SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 12921-3
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 12921-3


Označenie: STN EN 12921-3 zrušená
Slovenský názov: Stroje určené na čistenie povrchu a na predbežnú úpravu priemyselných výrobkov používajúce kvapalinu a paru. Časť 3: Bezpečnosť strojov používajúcich horľavú čistiacu kvapalinu
Anglický názov: Machines for surface cleaning and pre-treatment of industrial items using liquids or vapours. Part 3: Safety of machines using flammable cleaning liquids
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2006
Dátum zrušenia: 29. 12. 2009
Jazyk: SK
ICS: 25.220.10, 25.220.20
Triediaci znak: 82 4007
Úroveň zapracovania: idt EN 12921-3:2005
Vestník: 09/06
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie: 2/08, 11/08, 4/06, 7/07,
Nariadenie vlády: 310/2004
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 12921-3+A1:2009-06 (82 4007)
Nahradené normy: STN EN 12921-3:2005-12 (82 4007)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma sa zaoberá závažnými ohrozeniami, ktoré sa týkajú čistiacich strojov na čistenie povrchu a na predbežnú úpravu priemyselných výrobkov (ďalej nazývané ako čistiace stroje) používajúcich čistiacu kvapalinu alebo zmesi čistiacich kvapalín dokonca aj vo forme suspenzie, ktorá aj keď iba dočasne, môže vytvárať podmienky horľavosti.Obsah normy STN EN 12921-3
Predhovor 7
Úvod 8
1 Predmet normy 8
2 Normatívne odkazy 8
3 Termíny a definície 10
4 Zoznam závažných ohrození 12
5 Bezpečnostné požiadavky a/alebo bezpečnostné opatrenia 14
5.1 Všeobecne 14
5.2 Mechanické ohrozenie 15
5.3 Bezpečnostné požiadavky a bezpečnostné opatrenia proti elektrickému ohrozeniu 16
5.4 Bezpečnostné požiadavky a bezpečnostné opatrenia proti tepelnému ohrozeniu 16
5.5 Bezpečnostné požiadavky a bezpečnostné opatrenia proti hluku 16
5.6 Bezpečnostné požiadavky a bezpečnostné opatrenia proti ohrozeniu materiálmi a látkami,
ktoré sa spracúvajú, používajú alebo uvoľňujú z čistiaceho stroja 16
5.7 Bezpečnostné požiadavky a bezpečnostné opatrenia proti kombinácii ohrození 24
5.8 Bezpečnostné požiadavky a bezpečnostné opatrenia proti prerušeniu dodávky energie 24
5.9 Bezpečnostné požiadavky a bezpečnostné opatrenia proti poruche ovládacieho systému 24
6 Overovanie bezpečnostných požiadaviek 24
6.1 Všeobecne 24
6.2 Mechanické bezpečnostné požiadavky 24
6.3 Elektrické bezpečnostné požiadavky 24
6.4 Tepelné bezpečnostné požiadavky 25
6.5 Hluk 25
6.6 Materiály a látky, ktoré sa spracúvajú, používajú alebo uvoľňujú z čistiaceho stroja 25
6.7 Kombinácia ohrození 27
6.8 Prerušenie dodávky energie 27
6.9 Ovládacie systémy 27
7 Informácie o používaní 28
7.1 Všeobecne 28
7.2 Návod na používanie 28
7.3 Označovanie 28
Príloha A (normatívna) – Stanovenie iskrovo bezpečného obmedzeného ohrevu
čistiaceho stroja 29
Príloha B (informatívna) – Klasifikácia horľavých látok podľa smernice 67/548/EHS 30
Príloha C (informatívna) – Príklady klasifikácie priestorov pre čistiace stroje používajúce
horľavú čistiacu kvapalinu 31
Príloha ZA (informatívna) – Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami
smernice 98/37/ES 34
Literatúra 35