SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 14806
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 14806Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 14806
Slovenský názov: Obaly. Predbežné hodnotenie dezintegrácie obalových materiálov za simulovaných podmienok kompostovania v laboratórnom meradle
Anglický názov: Packaging. Preliminary evaluation of the disintegration of packaging materials under simulated composting conditions in a laboratory scale test
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2006
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 13.030.99, 55.040
Triediaci znak: 77 7019
Úroveň zapracovania: idt EN 14806:2005
Vestník: 01/06
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto laboratórna skúšobná metóda s použitím syntetického odpadu je vhodná na simulovanie podmienok prostredia v priemyselných kompostovacích zariadeniach.Obsah normy STN EN 14806
Predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 5
3 Termíny a definície 6
4 Podstata skúšky 6
5 Syntetický tuhý odpad 6
6 Reaktor na kompostovanie 7
7 Postup skúšky 7
8 Monitorovanie procesu kompostovania 9
9 Chemické analýzy 10
10 Ukončenie skúšky 10
11 Výpočet stupňa dezintegrácie 11
12 Validácia skúšky 11
13 Protokol o skúške 11
Príloha A (informatívna) – Zloženie syntetického odpadu 13
Príloha B (informatívna) – Nastavenie skúšky 14
Príloha C (informatívna) – Konečná charakterizácia kompostu po preosiatí 15
Príloha D (informatívna) – Prídavok vody a obracanie kompostovanej masy 16
Príloha E (informatívna) – Stupeň dezintegrácie 17
Literatúra 18