SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 36 8401 (36 8401) zrušená

Dátum vydania: 25.03.1977

Gramofóny. Ukazovatele kvality

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 36 8401/a (36 8401) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1979

Gramofóny. Ukazovatele kvality

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 36 8401/b (36 8401) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1983

Gramofóny. Ukazovatele kvality

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 8402 (36 8402) zrušená

Dátum vydania: 29.09.1976

Gramofóny. Meranie vlastností

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 8407 (36 8407) zrušená

Dátum vydania: 21.06.1979

Etalónová páska pre magnetoskopy širokej spotreby. Technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 8408 (36 8408) zrušená

Dátum vydania: 13.07.1981

Magnetické pásky pre magnetoskopy širokej spotreby. Metódy skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 8410 (36 8410) zrušená

Dátum vydania: 25.05.1987

Analógové gramofónové platne. Typy, technické požiadavky a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 8415 (36 8415) zrušená

Dátum vydania: 25.03.1977

Prenoskové vložky. Ukazovatele kvality

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 36 8415/a (36 8415) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1979

Prenoskové vložky. Ukazovatele kvality

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 36 8415/b (36 8415) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1983

Prenoskové vložky. Ukazovatele kvality

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 8416 (36 8416) zrušená

Dátum vydania: 29.09.1976

Prenoskové vložky. Meranie vlastností

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 8420 (36 8420) zrušená

Dátum vydania: 16.09.1986

Magnetické pásky. Charakteristické vlastnosti analógového záznamu zvuku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 36 8420-10 (36 8420)

Dátum vydania: 01.05.2013

Magnetickopáskové systémy na záznam a reprodukciu zvuku. Časť 10: Časový a adresný kód

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 8422 (36 8422)

Dátum vydania: 19.12.1978

Priečny magnetický záznam obrazového signálu. Charakteristické vlastnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 8430 (36 8430) zrušená

Dátum vydania: 29.09.1976

Magnetofóny širokej spotreby. Ukazovatele kvality

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 36 8430/a (36 8430) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1984

Magnetofóny širokej spotreby. Ukazovatele kvality

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 36 8430/b (36 8430) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1989

Magnetofóny širokej spotreby. Ukazovatele kvality

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 36 8431 (36 8431) zrušená

Dátum vydania: 25.04.1987

MAGNETOFONY PRO~ANALOGOVY ZAZNAM~ZVUKU.~MERICI METODY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 8433 (36 8433) zrušená

Dátum vydania: 31.05.1976

Magnetické hlavy na záznam zvuku. Meranie vlastností

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 8435 (36 8435) zrušená

Dátum vydania: 11.04.1985

Magnetické meracie pásky na analógový záznam zvuku. Technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 8440 (36 8440) zrušená

Dátum vydania: 11.04.1985

Magnetické pásky na analógový záznam zvuku. Metódy merania elektroakustických vlastností

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 8441 (36 8441) zrušená

Dátum vydania: 24.02.1984

Nosiče magnetického záznamu. Metódy merania magnetických vlastností

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 8442 (36 8442) zrušená

Dátum vydania: 25.03.1977

Magnetická páska s dvojnásobnou hracou dobou. Ukazovatele kvality

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 8444 (36 8444) zrušená

Dátum vydania: 06.10.1983

Magnetické meracie pásky na analógový záznam zvuku. Metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 8445 (36 8445) zrušená

Dátum vydania: 11.04.1985

Magnetické pásky. Metódy merania fyzikálno-mechanických vlastností

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 8446 (36 8446) zrušená

Dátum vydania: 26.08.1983

Magnetické pásky a filmy. Rozmery a kontrolné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 8454 (36 8454) zrušená

Dátum vydania: 17.02.1984

Cievky pre magnetické pásky na záznam obrazu o šírke 12,7 mm. Rozmery. Technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 8455 (36 8455) zrušená

Dátum vydania: 11.04.1985

Cievky pre magnetické pásky na záznam zvuku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 8456 (36 8456) zrušená

Dátum vydania: 11.04.1985

Stredovky pre magnetické pásky na záznam zvuku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 8457 (36 8457) zrušená

Dátum vydania: 08.11.1972

Kazety s páskou na záznam zvuku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 36 8458 (36 8458) zrušená

Dátum vydania: 19.12.1974

Magnetické pásky s rozmnožovanými zvukovými programami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 36 8462 (36 8462)

Dátum vydania: 01.05.2013

Zariadenia na záznam a reprodukciu analógových audio diskov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 36 8464 (36 8464)

Dátum vydania: 01.05.2013

Záznam zvuku. Systém kóder/dekóder PCM

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60094-1 (36 8420)

Dátum vydania: 01.06.2001

Systémy na záznam a reprodukciu zvuku používajúce magnetický pás. Časť 1: Všeobecné podmienky a požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60094-1/A1 (36 8420)

Dátum vydania: 01.06.2001

Systémy na záznam a reprodukciu zvuku používajúce magnetický pás. Časť 1: Všeobecné podmienky a požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60094-2 (36 8420)

Dátum vydania: 01.06.2001

Systémy na záznam a reprodukciu zvuku používajúce magnetický pás. Časť 2: Kalibračné pásy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60094-3 (36 8420)

Dátum vydania: 01.06.2001

Systémy na záznam a reprodukciu zvuku používajúce magnetický pás. Časť 3: Metódy merania vlastností záznamových a reprodukčných zariadení zvuku na magnetický pás

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60094-3/A3 (36 8420)

Dátum vydania: 01.06.2001

Systémy na záznam a reprodukciu zvuku používajúce magnetický pás. Časť 3: Metódy merania vlastností záznamových a reprodukčných zariadení zvuku na magnetický pás

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60094-4 (36 8420)

Dátum vydania: 01.06.2001

Systémy na záznam a reprodukciu zvuku používajúce magnetický pás. Časť 4: Mechanické vlastnosti magnetických pásov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60094-4/A1 (36 8420)

Dátum vydania: 01.06.2001

Systémy na záznam a reprodukciu zvuku používajúce magnetický pás. Časť 4: Mechanické vlastnosti magnetických pásov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60094-5 (36 8420)

Dátum vydania: 01.06.2001

Systémy na záznam a reprodukciu zvuku používajúce magnetický pás. Časť 5: Elektrické vlastnosti magnetických pásov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60094-5/A1 (36 8420)

Dátum vydania: 01.06.2001

Systémy na záznam a reprodukciu zvuku používajúce magnetický pás. Časť 5: Elektrické vlastnosti magnetických pásov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60094-7 (36 8420)

Dátum vydania: 01.06.2001

Systémy na záznam a reprodukciu zvuku používajúce magnetický pás. Časť 7: Kazety na komerčné záznamy na pás a na domáce použitie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60094-7/A1 (36 8420)

Dátum vydania: 01.06.2001

Systémy na záznam a reprodukciu zvuku používajúce magnetický pás. Časť 7: Kazety na komerčné záznamy na pás a na domáce použitie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60908 (36 8405)

Dátum vydania: 01.08.2001

Záznam zvuku. Systém digitálneho záznamu zvuku na kompaktný disk

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61041-1 (36 8450)

Dátum vydania: 01.08.2001

Videomagnetofóny na neprofesionálne použitie. Metódy merania. Časť 1: Všeobecné obrazové (NTSC/PAL) a zvukové (priebežné) charakteristiky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61041-2 (36 8450)

Dátum vydania: 01.08.2001

Videomagnetofóny na neprofesionálne použitie. Metódy merania. Časť 2: Obrazové charakteristiky farbonosnej zložky SECAM

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61041-3 (36 8450)

Dátum vydania: 01.08.2001

Videomagnetofóny na neprofesionálne použitie. Metódy merania. Časť 3: Charakteristiky zvukového FM záznamu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61041-4 (36 8450)

Dátum vydania: 01.08.2001

Videomagnetofóny na neprofesionálne použitie. Metódy merania. Časť 4: Kalibračné pásy (NTSC/PAL/SECAM)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61041-5 (36 8450)

Dátum vydania: 01.08.2001

Videomagnetofóny na neprofesionálne použitie. Metódy merania. Časť 5: Videomagnetofóny typu high-band vrátane tých, ktoré sú vybavené konektorom Y/C (NTSC/PAL)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61096 (36 8406)

Dátum vydania: 01.06.2001

Metódy merania vlastností zariadení na reprodukciu digitálneho záznamu zvuku na kompaktnom disku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61096/A1 (36 8406)

Dátum vydania: 01.06.2001

Metódy merania vlastností zariadení na reprodukciu digitálneho záznamu zvuku na kompaktnom disku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61119-1 (36 8451)

Dátum vydania: 01.08.2001

Kazetové magnetofóny na digitálny záznam (DAT). Časť 1: Rozmery a vlastnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61119-2 (36 8451)

Dátum vydania: 01.08.2001

Kazetové magnetofóny na digitálny záznam (DAT). Časť 2: Kalibračné pásy DAT

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61119-3 (36 8451)

Dátum vydania: 01.08.2001

Kazetové magnetofóny na digitálny záznam (DAT). Časť 3: Vlastnosti pásu DAT

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61119-5 (36 8451)

Dátum vydania: 01.08.2001

Kazetové magnetofóny na digitálny záznam (DAT). Časť 5: DAT pre profesionálne použitie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61119-6 (36 8451)

Dátum vydania: 01.08.2001

Kazetové magnetofóny na digitálny záznam (DAT). Časť 6: Systém riadenia sériového kopírovania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61120-1 (36 8452)

Dátum vydania: 01.08.2001

Cievkové magnetofóny na digitálny záznam na profesionálne použitie, používajúce pás 6,3 mm. Časť 1: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61120-2 (36 8452)

Dátum vydania: 01.08.2001

Cievkové magnetofóny na digitálny záznam na profesionálne použitie, používajúce pás 6,3 mm. Časť 2: Formát A

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61120-3 (36 8452)

Dátum vydania: 01.08.2001

Cievkové magnetofóny na digitálny záznam na profesionálne použitie, používajúce pás 6,3 mm. Časť 3: Formát B

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61120-4 (36 8452)

Dátum vydania: 01.08.2001

Cievkové magnetofóny na digitálny záznam na profesionálne použitie, používajúce pás 6,3 mm. Časť 4: Vlastnosti magnetických pásov. Definície a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61120-5 (36 8452)

Dátum vydania: 01.08.2001

Cievkové magnetofóny na digitálny záznam na profesionálne použitie, používajúce pás 6,3 mm. Časť 5: Cievky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61213 (36 8421)

Dátum vydania: 01.08.2001

Analógový záznam zvuku na obrazovom páse. Polarita magnetizácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61595-1 (36 8455)

Dátum vydania: 01.06.2001

Viackanálový digitálny cievkový magnetofón na profesionálne účely (DATR). Časť 1: Formát A

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61595-2 (36 8455)

Dátum vydania: 01.06.2001

Viackanálový digitálny cievkový magnetofón na profesionálne účely (DATR). Časť 2: Formát B

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61595-3 (36 8455)

Dátum vydania: 01.06.2001

Viackanálový digitálny cievkový magnetofón na profesionálne účely (DATR). Časť 3:24-bitová prevádzka na 16-bitovom médiu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61866 (36 8407)

Dátum vydania: 01.06.2001

Audiovizuálne systémy. Systém interaktívneho prenosu textu (ITTS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61909 (36 8408)

Dátum vydania: 01.11.2001

Záznam zvuku. Systém Minidisk (MD)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62121 (36 8409)

Dátum vydania: 01.07.2002

Metódy merania záznamových/prehrávacích minidiskov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62141 (36 8454)

Dátum vydania: 01.05.2007

Kazetový digitálny obrazový záznam v šikmých stopách na magnetický pás široký 12,65 mm s kompresiou MPEG-4. Formát D-16

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62345 (36 8410)

Dátum vydania: 01.10.2005

Formát ID pre magnetooptický systém s 50 mm diskom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62403 (36 8404)

Dátum vydania: 01.02.2007

Formát záznamu na disk CD-R/RW s vysokou hustotou. Formát HD-BURN

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62702-1-1 (36 8405)

Dátum vydania: 01.12.2016

Systém na archiváciu zvuku. Časť 1-1: DVD nosiče a migrácia údajov na dlhodobé skladovanie zvukových nahrávok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62702-1-1/AC (36 8405)

Dátum vydania: 01.09.2018

Systém na archiváciu zvuku. Časť 1-1: DVD nosiče a migrácia údajov na dlhodobé skladovanie zvukových nahrávok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 60098 (36 8443)

Dátum vydania: 01.08.2020

Zariadenia na záznam a reprodukciu analógových audio diskov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN IEC 60094-1 (36 8420) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1995

Systémy pre záznam a reprodukciu zvuku používajúce magnetickú pásku. 1. časť: Všeobecné podmienky a požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN IEC 60094-3 (36 8420) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1995

Systémy pre záznam a reprodukciu zvuku používajúce magnetickú pásku. 3. časť: Metódy merania vlastností zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN IEC 60094-4 (36 8420) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1995

Systémy pre záznam a reprodukciu zvuku používajúce magnetickú pásku. 4. časť: Mechanické vlastnosti pások pre magnetický záznam

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN IEC 60094-5 (36 8420) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1995

Systémy pre záznam a reprodukciu zvuku používajúce magnetickú pásku. 5. časť: Elektromagnetické vlastnosti pások pre magnetický záznam

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN IEC 60094-6 (36 8420)

Dátum vydania: 01.10.1995

Systémy pre záznam a reprodukciu zvuku používajúce magnetickú pásku. 6. časť: Cievkové systémy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN IEC 60094-7 (36 8420) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1995

Systémy pre záznam a reprodukciu zvuku používajúce magnetickú pásku. 7. časť: Kazety pre rozmnožované záznamy a domáce použitie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN IEC 60094-8 (36 8420) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1993

Systémy záznamu a reprodukcie zvuku používajúce magnetickú pásku. Časť 8: Kazety na osemstopovú magnetickú pásku pre rozmnožované záznamy a domáce použitie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN IEC 60386 (36 8432)

Dátum vydania: 01.09.1992

Metóda merania kolísania rýchlosti zariadení na záznam a reprodukciu zvuku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN IEC 61041-1 (36 8450) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1995

Videomagnetofóny na neprofesionálne použitie. Metódy merania. 1. časť: Všeobecné obrazové (NTSC/PAL) a zvukové vlastnosti (pozdĺžny záznam)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac