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62272-2 (36 8360)

Dátum vydania: 01.01.2008

Svetový digitálny rozhlas (DRM). Časť 2: Digitálny rozhlas v rozsahoch pod 30 MHz. Metódy merania vysielačov DRM

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62276 (36 8335) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2006

Monokryštalické dosky pre súčiastky s povrchovou akustickou vlnou (SAW). Špecifikácie a meracie metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62276 (36 8335) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2013

Monokryštalické dosky na súčiastky s povrchovou akustickou vlnou (SAW). Špecifikácia a meracia metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62276 (36 8335)

Dátum vydania: 01.04.2017

Monokryštalické dosky na súčiastky s povrchovou akustickou vlnou (SAW). Špecifikácia a meracia metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62300 (36 8304)

Dátum vydania: 01.08.2005

Digitálne rozhranie medzi spotrebným audio- alebo videozariadením a plastovým optickým káblom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62458 (36 8316)

Dátum vydania: 01.08.2011

Zariadenia akustických systémov. Elektroakustické meniče. Meranie parametrov veľkých signálov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62459 (36 8317)

Dátum vydania: 01.08.2011

Zariadenia akustických systémov. Elektroakustické meniče. Meranie závesných častí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62459/AC (36 8317)

Dátum vydania: 01.04.2016

Zariadenia akustických systémov. Elektroakustické meniče. Meranie závesných častí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62546 (36 8370)

Dátum vydania: 01.04.2010

Usmernenia pre prepojenia na záznam s vysokým rozlíšením (HD)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62574 (36 8375)

Dátum vydania: 01.10.2011

Audio, video a multimediálne systémy. Všeobecné prideľovanie kanálov multikanálového audia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62595-1-1 (36 8385)

Dátum vydania: 01.11.2013

Jednotka podsvietenia LCD. Časť 1-1: Všeobecná špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62595-1-2 (36 8385)

Dátum vydania: 01.06.2012

Jednotka na podsvietenie LCD. Časť 1-2: Terminológia a písmenové značky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62595-2 (36 8385)

Dátum vydania: 01.06.2013

Jednotka podsvietenia LCD. Časť 2: Elektrooptické meracie metódy na jednotke podsvietenia LED

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62629-1-2 (36 8377)

Dátum vydania: 01.12.2013

3D zobrazovacie zariadenia. Časť 1-2: Všeobecne. Terminológia a písmenové značky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62629-22-1 (36 8325)

Dátum vydania: 01.11.2013

3D zobrazovacie zariadenia. Časť 22-1: Meracie metódy autostereoskopických displejov. Optické

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62680-1 (36 8365)

Dátum vydania: 01.06.2014

Rozhrania univerzálnej sériovej zbernice pre dáta a napájanie. Časť 1: Špecifikácia univerzálnej sériovej zbernice, revízia 2.00

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62680-1-1 (36 8365)

Dátum vydania: 01.05.2016

Rozhrania univerzálnej sériovej zbernice pre dáta a napájanie. Časť 1-1: Rozhrania univerzálnej sériovej zbernice. Spoločné súčasti. Špecifikácia nabíjania batérie cez USB, revízia 1.2 (TA 14)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62680-1-2 (36 8365) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2017

Rozhrania univerzálnej sériovej zbernice pre dáta a napájanie. Časť 1-2: Spoločné súčasti. Špecifikácia napájania elektrickou energiou cez USB

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62680-1-2 Oct. (36 8365) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2018

Rozhrania univerzálnej sériovej zbernice pre dáta a napájanie. Časť 1-2: Spoločné súčasti. Špecifikácia napájania elektrickou energiou cez USB

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62680-1-3 (36 8365) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2018

Rozhrania univerzálnej sériovej zbernice pre dáta a napájanie. Časť 1-3: Spoločné súčasti. Špecifikácia USB kábla a konektora typu CTM

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62680-1-3 (36 8365) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2017

Rozhrania univerzálnej sériovej zbernice pre dáta a napájanie. Časť 1-3: Rozhrania univerzálnej sériovej zbernice. Spoločné súčasti. Špecifikácia USB kábla a konektora typu CTM

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62680-2 (36 8365)

Dátum vydania: 01.06.2014

Rozhrania univerzálnej sériovej zbernice pre dáta a napájanie. Časť 2: Univerzálna sériová zbernica. Špecifikácia káblov a konektorov mikro-USB, revízia 1.01

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62680-2-1 (36 8365)

Dátum vydania: 01.05.2016

Rozhrania univerzálnej sériovej zbernice pre dáta a napájanie. Časť 2-1: Špecifikácia univerzálnej sériovej zbernice, revízia 2.0 (TA 14)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62680-2-2 (36 8365)

Dátum vydania: 01.05.2016

Rozhrania univerzálnej sériovej zbernice pre dáta a napájanie. Časť 2-2: Univerzálna sériová zbernica. Špecifikácia káblov a konektorov mikro-USB, revízia 1.01 (TA 14)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62680-2-3 (36 8365)

Dátum vydania: 01.05.2016

Rozhrania univerzálnej sériovej zbernice pre dáta a napájanie. Časť 2-3: Dokument tried káblov a konektorov univerzálnej sériovej zbernice, revízia 2.0 (TA 14)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62680-3 (36 8365)

Dátum vydania: 01.02.2014

Rozhrania univerzálnej sériovej zbernice pre dáta a napájanie. Časť 3: Špecifikácia nabíjania batérie cez USB, revízia 1.2

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62680-4 (36 8365)

Dátum vydania: 01.10.2014

Rozhrania univerzálnej sériovej zbernice pre dáta a napájanie. Časť 4: Trieda káblov a konektorov univerzálnej sériovej zbernice

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62944 (36 8375)

Dátum vydania: 01.10.2017

Audio, video a multimediálne systémy a zariadenia. Dostupnosť digitálneho televízneho vysielania. Funkčné špecifikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 63029 (36 8375)

Dátum vydania: 01.03.2018

Audiozariadenia, videozariadenia a multimediálne systémy. Technológie multimediálneho e-publikovania a e-kníh. E-knihy založené na obrázkoch rastrovej grafiky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 63029/AC (36 8375)

Dátum vydania: 01.06.2018

Audiozariadenia, videozariadenia a multimediálne systémy. Technológie multimediálneho e-publikovania a e-kníh. E-knihy založené na obrázkoch rastrovej grafiky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 63035 (36 8308)

Dátum vydania: 01.03.2018

MIDI (Digitálne rozhranie pre hudobné nástroje) špecifikácia 1.0 (Skrátené vydanie, 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>