SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 658
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 658Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 658
Slovenský názov: Olejnaté semená. Stanovenie obsahu nečistôt (ISO 658: 2002)
Anglický názov: Oilseeds. Determination of content of impurities (ISO 658:2002)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2006
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 67.200.20
Triediaci znak: 46 2322
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 658:2002, idt ISO 658:2002
Vestník: 08/06
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN ISO 658:2002-12 (46 2322)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma určuje postup na stanovenie obsahu nečistôt v olejnatých semenách používaných ako základná surovina na priemyselné spracovanie.Obsah normy STN EN ISO 658
Predhovor 5
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 6
4 Podstata skúšky 6
5 Prístroje 7
6 Odber vzoriek 7
7 Príprava analytickej vzorky 7
8 Postup 7
8.1 Skúšobná vzorka 7
8.2 Stanovenie 7
9 Vyjadrenie výsledkov 8
9.1 Metóda výpočtu 8
10 Zhodnosť 11
10.1 Medzilaboratórna skúška 11
10.2 Opakovateľnosť 11
10.3 Reprodukovateľnosť 11
11 Protokol o skúške 12
Príloha A (informatívna) – Výsledky medzilaboratórnych skúšok 13
Príloha ZA (normatívna) – Odkazy na medzinárodné normy a im zodpovedajúce európske normy 14
Literatúra 15