SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 50341-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 50341-1


Označenie: STN EN 50341-1 zrušená
Slovenský názov: Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 45 kV. Časť 1: Všeobecné požiadavky. Spoločné špecifikácie
Anglický názov: Overhead electrical lines exceeding AC 45 kV. Part 1: General requirements. Common specifications
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2006
Dátum zrušenia: 19. 11. 2016
Jazyk: SK
ICS: 29.240.20
Triediaci znak: 33 3300
Úroveň zapracovania: idt EN 50341-1:2001
Vestník: 11/06
Poplatok: Tlačená verzia: 36,30 € 
Iba na CD bez možnosti tlače!

Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 32.67 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 36.30 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 47.19 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Oprava *1 V 12/07, Zmena A1 V 12/09, Oprava *2 V 08/10
Nahradzujúce normy: STN EN 50341-1:2013-12 (33 3300)
Nahradené normy: STN EN 50341-1:2004-04 (33 3300)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Túto európsku normu vypracovala technická komisia CENELEC TC 11 Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV (s jednosmerným napätím nad 1,5 kV).