SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 12966-3
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 12966-3


Označenie: STN EN 12966-3 zrušená
Slovenský názov: Zvislé dopravné značky. Dopravné značky s premennými symbolmi. Časť 3: Vnútropodniková kontrola výroby
Anglický názov: Road vertical signs. Variable message traffic signs. Part 3: Factory production control
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 2006
Dátum zrušenia: 30. 9. 2016
Jazyk: SK
ICS: 93.080.30
Triediaci znak: 73 7040
Úroveň zapracovania: idt EN 12966-3:2005
Vestník: 02/06
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 12966:2015-05 (73 7040)
Nahradené normy: STN EN 12966-3:2005-12 (73 7040)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tento dokument špecifikuje požiadavky na vnútropodnikovú kontrolu výroby (FPC) dopravných značiek s premennými symbolmi a je koncipovaný tak, aby sa s ním pracovalo v spojení s časťou 1.Obsah normy STN EN 12966-3
Predhovor 5
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 6
4 Systémové požiadavky 6
5 Všeobecné požiadavky 5
6 Skúšky a hodnotenie výrobku 10
Literatúra 11