SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 12976-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 12976-1


Označenie: STN EN 12976-1 zrušená
Slovenský názov: Tepelné solárne systémy a komponenty. Priemyselne vyrábané systémy. Časť 1: Všeobecné požiadavky
Anglický názov: Thermal solar systems and components. Factory made systems. Part 1: General requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2006
Dátum zrušenia: 31. 7. 2017
Jazyk: SK
ICS: 27.160
Triediaci znak: 74 7202
Úroveň zapracovania: idt EN 12976-1:2006
Vestník: 08/06
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 12976-1:2017-07 (74 7202)
Nahradené normy: STN EN 12976-1:2002-09 (74 7202)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma určuje požiadavky na trvanlivosť, spoľahlivosť a bezpečnosť priemyselne vyrábaných tepelných solárnych systémov.Obsah normy STN EN 12976-1
Predhovor 5
Úvod 6
1 Predmet normy 7
2 Normatívne odkazy 7
3 Termíny a definície 8
3.1 Expanzné potrubie 8
3.2 Poistné potrubie 8
3.3 Prepadové potrubie 8
3.4 Priemyselne vyrábaný solárny systém 8
4 Požiadavky 8
4.1 Všeobecne 8
4.1.1 Vhodnosť pre pitnú vodu 8
4.1.2 Znečistenie vody 8
4.1.3 Odolnosť proti mrazu 9
4.1.4 Ochrana proti prehriatiu 9
4.1.5 Ochrana proti spätnému prietoku 9
4.1.6 Tlaková odolnosť 9
4.1.7 Elektrická bezpečnosť 10
4.2 Materiály 10
4.3 Komponenty a potrubia 10
4.3.1 Kolektor 10
4.3.2 Nosný rám 10
4.3.3 Potrubie 11
4.3.4 Výmenníky tepla 11
4.3.5 Riadiaci systém 11
4.4 Bezpečnostné zariadenie 11
4.4.1 Poistné ventily 11
4.4.2 Poistné a expanzné potrubia 11
4.4.3 Prepadové potrubie 11
4.5 Odolnosť proti vonkajším vplyvom 12
4.6 Dokumentácia 12
4.6.1 Všeobecne 12
4.6.2 Dokumentácia pre montáž 12
4.6.3 Dokumentácia pre používateľa 13
4.7 Označovanie 14
4.8 Výkon sústavy 14
Príloha A (informatívna) - Posudzovanie zhody 15
Literatúra 15