SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 14388
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 14388


Označenie: STN EN 14388 zrušená
Slovenský názov: Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Špecifikácie
Anglický názov: Road traffic noise reducing devices. Specifications
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2006
Dátum zrušenia: 1. 1. 2016
Jazyk: SK
ICS: 93.080.30
Triediaci znak: 73 6044
Úroveň zapracovania: idt EN 14388:2005
Vestník: 05/06
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 11/06, 8/07, 4/09, 6/12, 4/11, 9/12, 11/09, 5/08, 7/10,
Nariadenie vlády: 90/1998
Zmeny: Oprava *AC V 04/09
Nahradzujúce normy: STN EN 14388:2016-01 (73 6044)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma určuje požiadavky na účinnosť a metódy jej hodnotenia pre zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy.Obsah normy STN EN 14388
Predhovor 5
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 7
4 Veličiny a jednotky 7
5 Charakteristiky 7
5.1 Hodnotenie účinnosti 7
5.2 Nebezpečné látky 7
5.3 Požiadavky 9
6 Preukazovanie zhody 10
6.1 Všeobecne 10
6.2 Skúšky typu 10
6.2.1 Počiatočné skúšky typu 10
6.2.2 Ďalšie skúšky typu 11
6.3 Vnútropodniková kontrola (FPC) 11
6.3.1 Všeobecne 11
6.3.2 Zariadenia 11
6.3.3 Základné materiály a komponenty 11
6.3.4 Návrhový proces 11
6.3.5 Kontrola a hodnotenie výrobku 11
6.3.6 Výrobky nepreukazujúce zhodu 12
Príloha ZA (informatívna) – Ustanovenia tejto európskej normy vzťahujúce sa
na základné požiadavky alebo podmienky smerníc ES 12
ZA.1 Požiadavky/charakteristiky vyplývajúce z mandátu 14
ZA.2 Postup (postupy) preukazovania zhody výrobkov 15
ZA.3 Značka zhody CE 16