Tlačiť

STN EN 14487-1


Označenie: STN EN 14487-1 zrušená
Slovenský názov: Striekaný betón. Časť 1: Definície, špecifikácie a zhoda
Anglický názov: Sprayed concrete - Part 1: Definitions, specifications and conformity
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2006
Dátum zrušenia: 1. 2. 2007
Jazyk: EN
ICS: 01.040.91, 91.100.30
Triediaci znak: 73 2431
Úroveň zapracovania: idt EN 14487-1:2005, idt EN 14487-1:2005/Correction:2005
Vestník: 05/06
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 14487-1:2007-02 (73 2431)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku: (Rozpracovanie prekladom)
Predmet normy: