SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 12921-4
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 12921-4


Označenie: STN EN 12921-4 zrušená
Slovenský názov: Stroje určené na čistenie povrchu a na predbežnú úpravu priemyselných výrobkov používajúce kvapalinu a paru. Časť 4: Bezpečnosť strojov používajúcich halogénované rozpúšťadlá
Anglický názov: Machines for surface cleaning and pretreatment of industrial items using liquids and vapours. Part 4: Safety of machines using halogenated solvents
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2006
Dátum zrušenia: 29. 12. 2009
Jazyk: SK
ICS: 25.220.10, 25.220.20
Triediaci znak: 82 4007
Úroveň zapracovania: idt EN 12921-4:2005
Vestník: 09/06
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie: 2/08, 11/08, 7/07,
Nariadenie vlády: 310/2004
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 12921-4+A1:2009-06 (82 4007)
Nahradené normy: STN EN 12921-4:2005-12 (82 4007)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma sa zaoberá závažnými ohrozeniami, ktoré sa týkajú čistiacich strojov na čistenie povrchu a na predbežnú úpravu priemyselných výrobkov (ďalej nazývané ako čistiace stroje) používajúcich halogénované rozpúšťadlá v čistej forme alebo vo forme zmesí.Obsah normy STN EN 12921-4
Predhovor 5
Úvod 6
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 7
4 Zoznam závažných ohrození 8
5 Bezpečnostné požiadavky a/alebo bezpečnostné opatrenia 10
5.1 Všeobecne 10
5.2 Mechanické ohrozenie 10
5.3 Bezpečnostné požiadavky a bezpečnostné opatrenia proti elektrickému ohrozeniu 11
5.4 Bezpečnostné požiadavky a bezpečnostné opatrenia proti tepelnému ohrozeniu 11
5.5 Bezpečnostné požiadavky a bezpečnostné opatrenia proti hluku 11
5.6 Bezpečnostné požiadavky a bezpečnostné opatrenia proti ohrozeniu materiálmi a látkami,
ktoré sa spracúvajú, používajú alebo uvoľňujú z čistiaceho stroja 12
5.7 Bezpečnostné požiadavky a bezpečnostné opatrenia proti kombinácii ohrození 16
5.8 Bezpečnostné požiadavky a bezpečnostné opatrenia proti prerušeniu dodávky energie 16
5.9 Bezpečnostné požiadavky a bezpečnostné opatrenia proti poruche ovládacieho systému 17
6 Overovanie bezpečnostných požiadaviek a/alebo bezpečnostných opatrení 17
6.1 Všeobecne 17
6.2 Mechanické bezpečnostné požiadavky 17
6.3 Elektrické bezpečnostné požiadavky 17
6.4 Tepelné bezpečnostné požiadavky 17
6.5 Hluk 17
6.6 Materiály a látky, ktoré sa spracúvajú, používajú alebo uvoľňujú z čistiaceho stroja 17
6.7 Kombinácia ohrození 20
6.8 Prerušenie dodávky energie 20
6.9 Ovládacie systémy 20
7 Informácie o používaní 20
7.1 Všeobecne 20
7.2 Návod na používanie 21
7.3 Minimálne označovanie 22
Príloha A (informatívna) – Príklady a opis typov čistiacich strojov používajúcich
halogénované rozpúšťadlá a ich parametre 23
A.1 Príklady a opis typov čistiacich strojov používajúcich halogénované rozpúšťadlá 23
A.2 Vlastnosti halogénovaných rozpúšťadiel 28
Príloha B (informatívna) – Odchýlky typu A 29
Príloha ZA (informatívna) – Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami smernice 98/37/ES 30
Literatúra 31