SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 14765
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 14765


Označenie: STN EN 14765 zrušená
Slovenský názov: Bicykle pre malé deti. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy
Anglický názov: Bicycles for young children. Safety requirements and test methods
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2006
Dátum zrušenia: 1. 7. 2008
Jazyk: SK
ICS: 43.150, 97.190
Triediaci znak: 30 9055
Úroveň zapracovania: idt EN 14765:2005
Vestník: 06/06
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Oprava *AC V 10/06
Nahradzujúce normy: STN EN 14765+A1:2008-07 (30 9055)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma uvádza bezpečnostné a funkčné požiadavky a skúšobné metódy na bicykle pre malé deti so zreteľom na konštrukciu, montáž a skúšanie bicyklov a ich podzostáv. Zaistili sa takisto príručky a inštrukcie na používanie a starostlivosť o bicykle.Obsah normy STN EN 14765
Predhovor 7
Úvod 7
1 Predmet normy 7
2 Normatívne odkazy 7
3 Termíny a definície 8
4 Požiadavky a skúšobné metódy 9
4.1 Osobitné požiadavky na skúšky brzdy a skúšky pevnosti 9
4.1.1 Definícia skúšok brzdy 9
4.1.2 Definícia skúšok pevnosti 9
4.1.3 Počet a stav vzoriek na skúšky pevnosti 9
4.1.4 Tolerancie presnosti skúšobných podmienok pre skúšky brzdy a skúšky pevnosti 9
4.2 Toxicita 9
4.3 Ostré hrany 9
4.4 Zaistenie a pevnosť upevňovacích prostriedkov súvisiacich s bezpečnosťou 10
4.4.1 Zaistenie skrutiek 10
4.4.2 Minimálny krútiaci moment na poruchu 10
4.4.3 Rýchloupínacie zariadenia 10
4.4.4 Zariadenia na upevnenie chodidla v správnej polohe 10
4.5 Metódy zisťovania trhlín 10
4.6 Výstupky 10
4.6.1 Požiadavka 10
4.6.2 Skúšobná metóda 11
4.7 Brzdy 13
4.7.1 Brzdové sústavy 13
4.7.2 Ručne ovládané brzdy 13
4.7.3 Pripevnenie brzdovej zostavy a požiadavky na lanká 15
4.7.4 Skúška bezpečného pripevnenia zostáv gumového brzdového obloženia a brzdovej platničky 15
4.7.5 Nastavenie brzdy 16
4.7.6 Protišliapacia brzda 16
4.7.7 Skúška pevnosti brzdovej sústavy 16
4.7.8 Funkcia brzdenia 18
4.8 Riadenie 19
4.8.1 Rozmery kormidla a príslušenstvo 19
4.8.2 Rukoväte kormidla 19
4.8.3 Značka vsunutia predstavca kormidla alebo pevná zarážka 19
4.8.4 Stabilita riadenia 20
4.8.5 Zostava riadenia – skúšky statickej pevnosti a bezpečného pripevnenia 20
4.8.6 Skúška únavy na zostave kormidla a predstavca 22
4.9 Rámy 24
4.9.1 Nárazová skúška zostavy rámu a prednej vidlice (padajúcim závažím) 24
4.9.2 Nárazová skúška zostavy rámu a prednej vidlice (padajúcim rámom) 26
4.10 Predná vidlica 26
4.10.1 Všeobecne 26
4.10.2 Skúška únavy prednej vidlice ohýbaním 27
4.11 Kolesá 27
4.11.1 Presnosť otáčania 27
4.11.2 Medzera zostavy koleso/plášť 29
4.11.3 Skúška statickej pevnosti kolies 29
4.11.4 Pripevnenie kolesa 29
4.12 Ráfiky, plášte a duše 30
4.12.1 Hustiaci tlak plášťa 30
4.12.2 Kompatibilita plášťa a ráfika 30
4.13 Pedále a hnacia sústava pedál/kľuka 30
4.13.1 Nášľapný povrch pedála 30
4.13.2 Vzdialenosť pedála 31
4.13.3 Nárazová skúška na čape pedála 31
4.13.4 Dynamická skúška trvanlivosti pedála/čapu pedála 32
4.13.5 Skúška statickej pevnosti hnacej sústavy 33
4.13.6 Skúška únavy na kľukovej zostave 34
4.14 Sedlá a stĺpiky sedla 35
4.14.1 Dovolené rozmery 35
4.14.2 Značka minimálnej hĺbky vsunutia stĺpika sedla alebo pevná zarážka 35
4.14.3 Skúška bezpečného upevnenia sedla/stĺpika sedla 35
4.14.4 Skúška statickej pevnosti sedla 36
4.14.5 Skúška únavy na stĺpiku sedla 36
4.15 Chránič reťaze 37
4.16 Stabilizačné kolieska 38
4.16.1 Montáž a demontáž 38
4.16.2 Rozmery 38
4.16.3 Skúška zvislým zaťažením 38
4.16.4 Skúška pozdĺžnym zaťažením 39
4.17 Nosiče batožiny 39
4.18 Osvetľovacie sústavy a odrazky 39
4.18.1 Osvetlenie a odrazky 39
4.18.2 Zväzok vodičov 40
4.18.3 Výstražné zariadenie 40

5 Inštrukcie 40
6 Označovanie 41
6.1 Požiadavka 41
6.2 Skúška trvanlivosti 41
6.2.1 Požiadavka 41
6.2.2 Skúšobná metóda 41
Príloha A (informatívna) – Geometria riadenia 42
Literatúra 43