Tlačiť

STN EN 50436-1


Označenie: STN EN 50436-1 zrušená
Slovenský názov: Uzamykanie reagujúce na alkohol. Skúšobné metódy a požiadavky na funkčné vlastnosti. Časť 1: Prístroje programu na zníženie počtu vodičov jazdiacich pod vplyvom alkoholu
Anglický názov: Alcohol interlocks – Test methods and performance requirements Part 1: Part 1: Instruments for drink-driving-offender programs
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2006
Dátum zrušenia: 21. 10. 2016
Jazyk: EN
ICS: 13.320, 43.040.10
Triediaci znak: 30 4010
Úroveň zapracovania: idt EN 50436-1:2005
Vestník: 05/06
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Oprava C1 V 10/09
Nahradzujúce normy: STN EN 50436-1:2014-09 (30 4010)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: