SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 74-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 74-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 74-1
Slovenský názov: Spojky, nadstavovacie spojky a pätky na použitie v pracovných a podperných lešeniach. Časť 1: Rúrkové spojky. Požiadavky a skúšobné metódy
Anglický názov: Couplers, spigot pins and baseplates for use in falsework and scaffolds. Part 1: Couplers for tubes. Requirements and test procedures
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2006
Dátum zrušenia: 1. 7. 2022
Jazyk: SK
ICS: 91.220
Triediaci znak: 73 8111
Úroveň zapracovania: idt EN 74-1:2005
Vestník: 07/06
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 74-1:2022-07 (73 8111)
Nahradené normy: STN EN 74-1:2006-05 (73 8111)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje: -materiály; -požiadavky na návrh; -triedy pevnosti s rôznymi konštrukčnými parametrami vrátane hodnôt pevnosti a tuhosti; -skúšobné postupy; -posudzovanie, odporúčania na priebežnú kontrolu výroby.Obsah normy STN EN 74-1
Predhovor 5
Úvod 6
1 Predmet a oblasť použitia 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny, definície, značky a skratky 7
3.1 Termíny a definície 7
3.2 Značky a skratky 7
4 Typy a triedy spojok 8
4.1 Typy spojok 8
4.2 Triedy spojok 12
5 Referenčné rúrky a plná tyč na skúšky so spojkami 12
6 Všeobecné požiadavky 12
6.1 Materiály 12
6.2 Návrh 13
6.3 Výrobné výkresy 15
6.4 Výroba 15
7 Vykonanie skúšok a vyhodnotenie výsledkov 15
7.1 Všeobecne 15
7.2 Klzná sila a zaťaženie na medzi pevnosti 18
7.3 Vytrhávacia sila Fp (RA) 22
7.4 Tuhosti a ohybové momenty 23
7.5 Vtlačenie (RA, SW, PA) 28
8 Označenie 30
9 Označovanie 31
10 Protokol o skúške 31
11 Vyhodnotenie výsledkov skúšok 31
12 Posudzovanie 31
13 Technická príručka k výrobku 31
Príloha A (normatívna) – Whitworthov závit ˝ 12 otáčok závitu na 1 palec (TPI) 32
A.1 Menovité hodnoty 32
A.2 Tolerancie a medzné rozmery po nanesení ochrannej vrstvy 33
Príloha B (informatívna) – Priebežná kontrola výroby 34
Literatúra 36