SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 12757-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 12757-1


Označenie: STN EN 12757-1 zrušená
Slovenský názov: Stroje na miešanie náterových látok. Bezpečnostné požiadavky. Časť 1: Stroje na miešanie používané pri lakovaní vozidiel
Anglický názov: Mixing machinery for coating materials. Safety requirements. Part 1: Mixing machinery for use in vehicle refinishing
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2006
Dátum zrušenia: 1. 12. 2010
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 82 4006
Úroveň zapracovania: idt EN 12757-1:2005
Vestník: 04/06
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie: 11/06, 2/08, 5/09, 6/08, 11/08, 8/10, 5/07, 6/09, 7/07, 9/08,
Nariadenie vlády: 310/2004 117/2001
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 12757-1+A1:2010-12 (82 4006)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma platí na navrhovanie a konštrukciu strojov na miešanie tekutých náterových látok vybavených zásobníkom s maximálnym objemom 10 l a menším, ktoré sa používajú pri lakovaní vozidiel a ktoré používajú distribútori náterových látok.Obsah normy STN EN 12757-1
Predhovor 7
Úvod 7
1 Predmet normy 7
2 Normatívne odkazy 8
3 Termíny a definície 10
4 Zoznam závažných ohrození 13
5 Bezpečnostné požiadavky a/alebo bezpečnostné opatrenia 15
6 Overovanie bezpečnostných požiadaviek a/alebo bezpečnostných opatrení 21
7 Informácie o používaní 23
Príloha A (informatívna) – Vzťah medzi kategóriami a zónami 26
Príloha B (informatívna) – Požiadavky na prevenciu proti výbuchu pri strojoch na miešanie
používané pri lakovaní vozidiel 27
Príloha C (informatívna) – Odkazy na najvyššie expozičné limity v jednotlivých krajinách 28
Príloha D (informatívna) – Klasifikácia konštrukčných materiálov podľa ich reakcie
na plameň – národné normy 29
Príloha ZA (informatívna) – Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami
smernice 98/37/ES 30
Príloha ZB (informatívna) – Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami
smernice 94/9/ES 31
Literatúra 32