SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1856-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1856-2


Označenie: STN EN 1856-2 zrušená
Slovenský názov: Komíny. Požiadavky na kovové komíny. Časť 2: Kovové komínové vložky a dymovody
Anglický názov: Chimneys. Requirements for metal chimneys. Part 2: Metal liners and connecting flue pipes
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2006
Dátum zrušenia: 1. 12. 2009
Jazyk: SK
ICS: 91.060.40
Triediaci znak: 73 4215
Úroveň zapracovania: idt EN 1856-2:2004
Vestník: 05/06
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie: 11/06, 8/07, 4/09, 5/08,
Nariadenie vlády: 90/1998
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1856-2:2009-12 (73 4215)
Nahradené normy: STN EN 1856-2:2005-01 (73 4215)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tento dokument stanovuje základné výkonové požiadavky na pevné a pružné kovové komínové vložky, pevné dymovody a pevné tvarové diely, ktoré sa používajú na odvod produktov horenia od spotrebičov palív do vonkajšieho ovzdušia (vrátane ich upevnení).Obsah normy STN EN 1856-2
Predhovor 6
Úvod 6
1 Predmet normy 6
2 Odkazy na normy 7
3 Termíny a definície 7
4 Vyhlásenie výrobcu pri skúške typu 7
5 Rozmery a tolerancie 8
6 Funkčné požiadavky 8
6.1 Mechanická odolnosť a stabilita 8
6.2 Požiarna odolnosť 9
6.3 Plynotesnosť 9
6.4 Bezpečnosť pri prevádzke 10
6.5 Odolnosť 10
7 Informácie o výrobku 11
7.1 Pokyny výrobcu 11
7.2 Minimálne údaje v dokumentácii výrobcu 11
8 Označovanie a etiketovanie 12
8.1 Komínové vložky, pevné dymovody a tvarové diely 12
8.2 Komínový štítok 12
8.3 Balenie 12
9 Označenie výrobku 13
10 Hodnotenie zhody 13
10.1 Všeobecne 13
10.2 Všeobecne 14
10.3 Počiatočná skúška typu 14
10.4 Vnútropodniková kontrola výroby (FPC) 14
Príloha A (informatívna) – Skúšobné postupy pre pružné komínové vložky 17
A.1 Rozmerové údaje pre priemer pružnej komínovej vložky 17
A.2 Plynotesnosť 17
A.3 Pevnosť v ťahu 17
A.4 Odolnosť proti lomu 18
A.5 Skúška ohybnosti 18
A.6 Skúška torznej pevnosti 19
A.7 Skúška tepelnoizolačných vlastností 20
Príloha B (normatívna) – Stanovenie veľkostí pre začiatočnú skúšku typu a odber vzoriek
pre kovové komínové vložky, dymovody a tvarové diely 25
B.1 Všeobecne 25
B.2 Termická skúška 25
B.3 Mechanická skúška 25
B.4 Plynotesnosť 25
B.5 Skúšobná vzorka 25
B.6 Výrobná kontrola 25
B.7 Druh zmeny, ktorá si vyžaduje novú typovú skúšku 25
Príloha ZA (informatívna) – Kapitoly tejto európskej normy vyjadrujúce ustanovenia ES
o stavebných výrobkoch 26
ZA.1 Oblasť použitia a dôležité charakteristiky 26
ZA.2 Postup pri preukazovaní zhody (stavebné výrobky) 29
ZA.2.1 Systém(y) preukazovania zhody 29
ZA.2.2 Vyhlásenie zhody ES 30
ZA.3 Označenie CE a etiketovanie 31
Odkazy na literatúru 36