Tlačiť

STN EN 581-1


Označenie: STN EN 581-1 zrušená
Slovenský názov: Vonkajší nábytok. Sedací a stolový nábytok na kempingové a domáce použitie a použitie v nebytových budovách. Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky
Anglický názov: Outdoor furniture. Seating and tables for camping, domestic and contract use. Part 1: General safety requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2006
Dátum zrušenia: 1. 9. 2017
Jazyk: SK
ICS: 97.140
Triediaci znak: 91 1601
Úroveň zapracovania: idt EN 581-1:2006
Vestník: 05/06
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie: 12/13, 10/14, 7/09, 5/15, 1/16, 12/06,
Nariadenie vlády: 404/2007 451/2004
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 581-1:2017-09 (91 1601)
Nahradené normy: STN EN 581-1:2001-08 (91 1601)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje všeobecné bezpečnostné požiadavky na vonkajší sedací a stolový nábytok na kempingové a domáce použitie a na použitie v nebytových budovách.Obsah normy STN EN 581-1
Predhovor 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 5
3 Termíny a definície 5
4 Skúšobná sonda 6
5 Bezpečnostné požiadavky 6
6 Protokol o skúške 7
Príloha A (informatívna) – Schematické znázornenie požiadaviek a podmienok vzťahujúcich
sa na body šmyku a stlačenia 8
Príloha B (informatívna) – Terminológia 9