SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13306
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13306


Označenie: STN EN 13306 zrušená
Slovenský názov: Terminológia údržby
Anglický názov: Maintenance terminology
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2006
Dátum zrušenia: 1. 3. 2011
Jazyk: SK
ICS: 01.040.03, 03.080.10
Triediaci znak: 95 0101
Úroveň zapracovania: idt EN 13306:2001
Vestník: 05/06
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13306:2011-03 (95 0101)
Nahradené normy: STN EN 13306:2003-04 (95 0101)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje všeobecné termíny a definície pre technickú, administratívnu a riadiacu oblasť údržby. Neplatí pre termíny, ktoré sa používajú len pri údržbe softvéru.Obsah normy STN EN 13306
Predhovor 8
Úvod 8
1 Predmet normy 8
2 Základné termíny 9
2.1 Údržba 9
2.2 Riadenie údržby 9
2.3 Ciele údržby 9
2.4 Stratégia údržby 9
2.5 Plán údržby 10
2.6 Požadovaná funkcia 10
2.7 Spoľahlivosť 10
2.8 Zabezpečenosť údržby 10
3 Termíny vzťahujúce sa na objekty 11
3.1 Objekt 11
3.2 Majetok; aktívum 11
3.3 Opraviteľný objekt 11
3.4 Opravený objekt 11
3.5 Spotrebný materiál 11
3.6 Náhradný dielec 12
3.7 Úroveň členenia 12
4 Vlastnosti objektov 13
4.1 Pohotovosť 13
4.2 Bezporuchovosť 13
4.3 Udržiavateľnosť 14
4.4 Zhoda 14
4.5 Životnosť 14
4.6 Záloha; redundancia 14
4.7 Aktívna záloha; aktívna redundancia 15
4.8 Pohotovostná záloha; pohotovostná redundancia 15
4.9 Užitočný život 15
4.10 Intenzita porúch 15
5 Poruchy a udalosti 16
5.1 Porucha 16
5.2 Príčina poruchy 16
5.3 Porucha spôsobená opotrebením 16
5.4 Porucha spôsobená starnutím 17
5.5 Degradácia 17
5.6 Porucha so spoločnou príčinou 17
5.7 Primárna porucha 17
5.8 Sekundárna porucha 18
5.9 Náhla porucha 18
5.10 Mechanizmus poruchy 18
6 Poruchové a iné stavy 18
6.1 Poruchový stav 18
6.2 Maskovaný poruchový stav 19
6.3 Skrytý poruchový stav 19
6.4 Čiastočný poruchový stav 19
6.5 Charakter poruchového stavu 19
6.6 Skutočný stav 19
6.7 Funkčný stav 20
6.8 Obmedzený stav 20
6.9 Nefunkčný stav 20
6.10 Prevádzkyneschopný stav 20
6.11 Prevádzkyneschopný stav z vonkajších dôvodov 21
6.12 Prevádzkový stav 21
6.13 Nečinný stav 21
6.14 Pohotovostný stav 21
6.15 Rizikový stav 21
6.16 Odstávka 22
7 Typy a stratégie údržby 22
7.1 Preventívna údržba 22
7.2 Plánovaná údržba 22
7.3 Vopred stanovená údržba 22
7.4 Údržba na základe stavu 23
7.5 Údržba na základe predpokladaného stavu; prediktívna údržba 23
7.6 Údržba po poruche; korektívna údržba 23
7.7 Údržba na diaľku 23
7.8 Odložená údržba 23
7.9 Okamžitá údržba 24
7.10 Údržba počas prevádzky 24
7.11 Údržba na mieste 24
7.12 Údržba obsluhou 24
8 Činnosti údržby 24
8.1 Kontrola 24
8.2 Monitorovanie 25
8.3 Skúška zhody 25
8.4 Funkčná skúška 25
8.5 Bežná údržba 25
8.6 Generálna oprava 26
8.7 Renovácia 26
8.8 Oprava 26
8.9 Dočasná oprava 26
8.10 Diagnostikovanie poruchového stavu 27
8.11 Lokalizovanie poruchy 27
8.12 Zlepšovanie 27
8.13 Modifikácia 27
9 Termíny vzťahujúce sa na čas 28
9.1 Čas funkčnosti 28
9.2 Čas nefunkčnosti 28
9.3 Prevádzkový čas 28
9.4 Požadovaný čas 28
9.5 Pohotovostný čas 28
9.6 Čas nečinnosti 28
9.7 Čas údržby 29
9.8 Čas preventívnej údržby 29
9.9 Čas údržby po poruche; čas korektívnej údržby 29
9.10 Aktívny čas údržby 29
9.11 Čas opravy 29
9.12 Logistické oneskorenie 30
9.13 Čas do poruchy 30
9.14 Čas medzi poruchami 30
9.15 Prevádzkový čas medzi poruchami 30
9.16 Obdobie dožívania 30
9.17 Obdobie konštantnej intenzity porúch 31
9.18 Životný cyklus 31
9.19 Čas prevádzkovej neschopnosti z vonkajších dôvodov 31
10 Zabezpečenie a nástroje údržby 31
10.1 Zabezpečenie údržby 31
10.2 Miesto údržby 32
10.3 Analýza poruchy 32
10.4 Analýza poruchového stavu 32
10.5 Dokumentácia údržby 32
10.6 Zoznam objektov 33
10.7 Záznam o údržbe 33
10.8 Služby po predaji; popredajný servis 33
11 Ekonomické a technické ukazovatele 33
11.1 Náklady životného cyklu 33
11.2 Efektívnosť údržby 34
11.3 Účinnosť zabezpečenia údržby 34
11.4 Priemerný čas prevádzky medzi poruchami 34
11.5 Priemerný čas medzi poruchami 34
11.6 Priemerný čas opravy 34
Príloha A (informatívna) Údržba – Prehľad 35
Príloha B (informatívna) Príklad rôznych stavov objektu 36
Príloha C (informatívna) Časové intervaly do poruchy 38
Príloha D (informatívna) Abecedné registre 39
Národná príloha NA (informatívna) Slovenský abecedný register 45
Literatúra 48