SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13232-6
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13232-6


Označenie: STN EN 13232-6 zrušená
Slovenský názov: Železnice. Železničný zvršok. Výhybky a križovania. Časť 6: Pevné jednoduché a dvojité srdcovky
Anglický názov: Railway applications. Track. Switches and crossings. Part 6: Fixed common and obtuse crossings
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2006
Dátum zrušenia: 1. 4. 2012
Jazyk: SK
ICS: 45.080
Triediaci znak: 73 6363
Úroveň zapracovania: idt EN 13232-6:2005
Vestník: 04/06
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13232-6+A1:2012-04 (73 6363)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Úlohou tohto dokumentu je: vytvoriť zostavu odborných termínov pre srdcovky a ich jednotlivé konštrukčné prvky a pomenovať ich hlavné časti, vymenovať rozličné spôsoby, na základe ktorých možno opísať srdcovky pri použití týchto parametrov, geometria srdcovky, typ konštrukcie, konštrukčné kritériá, výrobné postupy, tolerancie a preberanie.Obsah normy STN EN 13232-6
Predhovor 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 6
3.1 Konštrukčné prvky srdcoviek 6
3.1.1 Jednoduché srdcovky 6
3.1.2 Špeciálne definície pre dvojité srdcovky 8
3.2 Geometria 9
3.3 Konštrukcia 9
3.4 Styky koľajníc 9
4 Požiadavky na zhotovenie 9
4.1 Všeobecne 9
4.2 Materiály 10
4.2.1 Montované srdcovky, polomontovaný, resp. montovaný monoblok 10
4.2.2 Monoblok s privarenými srdcovkovými koľajnicami alebo bez nich 10
4.3 Sklon temena koľajnice 10
5 Konštrukčné požiadavky 10
5.1 Geometrické údaje 10
5.2 Údaje o vozidlách 11
5.2.1 Všeobecne 11
5.2.2 Hmotnosť na os a rázvor 11
5.2.3 Maximálna rýchlosť 11
5.3 Koľajnicové podpery a upevňovacie prostriedky 11
5.4 Ďalšie požiadavky 11
5.5 Výkresy 11
6 Tolerancie a preberanie 11
6.1 Všeobecne 11
6.2 Nástroje a prístroje na meranie 12
6.3 Dôležité rozmery 12
6.4 Preukazovanie 15
6.5 Skúšobné metódy chýb štruktúry 15
6.5.1 Vizuálna kontrola 15
6.5.2 Penetračná skúška farbou alebo skúška magnetickým práškom 15
6.5.3 Ultrazvuková skúška 15
6.5.4 Röntgenová skúška 15
7 Rozsah dodávky 16
8 Označenie 16
Príloha ZA (informatívna) – Ustanovenia tejto európskej normy týkajúce sa základných požiadaviek alebo iných ustanovení smerníc ES 26
Literatúra 27