Tlačiť

STN EN 14384


Označenie: STN EN 14384 zrušená
Slovenský názov: Stĺpikové požiarne hydranty
Anglický názov: Pillar fire hydrants
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2006
Dátum zrušenia: 1. 9. 2006
Jazyk: EN
ICS: 13.220.10
Triediaci znak: 13 6631
Úroveň zapracovania: idt EN 14384:2005
Vestník: 04/06
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 4/06,
Nariadenie vlády: 90/1998
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 14384:2006-09 (13 6631)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku: (Rozpracovanie prekladom)
Predmet normy: