Tlačiť

STN EN 13084-1


Označenie: STN EN 13084-1 zrušená
Slovenský názov: Samostatne stojace komíny. Časť 1: Všeobecné požiadavky
Anglický názov: Free-standing industrial chimneys. Part 1: General requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2006
Dátum zrušenia: 1. 9. 2007
Jazyk: SK
ICS: 91.060.40
Triediaci znak: 73 4112
Úroveň zapracovania: idt EN 13084-1:2000, idt EN 13084-1:2000/AC:2005
Vestník: 03/06
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13084-1:2007-09 (73 4112)
Nahradené normy: STN EN 13084-1:2001-12 (73 4112)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje všeobecné požiadavky a základné funkčné kritériá pre návrh a zhotovenie všetkých typov samostatne stojacich komínov, vrátane ich vložiek.Obsah normy STN EN 13084-1
Predhovor 6
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 7
4 Funkčné požiadavky: všeobecný návrh 8
4.1 Materiály 8
4.2 Pokyny týkajúce sa spalín 8
4.2.1 Všeobecne 8
4.2.2 Návrhové parametre 9
4.2.3 Výpočty tepelného toku 9
4.2.4 Výpočet prúdenia 11
4.2.5 Chemické pôsobenie 12
4.3 Účinky na životné prostredie 13
4.3.1 Hluk 13
4.3.2 Teplota 13
4.3.3 Ochrana pred padajúcim ľadom 14
4.3.4 Plynotesnosť 14
4.4 Izolácia 14
4.5 Vetranie 14
4.6 Ochranné nátery 15
4.7 Základy 15
4.8 Príslušenstvo 15
4.8.1 Prístup 15
4.8.2 Ochrana pred bleskom 16
4.8.3 Letecký výstražný systém 16
4.8.4 Ďalšie príslušenstvo 16
5 Funkčné požiadavky: konštrukčné riešenie 16
5.1 Základné zásady navrhovania 16
5.2 Zaťaženia 17
5.2.1 Všeobecne 17
5.2.2 Trvalé zaťaženia 17
5.2.3 Premenlivé zaťaženia 18
5.2.4 Náhodné zaťaženia 19
5.3 Nedostatky 19
5.4 Základy 19
5.5 Vložka 20
6 Činnosti na stavenisku 20
7 Kontrola a údržba 20
8 Prístrojové vybavenie 20
Príloha A (normatívna) – Výpočet prietoku plynu 21
Príloha B (informatívna) – Činnosti na stavenisku 34