Tlačiť

STN EN 13363-2/AC


Označenie: STN EN 13363-2/AC zrušená
Slovenský názov: Zariadenia slnečnej ochrany kombinované so zasklením. Výpočet solárnej a svetelnej priepustnosti. Časť 2: Podrobná výpočtová metóda
Anglický názov: Solar protection devices combined with glazing - Calculation of total solar energy transmittance and light transmittance - Part 2: Detailed calculation method
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2006
Dátum zrušenia: 1. 2. 2018
Jazyk: EN
ICS:
Triediaci znak: 73 0701
Úroveň zapracovania: idt EN 13363-2:2005/AC:2006
Vestník: 07/06
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 52022-3:2018-02 (73 0701)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: