SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13232-4
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13232-4


Označenie: STN EN 13232-4 zrušená
Slovenský názov: Železnice. Železničný zvršok. Výhybky a križovania. Časť 4: Prestavenie, uzavretie a kontrola polohy
Anglický názov: Railway applications. Track. Switches and crossings. Part 4: Actuation, locking and detection
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2006
Dátum zrušenia: 1. 4. 2012
Jazyk: SK
ICS: 45.080
Triediaci znak: 73 6363
Úroveň zapracovania: idt EN 13232-4:2005
Vestník: 04/06
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13232-4+A1:2012-04 (73 6363)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje rozhranie medzi pohyblivými časťami a časťami na prestavovanie, uzatváranie a kontrolovanie polohy a definuje základné kritériá výhybiek a koľajových križovatiek s pohyblivými časťami z hľadiska tohto rozhrania.Obsah normy STN EN 13232-4
Predhovor 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 6
4 Konštrukčné kritériá 10
5 Skúšobné metódy 12
6 Preberanie (akceptácia) 14
Príloha A (informatívna) – Bežne používané hodnoty na rozpoznanie prítomnosti cudzích telies 16
Príloha B (informatívna) – Bežne používané hodnoty šírky žliabku na prechod okolesníka 17
Príloha ZA (informatívna) – Súvislosti medzi touto európskou normou a základnými
požiadavkami smernice 96/48 EHS 18