Tlačiť

STN EN 13432/ACPridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 13432/AC
Slovenský názov: Obaly. Požiadavky na obaly zhodnotiteľné kompostovaním a biodegradáciou. Skúšobná schéma a kritériá hodnotenia na konečnú prijateľnosť obalov
Anglický názov: Packaging. Requirements for packaging recoverable through compositing and biodegradation. Test scheme and evaluation criteria for the final acceptance of packaging
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2006
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 77 7009
Úroveň zapracovania: idt EN 13432:2000/AC:2005
Vestník: 03/06
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 0.00 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje požiadavky a postupy na určenie kompostovateľnosti a možnosti anaeróbneho spracovania obalov a obalových materiálov.