Tlačiť

STN EN 13063-1


Označenie: STN EN 13063-1 zrušená
Slovenský názov: Komíny. Komínové systémy s keramickými prieduchmi. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na odolnosť proti samovznieteniu sadzí
Anglický názov: Chimneys - System chimneys with clay/ceramic flue liners - Part 1: Requirements and test methods for sootfire resistance
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2006
Dátum zrušenia: 1. 11. 2007
Jazyk: EN
ICS: 91.060.40
Triediaci znak: 73 4212
Úroveň zapracovania: idt EN 13063-1:2005
Vestník: 04/06
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie: 11/06, 8/07,
Nariadenie vlády: 90/1998
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13063-1+A1:2007-11 (73 4212)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: