Tlačiť

STN EN 13084-7


Označenie: STN EN 13084-7 zrušená
Slovenský názov: Samostatne stojace komíny. Časť 7: Špecifikácie valcových oceľových prefabrikátov, ktoré sa používajú v jednoplášťových oceľových komínoch a oceľových komínových vložkách
Anglický názov: Free-standing chimneys - Part 7: Product specifications of cylindrical steel fabrications for use in single wall steel chimneys and steel liners
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2006
Dátum zrušenia: 1. 8. 2006
Jazyk: EN
ICS: 91.060.40
Triediaci znak: 73 4112
Úroveň zapracovania: idt EN 13084-7:2005
Vestník: 05/06
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13084-7:2006-08 (73 4112)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku: (Rozpracovanie prekladom)
Predmet normy: