Tlačiť

STN EN 14081-3


Označenie: STN EN 14081-3 zrušená
Slovenský názov: Drevené konštrukcie. Pevnostne triedené konštrukčné rezivo s pravouhlým prierezom. Časť 3: Strojové triedenie. Dodatočné požiadavky na vnútropodnikovú kontrolu výroby
Anglický názov: Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular cross section - Part 3: Machine grading; additional requirements for factory production control
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2006
Dátum zrušenia: 1. 6. 2012
Jazyk: EN
ICS: 79.040
Triediaci znak: 73 1716
Úroveň zapracovania: idt EN 14081-3:2005
Vestník: 05/06
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 14081-3:2012-06 (73 1716)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: