Tlačiť

STN EN ISO 16484-6


Označenie: STN EN ISO 16484-6 zrušená
Slovenský názov: Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 6: Posúdenie zhody dátovej komunikácie(ISO 16484-6: 2005)
Anglický názov: Building automation and control systems (BACS) - Part 6: Data communication conformance testing (ISO 16484-6:2005)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2006
Dátum zrušenia: 1. 9. 2009
Jazyk: EN
ICS: 91.040.01
Triediaci znak: 74 7400
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 16484-6:2005, idt ISO 16484-6:2005
Vestník: 04/06
Poplatok: Tlačená verzia: 40,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 36.36 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 40.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 52.52 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 16484-6:2009-09 (74 7400)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: