SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13069
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13069Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 13069
Slovenský názov: Komíny. Pálené/keramické prvky vonkajšieho plášťa pre komínové systémy. Požiadavky a skúšobné metódy
Anglický názov: Chimneys. Clay/ceramic outer walls for system chimneys. Requirements and test methods
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2006
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.060.40
Triediaci znak: 73 4205
Úroveň zapracovania: idt EN 13069:2005
Vestník: 03/06
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie: 11/06, 8/07, 4/09, 6/12, 4/06, 4/11, 9/12, 11/09, 5/08, 7/10,
Nariadenie vlády: 90/1998
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje požiadavky na vyhotovenie prefabrikovaných pálených/keramických prvkov vonkajšieho plášťa, používaných na výstavbu vonkajších stien komínov spolu s komínovými vložkami.Obsah normy STN EN 13069
Predhovor 5
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 7
4 Materiály 7
5 Tolerancie rozmerov 7
6 Pevnosť v tlaku 8
7 Pevnosť v ohybe pri zaťažení vetrom 8
8 Tepelný náraz 9
9 Požiarna odolnosť 9
10 Tepelný odpor 10
11 Nasiakavosť a objemová hmotnosť 10
12 Mrazuvzdornosť 10
13 Hodnotenie zhody 10
14 Skúšobné metódy 11
15 Označenie 21
16 Označovanie, etiketovanie a balenie 21
Príloha A (normatívna) – Tepelný odpor 22
Príloha B (informatívna) – Preberací plán pri prípustnej úrovni kvality (AQL) NÁRODNÁ POZNÁMKA. – AQL = Acceptable Quality Level.) pri 10%
a úrovni kontroly S2 27
Príloha ZA (informatívna) – Ustanovenia tejto európskej normy vyjadrujúce základné požiadavky
alebo iné ustanovenia smerníc ES 30
Literatúra 34