SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1504-10/AC
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1504-10/AC


Označenie: STN EN 1504-10/AC zrušená
Slovenský názov: Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 10: Používanie výrobkov a systémov na stavbe, kontrola kvality vyhotovenia
Anglický názov: Products and systems for the protection and repair of concrete structures. Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity. Part 10: Site application of products and systems and quality control of the works
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2006
Dátum zrušenia: 30. 4. 2018
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 73 2101
Úroveň zapracovania: idt EN 1504-10:2003/AC:2005
Vestník: 03/06
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1504-10:2018-01 (73 2101)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma obsahuje požiadavky na prípravu podkladu pred nanášaním a v jeho priebehu, vrátane únosnosti, na skladovanie, prípravu a nanášanie materiálov a systémov na ochranu a opravu betónových konštrukcií, vrátane zabezpečovania kvality, údržby, ochrany zdravia a životného prostredia a bezpečnosti pri práci.