SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 74 6183
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 74 6183


Označenie: STN 74 6183 zrušená
Slovenský názov: Drevené okná. Pevnosť a odolnosť rohového spoja proti starnutiu. Metóda zisťovania a požiadavky
Anglický názov: Wood windows. The strength and resistance to weathering of corner connection. Method of determining and requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2006
Dátum zrušenia: 1. 2. 2022
Jazyk: SK
ICS: 91.060.50
Triediaci znak: 74 6183
Úroveň zapracovania:
Vestník: 06/06
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN 74 6200:2022-02
Nahradené normy: STN 74 6183:1998-07
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma stanovuje skúšobnú metodiku na hodnotenie pevnosti a odolnosti rohových spojov drevených okien proti starnutiu.Obsah normy STN 74 6183
Predhovor 2
1 Predmet normy 4
2 Oblasť použitia 4
3 Termíny a definície 4
3.1 Odolnosť proti starnutiu 4
3.2 Konečná hodnota pevnosti 4
4 Podstata metódy 4
5 Skúšobná vzorka 4
6 Príprava skúšobných telies 5
6.1 Klimatizácia 5
6.2 Vlhkostné namáhanie 5
7 Skúšobné zariadenie 5
8 Postup skúšky 6
9 Vyhodnotenie výsledkov skúšok 6
9.1 Pevnosť rohových spojov 6
9.2 Odolnosť rohového spoja proti starnutiu 7
10 Požiadavka na odolnosť rohového spoja proti starnutiu 7
11 Protokol o skúške 7
12 Preukázanie zhody s normou 8